V těchto případech se jedná o tzv. akutní tinitus, u něhož lze poškození smyslových a nervových buněk často zvrátit během dnů nebo týdnů. Někdy však může tinitus trvat měsíce i roky a v tom případě hovoříme o tinitu chronickém, který může být pro postiženého velkým břemenem.

5dea691aa0fabobrazek.pngVe sluchovém systému se tu a tam vyskytují elektrické signály, které nejsou způsobeny žádnými externími faktory. „Šum” spontánní aktivity se obvykle vyruší. Když někdo trpí tinitem, spontánní zvukový signál – „falešný” šum – není odfiltrován a přenáší se přes různé obvody v mozku. Podvědomě je překlasifikován jako „nový“ zvuk, což nutí mozek, aby ho vnímal jako „důležitý“.

Tento signál se pak dostává do částí mozku, kde je spojen s takovými pocity, jako jsou strach a zoufalství. Vzhledem k tomu, že tento signál vyvolává pocit neklidu, dostává přednost před ostatními zvuky a je dále rozvíjen. Stres a přetížení během těchto fází pouze tento signál zesilují.

Spontánní aktivita sluchových nervů vytváří signály, které jsou vedeny do mozkové kůry a tam se ukládají. Neexistující zvuk pak zakoření v mozku. Je to naučený jev. O akutním tinitu hovoříme při jeho prvním výskytu a době trvání kratší než 3 měsíce. Při delším průběhu jde o chronický tinitus a ten se může stát pro člověka velkým problémem.
5dea6938d090eobrazek.pngTebokan® je lék k vnitřnímu užití k léčbě poruch prokrvení, závratí, ušních šelestů, poruch paměti a demence. Před zahájením léčby je vždy třeba vyšetření Vašich příznaků lékařem. Účinná látka: extrakt z jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba) EGb 761. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták.

Více info na usniselest.cz a tebokan.cz
5dea694646d7eobrazek.png

Reklama