To, že je klouby třeba vyživovat, už dnes ví skoro každý. Kloubních výživ je celá řada a výběr té správné je obtížný. Jak se mezi kloubními výživami orientovat?

Co by kloubní výživa měla obsahovat?

Gelandrink

Obecně je kloubní výživa určená lidem se zatěžovanými klouby. Z výzkumu prof. MUDr. Milana Adama, DrSc. a řady dalších vědců vyplývají pro kloubní výživu tyto čtyři zásady, které by měly být dodrženy, aby kloubní výživa byla účinná:

1)      Měla by obsahovat kolagen a to ve formě kolagenních peptidů, které jsou vstřebatelné a dostávají se do chrupavkových či kostních buněk, kde ovlivňují jejich biologickou aktivitu a stimulují syntézu kolagenu typu I, II či III a to podle fyziologických potřeb organismu. Obsah kolagenní bílkoviny v kloubní výživě je důležitým kritériem, neboť právě ona je výživou kostí i kloubů a přispívá k udržování jejich normálních funkcí. Co víc si všichni můžeme přát, než aby nám klouby fungovaly normálně?!

2)      Obsah kolagenu, resp. kolagenních peptidů 3000 až 10000 mg v denní dávce.

3)      Kloubní výživa by měla být komplexní, aby zasáhla celou kaskádu metabolismu kolagenu a pojivových tkání kloubů. Proto je dobré, pokud kloubní výživa obsahuje další látky s nutričním a fyziologickým účinkem – vitamíny, minerály, bylinné extrakty, látky tělu vlastní jako jsou glukosaminsulfát a chondroitinsulfát a antioxidanty, které doplňují metabolickou kaskádu kolagenu a kloubních tkání.

4)      Obsahy těchto látek by měly být významné, blížící se 100 % doporučené denní dávky.

Dobré je obsahy fyziologicky účinných látek v jednotlivých přípravcích porovnat, neboť na jejich obsahu opravdu záleží. Pokud naše klouby potřebují kloubní výživu, pak nechceme redukční dietu, ale skutečnou komplexní výživu kloubů.

Všem výše uvedeným kritériím odpovídá doplněk stravy Geladrink®, který představuje ucelený a komplexní systém výživy kloubů, podle toho, v jakém stavu se vaše klouby nacházejí či jak velkou zátěž mají. Vliv Geladrinku na výživu kloubních tkání byl mnohokrát ověřen a publikován v odborných časopisech. Např. studie s Geladrinkem FORTE dle zásad „medicíny založené na důkazech“ byla provedena na 150 lidech, publikována v odborném časopise Ortopedie a přijata k prezentaci na kongresu Evropské ligy proti revmatismu v Barceloně 2007.

I tlačenka je prý dobrou výživou kloubů

Tlačenka je prý zdravá pro klouby a lze ji považovat za chutnou kloubní výživu. Tyto mýty o potravinách se šíří e-mailovou poštou jako lavina a obsahují částečně pravdivé informace, které jsou naroubované na informaci nepravdivou. Jak to vlastně je s kolagenem a kloubní výživou, která se stala užitečným doplňkem stravy v péči o namáhané klouby?

Gelandrink

Dominantní bílkovina kolagen  a 4-hydroxyprolin

Kolagenje dominantní bílkovinou těl savců, tvoří 30 % všech tělních bílkovin. Najdeme jej v kostech, chrupavkách, šlachách, vazech, povázkách, cévách, kůži, sklivci, bělimě. Původně se myslelo, že se jedná o jednu bílkovinu, nyní však je známo alespoň 29 typů kolagenu, avšak 90 % všech typů kolagenu je kolagen typu I. A každý z typů kolagenu musí obsahovat 4-hydroxyprolin, který se používá jako ukazatel obsahu kolagenu v potravinách. Podle jeho obsahu je možné určit, kolik kolagenu ta či ona potravina obsahuje. Analýzy provedené akreditovanou laboratoří Státního veterinárního ústavu Jihlava, Zkušební laboratoř č. 1129, zkušební protokol č. 167777/14 (9) jasně vypovídají o tom, jak vydatná je výživa kloubů třeba tlačenkou, kterou doporučuje místo kolagenní kloubní výživy i řada lékařů.

Obsahu 4-hydroxyprolinu, který se používá jako ukazatel obsahu kolagenu v potravinách

Geladrink

Vypočteno dle analýzy provedené akreditovanou laboratoří Státního veterinárního ústavu Jihlava,  Zkušební laboratoř č. 1129, zkušební protokol č. 167777/14.

Porovnávejte složení!

Pokud vybíráme kloubní výživu, hlavním ukazatelem ať je složení, tak jako u každé jiné potraviny či doplňku stravy. Tak, jako vybíráte párky podle obsahu masa, u kloubní výživy se zaměřte především na obsah kolagenu, lépe kolagenních peptidů s prokázanou účinností a dalších fyziologicky účinných látek, neboť na jejich obsahu opravdu záleží.

Nejdůležitější je obsah kolagenu, lépe kolagenních peptidů s molekulovou hmotností asi 3000 Da. V denní dávce by jich mělo být alespoň 3000 mg. Důležitý je také obsah dalších látek s fyziologickým účinkem podporujícím metabolickou kaskádu kolagenu. Nezbytný je vitamín C, který významným způsobem zasahuje do metabolismu kolagenu a tvorby pojivových tkání a přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí a chrupavek kloubů. Potřebujeme jej minimálně 80 mg denně. Kloubní výživu tedy vybírejte pečlivě podle obsahu fyziologicky aktivních látek vyživujících buňky pojivových tkání. Porovnávejte složení, neboť namáhané klouby věkem, zátěží, nadváhou, pohybem a i jeho nedostatkem či genetickou dispozicí potřebují ke své regeneraci výživu a ne „redukční dietu“.

Vodítkem může být i doporučení odborných společností. Kloubní výživa Geladrink®, která byla vyvinuta na základě výzkumu prof. MUDr. Milana Adama, DrSc. nese doporučení odborných lékařských společností České společnosti tělovýchovného lékařství a Společnosti pro pojivové tkáně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Ortopedicko-protetická společnost  ČLS J.E. Purkyně.

Ing. Kateřina Dušková

Více informací na www.orling.cz

Reklama