Rozpoznat chřipku od těžší virózy nebo nachlazení dokáže sice jen lékař, ale i doma můžete po-mocí známého fyzikálního přístroje - teploměru - zjistit, jak na tom po zdravotní stránce opravdu jste.

Nejdůležitějším indikátorem tělesného zdravotního stavu je totiž zvýšená teplota, resp. horečka, o které hovoříme při cca 38 stupních Celsia naměřených rektálně. Pro přesné stanovení teploty jsou nejvhodnější digitální teploměry, které zajišťují rychlé a spolehlivé měření, mají velký snadno čitelný displej, nerozbijí se při pádu a neobsahují nebezpečnou rtuť.

Určení správné tělesné teploty je prvním a nejdůležitějším krokem pro stanovení diagnózy a ná-sledně také úspěšné léčby onemocnění. Je dokázáno, že teplota v průběhu dne kolísá až o 2 stupně. Je proto vhodné provádět měření vždy ve stejnou dobu. Měření se provádí v klidu, při po-kojové teplotě, v dostatečném odstupu od jídla a vždy na stejném místě na těle, aby nedocházelo ke zkreslení. Kromě toho výši teploty ovlivňuje vnější teplota, stáří, stres, pohybová aktivita, hor-mony či spánek.
Nejobvyklejším způsobem je měření v podpaží, tzv. axilární měření, které je ale v případě měření teploty u dospělých poměrně nepřesné. Spolehlivější variantu představuje měření v ústech, nej-přesnější bývá ovšem teplota naměřená v konečníku, zejména u dětí. Rozdíl mezi hodnotami zjiš-těnými na různých místech může být 0,2 až 0,9 stupňů Celsia! Z tohoto důvodu je vhodné, pokud si nejste jisti hodnotou naměřenou v podpaží, provést ještě jedno měření - nejlépe v dutině ústní.
Digitální teploměry představují nejsnadnější a zároveň nejpřesnější možnost měření tělesné teploty. Přesto i zde musíme dodržovat podmínky správného měření. Často totiž dochází k tomu, že si nepřečteme návod na použití či nedodržíme správný postup pro měření teploty a považujeme pak hodnoty naměřené digitálními teploměry za nepřesné.
Pokud se rozhodneme pro klasický způsob - měření v podpaží, špičku teploměru umístíme vespod do nejhlubšího a nejteplejšího místa podpažní jamky, předtím se vyvarujeme možného přehřátí nebo naopak vychladnutí podpažní jamky. Špička musí být po celou dobu měření v kontaktu s kůží a nesmí se s ní hýbat. Přiložená paže teploměr pevně fixuje a zároveň eliminuje možný vliv okolní teploty. Pro dosažení co nejpřesnějšího výsledku se doporučuje prodloužit čas měření ještě po zaznění zvukového signálu, a to až na 5 minut.

thermoval

S Thermovalem rapid je délka měření v podpaží 10–40 sekund.

V případě rektálního měření zavedeme měřící špičku do maximální hloubky 1,5 cm řitního otvoru a po dobu měření s ní nehýbeme.

thermoval

S Thermovalem rapid flex je délka měření v konečníku 6–15 sekund.

Pokud měříme teplotu v dutině ústní, umístíme měřící špičku nalevo nebo napravo od uzdičky ja-zyka. Se špičkou nehýbeme, musí být v neustálém kontaktu se sliznicí. Aby byla naměřená teplota opravdu správná, před měřením nekonzumujte příliš teplé ani studené nápoje, nežvýkejte a nekuřte.

thermoval

S Thermovalem rapid je délka měření v ústech 10–30 sekund.

Nejpřesnější pro sledování průběhu horečky je rektální měření, u dětí je vhodné i měření v podpaží, protože mají tenčí stavbu kůže a nedochází ke zkreslení údajů.
Společnost HARTMANN-RICO, jeden z největších výrobců a distributorů zdravotnických a hygie-nických pomůcek v České republice, nabízí v oblasti digitálních teploměrů celou škálu vysoce spo-lehlivých produktů. Novinkou je od ledna letošního roku digitální teploměr Thermoval rapid flex, jehož výhodou je nejen vyšší přesnost a rychlost měření, ale i praktická funkce v podobě ohebného hrotu. Teploměr Thermoval rapid měří teplotu spolehlivě do 30 sekund a prodává se buď v bíle barvě, nebo v limitované edici s Disney postavičkami. Teploměr Thermoval classic se prodává v bílé, modré, žluté a červené barvě. Teplotu Vám podle místa měření změří za 60 až 90 sekund. Teploměry Thermoval rapid a Thermoval classic jsou odolné vůči pádu a vodě. Teploměr Thermo-val basic představuje základní variantu digitálního teploměru, k jehož přednostem patří především přehledný displej. Stejně jako všechny teploměry Thermoval zobrazuje i tento teploměr automatic-ky poslední naměřenou teplotu.
Teploměry Thermoval společnosti HARTMANN-RICO představují s tržním podílem 75 % nejpro-dávanější digitální teploměry v České republice. Teplotu dokážou změřit v rozmezí několika desítek sekund v závislosti na místě měření. Jedná se o tzv. maximální teploměry, to znamená, že ukazatel teploty může po zaznění signálu nepatrně růst v případě, že teploměr zůstane i nadále v místě měření. Měření je ukončeno v případě, že během 16-ti sekund nedojde k nárůstu teploty o 0,1 stupně (u teploměru Thermoval classic), resp. pokud během 4 sekund nedojde k nárůstu teploty o 0,03 sekund (Thermoval řady rapid). Největší předností digitálních teploměrů Thermoval je snadné ovládání, odolnost vůči vodě a příznivá cena.

Reklama