Plavání s kojenci je v ČR bohužel stále ještě kontroverzní záležitostí
, najde se mnoho nadšených příznivců i zarytých odpůrců. Zatímco v zahraničí vám dětský lékař plavání s miminkem přímo doporučí, u nás se s touto aktivitou některé maminky u pediatra radši příliš nechlubí. V době, kdy jsem žila jako bezdětná (a bezstarostná) slečna, jsem tuto činnost shledávala sice roztomilou záležitostí, ale jinak jsem kojenecké plavání považovala spíše za jeden z módních trendů. A jak je to nyní? Vesele už několik let plavu se svojí dcerou a jsem instruktorkou kojeneckého plavání.

 

Velkým pomocníkem při metodice výuky plavání od nejútlejšího věku do 6 let mi byla a je útlá knížka nabitá informacemi, ta nyní vychází v druhém, upraveném vydání u nakladatelství Grada. Autorkou je PaedDr. Irena Čechovská, Csc., která již od roku 1981 pracuje jako vysokoškolský pedagog na FTVS UK na katedře plaveckých sportů.  Profesně se zaměřuje na didaktiku plavání, kojenecké plavání, sportovní a plavecký trénink a na zdravotní plavání.

 

Co v knize Plavání dětí s rodiči najdete? Publikace je velmi prakticky rozdělena podle věku dítěte, autorka postupuje měsíc po měsíci od kojeneckého období až po základy výuky jednotlivých plaveckých stylů u předškoláků. V knize uvedená metodika není jen suchou teorií, vše je pro rodiče „začátečníky“ velmi detailně a srozumitelně popsáno, k dobrému pochopení jednotlivých prvků slouží i řada obrázků. Příjemným zpestřením je příloha v závěru knihy, která obsahuje několik desítek říkanek a her, které se obvykle používají na kurzech plavání dětí.

 

Rodiče plaváčků začátečníků velmi ocení kapitolu v závěru knihy nazvanou „Co je dobré si hlídat při výběru baby klubu“. Tato část publikace zahrnuje řadu doporučení, která by vám měla pomoci najít dobrý plavecký klub. Jelikož především plavání kojenců není zrovna nejlevnější záležitostí, a to zejména v hlavním městě, kde jsou ceny až 4x vyšší než v ostatních částech ČR, je dobrá volba klubu více než důležitá.

 

Ke zmíněným radám z kapitoly „Co je dobré si hlídat při výběru baby klubu“ patří např.:

Pro převlékání a sprchování dětí a rodičů (a to matek i otců) by měly být zajištěny odpovídající prostory. Proto nevyhovuje zázemí veřejných bazénů. Nestačí doplnit přebalovací pulty nebo umístit na zem v prostoru bazénu matrace. Je třeba zajistit bezpečnost převalujícího se, lezoucího a chodícího dítěte v okamžicích převlékání a sprchování rodiče. Hygienické zázemí by mělo být dostatečné, včetně dětských zařízení.

 

Klub by měl disponovat i prostorem odpočinkovým, relaxačním, sloužícím k aklimatizaci po „plavání“. Není vhodné opustit prostory klubu bezprostředně po lekci, hlavně ze zdravotního hlediska.

 

Varujícím signálem pro rozhodnutí přihlásit se do kurzu by měla být nízká teplota vody a vzduchu, nepřiměřená danému typu „plavání“. Ve veřejných bazénech je zpravidla snahou udržet teplotu vody na úrovni 26°C, což je pro plaveckou výuku malých dětí zcela nepřípustné.

 

Rodiče by si měli při výběru klubu všimnout i zařízení bazénu a plaveckých pomůcek, především z hlediska vhodnosti, kvality a hygienické údržby.

 

Plavání dětí s rodiči, druhé upravené,
rok vydání 2007,
nakladatelství Grada v edici Děti a sport

autorka Irena Čechová

Reklama