Jako rodiče máme nezáviděného nepřítele

Našim dětem hrozí velké nebezpečí ve formě všudypřítomných drog. Jak ale bojovat s něčím, co v dobách vašeho mládí bylo absolutním tabu, a pojmy jako extáze nebo pervitin ztěžka někdo znal. V případě některých z nás dokonce možná ještě neexistovaly…

Co je to extáze?
Extáze byla v roce 1912 vyvinuta jako prostředek na hubnutí. Opravdový boom ale prodělala až v 80. letech s rozvojem House Parties. Za deset let se dokázala vyvinout z téměř neúčinné látky v symbol, neodmyslitelně patřící k životnímu stylu lidí okolo Parties.
Její plný chemický název je 3,4-metylen-dioxy-A - metyl-amfetamin. Zkráceně tedy MDMA

V jaké formě ji dospívající nakupují?

Prodává se ve formě lisovaných tablet, které velikostně nepřekračují jeden centimetr. Díky potravinovým barvivům mívají různé barvy a díky novým lisům i různé tvary. Aby se daly odlišit, lisují se na ně i různé značky. Známe tak například Mercedes, Mitsubishi, Srdíčko a mnoho jiných. Základní a také nejrozšířenější však zůstává klasické kolečko

Druhý nový postup, jak do sebe vpravit tuto látku, vymysleli nedávno v Anglii. Klíčem jsou žvýkací medvídci. Do nich se Extáze vstřikuje ve formě gelu.

Čistá se na trhu vyskytuje velmi zřídka. Velmi rychle se totiž zjistilo, že se do pilule dá vlisovat cokoli a tak si vytvořit požadovaný stav.

Co s dětmi Extáze dělá... Chcete se pokusit je pochopit?

Nájezd po požití Extáze se pozná snadno, pokud jste zrovna na Party. Hudba se stane mnohem výraznější a vy si ji budete mnohem více užívat. Tento stav trvá několik hodin. Člověk na nic nemyslí, jen si dává onu hudbu. Sekundárním znakem požití je schopnost mnohem více se vžít do problému nebo nálady společníka. Melete kraviny a ejhle - on vám rozumí a zajímá ho to. Stejně je to s navázáním kamarádství nebo bližší citové vazby. Prostě to najednou jde a on (ona) vás pochopí. Proto se Extázi v odborných kruzích říká “droga lásky”.

Jak poznat, zda dítě bere právě Extázi?

Jistě to pro vás není lehké. Rozpoznání určitého druhu drogy je často nesnadné i pro zkušenější. Malou pomocí vám snad mohou být následující odstavce.

Alkohol vyvolává obecně známý obraz opilosti, podobně se projevují i některé tlumivé léky, z dítěte ale není cítit alkohol (např. mluví nezřetelně, je utlumené, má zhoršenou pohybovou souhru a hůře udržuje rovnováhu).

Při intoxikaci konopím (marihuana) bývají zarudlé spojivky, dítě hlasitě mluví, nepřiměřeně se směje, přítomen bývá i dosti typický zápach připomínající pálící se bramborovou nať. Mohou se objevovat i závratě a poruchy rovnováhy při chůzi. Pro tuto drogu jsou také do jisté míry typické poruchy krátkodobé paměti.

Pervitin se projevuje nadměrnou a často bezúčelnou aktivitou. Zornice jsou rozšířené. Tato droga také vyvolává dosti často pocity pronásledování (paranoia). Poměrně typickým příznakem po odeznění působení pervitinu nebo MDMA (“extáze”) bývá dlouhý, i vícedenní spánek jako projev spánkového dluhu a vyčerpání. To je někdy spojeno s depresí.

Halucinogeny (např. LSD) se projevují poruchami vnímání, jako jsou halucinace a iluze, časté je podivné a nesmyslné chování, pohrouženost do vnitřního světa, zmatenost. Zornice bývají rozšířené. Po odeznění účinků drogy mohou přetrvávat duševní potíže, jako např. deprese.

Heroin: Dítě je utlumené, spavé, pohroužené ve vnitřním světě, zúžené zornice na světlo, dech je pomalý, řeč často nesrozumitelná. Libost (euforie) bývá vystřídána nezájmem a někdy i depresí.

Těkavé látky se projeví typickým zápachem příslušné těkavé látky (např. toluen) z dechu a oděvu.

Ohledně problematiky drog jsme oslovili diplomovanou specialistku, Simonu Sedláčkovou Dis., vedoucí Centra pro rodinu Nadace Drop In, která pro magazín Žena-in.cz zodpověděla následující dotazy:

Jaká je nejčastější příčina užívání drog u mladistvých?

Příčin je mnoho - genetické předpoklady, rodinné prostředí, výchova. Depresivní ladění osobností a další onemocnění.

Co lze obecně rodičům dospívajících, ve spojitosti s preventivním výchovným působením na děti, doporučit?

Komunikovat a komunikovat. Dobré je přiznat, že i nám se občas nedaří, avšak, že situace má řešení. Pokud se domníváme, že řešení nemá, učme se požádat o pomoc odborníka.

V jakém momentě je namístě, abychom jako rodiče začali řešit problém užívání drog našich dětí? Kdy doporučujete kontakt s odborníky?

Kontakt s odborníky může být i preventivní, když si občas nevíme ve výchově rady.

Pokud se nám však ztrácí peníze, dítě (dospívající) nechodí do školy, do práce, není spolehlivý a lže, může jít o vážné podezření, že se jedná o drogový problém.

Jak se díváte na případnou legalizaci marihuany v České republice?

Není vhodná legalizace žádné drogy, jelikož drogy jsou rostlinného a syntetického původu a je spousta důvodů, proč je nelze legalizovat k běžnému použití. U THC (marihuana) jsou psychogenní účinky natolik široké, kolik je lidských individualit.

Co říkají statistiky, která droga je nejoblíbenější mezi dospívajícími a kolik z nich od drog lehkých přechází ke drogám těžkým?

V dnešní době se pomalu stává jednou z nejoblíbenějších drog IXTC (Extasy), jedná se o drogu stimulační, nejčastěji užívanou na tanečních party a hudebních festivalech.

Jedná se o jinou populaci uživatelů, než jsou uživatelé heroinu a opiátových drog.

Centrum pro rodinu DROP in o.p.s.

Projekt Centra pro rodinu vychází z původního projektu „Resocializace matek užívající psychotropní návykové látky“, který v současné době poskytuje psychosociální služby klientům substitučních programů.

Program je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Řeší drogovou problematiku u dětí ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, OSPOD a středisky výchovné péče.

Kde nás najdete:

Přípotoční 3, Praha 10, Vršovice 100 00
Telefonické spojení: 271 721 040, 603 291 593
e-mail: cpr@dropin.cz

Je Vaše rodina ohrožena drogami? Co můžeme nabídnout?

Poradenství, konzultaci, sociální práci, návštěva v rodině ve spolupráci s o.s. Střep, zajištění zdravotní a pediatrické péče, gynekologické péče u gravidních, příprava k porodu, gravitesty, slinné testy HIV/AIDS, vyšetření hepatitid ve spolupráci s hepatologem, vstupní filtr do substitučního programu, zprostředkování probační a mediační služby, individuální konzultace, sociální práce, zprostředkování ústavní léčby, krizová intervence, telefonická intervence, on line poradenství na www.dropin.cz

Na případné návštěvy z okruhu čtenářek Žena-in.cz se těší kolektiv CPR – Drop In,o.p.s.

Na stránkách Žena-in.cz vyšly o drogách i další články:

Našla jsem u syna marihuanu
Bere vaše dítě drogy?

Zdroje: Drop In, J. Profous - stripky.cz

Reklama