Nedostatek sebedůvěry a „kultura nepřemožitelnosti“ mezi mladými lidmi drží bezpečný sex mimo debatu. Nové video nahlíží do soukromí mladých a odhaluje, co si chlapci OPRAVDU myslí o sexu, když se dívky nedívají.

prezervativy

Nový průzkum, jehož výsledky byly začátkem roku zpřístupněny značkou Durex, objasňuje okolnosti a mylné představy, které v současné době znemožňují mnoha mladým lidem (16–24 let) praktikování bezpečného sexu.

Výstup, který je založen na kombinaci průzkumů a rozhovorů s mladými lidmi v průběhu dvou let, ukazuje šokující nedostatek informací o sexuálně přenosných nemocech (SPN), nechtěném těhotenství a sexuálních postojích opačného pohlaví.

Mladí lidé vědí, že by měli pokaždé použít kondom, ale v návalu vášně jdou často pravidla stranou. Vypadá to, že mladí lidé nemají obavu z toho, co by mohl nechráněný sex přinést, a/nebo nemají dostatek sebevědomí na to, aby trvali na použití kondomu. Obojí vede k tomu, že podstupují rizika, o kterých vědí, že by je podstupovat neměli.

Názor „mně se to nestane“ je široce rozšířený a nedostatek znalostí o rizicích sexuálně přenosných nemocí (SPN) či nechtěném těhotenství posiluje takzvanou „kulturu nepřemožitelnosti“.

Fakta jsou jasná: 40 % sexuálně aktivních respondentů ve věku 16–24 přiznalo, že měli nechráněný sex s více než jednou osobou, a 61 % souhlasilo, že obvykle o kondomu nepřemýšlejí až do chvíle, kdy už jej potřebují1.

Při takto běžném podstupování rizik pouze 14 % dotázaných řeklo, že jejich hlavní obavou jsou SPN (mimo HIV a AIDS). Méně než čtvrtina se vyjádřila, že jejich největší starost je to, že nechráněný sex může vést k nechtěnému těhotenství1.

pree

Statistiky a názory dotázaných ukazují plný rozsah současných překážek praktikování bezpečného sexu. Téměř polovina (48 %) lidí si myslí, že infekce HIV/AIDS je něco, co se nemůže stát nikomu v jejich okolí1.

Minulý týden jsem se s někým vyspala a nepoužili jsme kondom. Šla jsem do lékárny, vzala si prášek a bylo to vyřešené. Je to, jako když chytíte chřipku.“

Myslel jsem si, že HIV je věc generací. My o tom nepřemýšlíme!“

DŮVĚRA JE KLÍČ

Durex věří, že tento průzkum a film ukázaly nové způsoby, jak se s těmito výzvami vypořádat a začít měnit přístup k bezpečnému sexu. Tato značka tedy rozjíždí všem přístupné on-line centrum (www.durex.cz/jdidotohosnasazenim), které mladým lidem poskytne praktické a upřímné rady o sexu a vztazích. Centrum bude poskytovat účinné rady, články a videa o tématech jako důvěra, bezpečný sex, SPN a nechtěné těhotenství.

Mark Pearson, regionální ředitel značky Durex, říká:

Bezpečný sex by měl být přirozeně zodpovědností obou partnerů, nicméně my jsme od mnoha mladých mužů během výzkumu zjistili, že dívky jsou těmi, kdo drží klíč od pomyslné brány – co řeknou, to se stane.“

Mladé ženy nám řekly, že vědí, že na použití kondomu by měly trvat vždy, ale když ‚na to‘ ve skutečnosti dojde, kolikrát kondom z různých důvodů nepoužijí. Obvyklým důvodem, který nám byl uváděn, je obava z toho, že trváním na použití kondomu by zkazily náladu nebo by muže odradily. Strach z odmítnutí a narušení atmosféry je údajně zásadní bariéra pro mnoho mladých žen, ale my jsme zjistili, že to tak vůbec není. Ve skutečnosti je opak pravdou.“

Objevuje se strach z odmítnutí, který je pouze zastřenou snahou někoho učinit šťastným.“

Durex chce objasnit mýty kolem toho, co si chlapci myslí, když dívka trvá na kondomu. Průzkum ukázal, že ačkoliv více než třetina mužů se automaticky snaží použití kondomu vyhnout, z filmu je patrné, že když je jeho použití nevyhnutelné, mnoho z nich to vidí jako vzrušující. 79 % mladých mužů nám dokonce řeklo, že je vzrušuje, když dívka trvá na kondomu2.

Osobně to zbožňuju. Když vytáhne kondom a já jsem akorát připravený si ho nasadit… Jdeme na to!“

Durex chce použít toto sdělení a dostupný obsah skrz on-line vytvořené centrum, aby se „chvíle na kondom“ změnila ze současné zneklidňující situace na něco, co si obě strany užijí.

Gemma Cairney, DJ britského Radia 1 a televizní moderátorka, podporuje tuto kampaň slovy:

Být dnes mladý je těžké – existuje tolik společenských tlaků a zejména sex a vztahy mohou být minovým polem. Tato kampaň ukazuje, jak důležité a mocné jsou vědomosti a důvěra ke správné volbě. Zvýšení povědomí u mládeže, a to zejména ohledně práv mladých žen, je něco, co mne naplňuje vášní, a doufám, že s trochou upřímného povídání o faktech a trochou vedení může tato kampaň podpořit a rozšířit pozitivní znalosti o sexu a přístupu k němu.“

DALŠÍ STATISTIKY

  • 34 % chlapců souhlasí, že mají radši sex bez kondomu a zkusí se jeho použití nějak vyhnout2.
  • 15 % dívek řeklo, že u sebe nosí kondom, když si vyrazí ven1.
  • Tři z každých čtyř dotázaných mladých lidí přiznali, že cítí alespoň nějaký stud při hovorech o sexu1.

DALŠÍ CITACE

  • Nicole z Velké Británie řekla: „Mám pocit, že když je kluk v náladě a něco chce, (pokud trvám na kondomu)… připadá mi, že ho tím štvu a zkazím tím atmosféru!“
  • Sofia ze Švédska řekla: „Pokud by se kluk otočil a tvářil se, že kondom teda jako používat nebude, řekla bych mu ‚dobrý, tak čau!‘“
  • Rosie z Velké Británie řekla: „Bylo by zdrcující, kdyby někdo, s kým jsme se vyspali, měl vliv na celý zbytek našeho života.“
  • Andre z Rumunska řekl: „Pokud je dobře připravená, je více důvěry, a kde je více důvěry, tam je lepší sex.“
Reklama