Kdy je správný čas na vyšetření?
 
Lépe než podstupovat léčbu onemocnění je nákaze předcházet. Nástroje prevence jsou přitom všeobecně známé: mezi zásady bezpečného sexu patří používání kondomů a vyhýbání se rizikovým sexuálním kontaktům. Pomoct vyvarovat se nepříjemným zdravotním trablům, které nás mohou v krajních případech ohrozit na životě, patří také pravidelné testování jak sebe sama, tak i partnera.
 
Kdy se ale nechat otestovat? Rozhodně zde neplatí lidové pořekadlo „čím dříve, tím lépe“. Každá pohlavně přenosná choroba může mít jinou inkubační dobu a je třeba tomu přizpůsobit i načasování krevního testu. „Tato onemocnění dokážeme diagnostikovat z krve dříve, než se objeví první případné příznaky. Obecně lze doporučit podstoupit testy na pohlavně přenosné choroby přibližně 5-7 dní po inkriminovaném pohlavním styku, a poté opět po třech měsících testy zopakovat,“ uvádí MUDr. Šárka Krejčová z laboratoří Unilabs (dříve AeskuLab) které provozují portál lab.online. Tam je možné se online objednat na test v jednom z mnoha odběrových místech po celé České republice, třeba hned na zítra, přičemž lze vybrat z variant BASIC, PLUS a EXPERT. Testy pohlavně přenosných chorob obsahují 6 až 13 vyšetření ve třech různě koncipovaných balíčcích. Liší se rozsahem a náročností testů. Podle toho lze výsledky obdržet do dvou až do deseti dnů.

64ec67386fae2obrazek.png
Na co si dát pozor?

  • Obecné rozšíření hepatitidy B (žloutenka typu B, virový infekční zánět jater) je vysoké, ve světě je touto infekcí postiženo 350 milionů lidi. V České republice je ročně hlášeno kolem 300 případů virové hepatitidy B. Inkubační doba je dlouhá, 50–150 dní. Příznaky akutní infekce mohou připomínat jiná virová onemocnění: typické jsou  nechutenství, nevolnost, zvýšená teplota, bolesti kloubů, vyrážka. Do chronického stadia přejde u zdravých dospělých pacientů zhruba 5 % akutních hepatitid B. Výskyt chronických forem infekcí celosvětově kolísá od 0,1 % do 45 %.

  • Celosvětově je hepatitidou C infikováno asi 170 milionů osob, a více než tři čtvrtiny nemocných o své infekci nevědí. Předpokládá se, že v České republice je hepatitidou C infikováno 0,5 – 1 % populace, patříme tak mezi země s nízkým výskytem infekce. Ročně se v České republice diagnostikuje mezi 800 a 1 000 nových případů. Inkubační doba obvykle trvá 14 až 180 dní. Infekce virem hepatitidy C se přenáší krví, pohlavním stykem, u drogově závislých též jehlami a je také znám přenos z matky na dítě.

  • Syfilis je zákeřné chronické onemocnění, které je však celosvětově rozšířené. Inkubační doba je poměrně dlouhá a variabilní, 15 - 90 dní. Po rizikovém styku s infikovaným člověkem se po různě dlouhé inkubační době objeví první příznaky. Typickým příznakem je vřed v místě vstupu infekce (genitálie, konečník, ústa), který je velký 1 mm až 2 cm. Neléčená syfilis může po čase vážně poškodit prakticky všechny orgány, nejčastěji kůži, kosti, srdce, mozek a míchu. V pozdějších stadiích může vést k duševním poruchám a smrti.

  • AIDS neboli syndrom získaného selhání imunity se projevuje postupným selháním imunitního systému, který pak není schopný reagovat na běžné infekce, v důsledku pacient zpravidla umírá. Příčinou nemoci je infekce virem HIV. Nemoc bývá odhalena obvykle ve stádiu nákazy HIV, což ještě neznamená, že člověk má AIDS. U části nakažených virem HIV se po inkubační době 2 – 6 týdnů od chvíle získání nákazy objeví „chřipkové“ příznaky – bolesti svalů a kloubů, malátnost, únava, zduření lymfatických uzlin a zvýšená teplota. Často se však nákaza virem nemusí projevit vůbec zde mluvíme o tzv. bezpříznakovém nosičství viru HIV.

Bez léčby od chvíle nákazy může člověk přežívat 10–15 let. Podle aktuálních údajů žilo v loňském roce na celém světě 36,9 milionu lidí s HIV. Do konce roku 2021 bylo v ČR celkově zjištěno 4 074 případů HIV pozitivity, přičemž 537 (13,2 %) pacientů již zemřelo. V roce 2021 bylo v ČR zachyceno 233 nových případů infekce HIV.

  • Infekce herpes simplex virem je celosvětově hojně rozšířená a vyznačuje se vznikem typických oparů. Od nákazy nebo aktivace viru může uplynout inkubační doba 2–5 dní bez příznaků. Herpes simplex virus patří mezi tři nejčastější pohlavně přenášené nákazy. Jediným zdrojem viru je infikovaný člověk. Předpokládá se, že více než 90 % osob starších 40 let bývá séropozitivní a má protilátky proti HSV - 1 a 50 % má protilátky proti HSV - 2.

  • Chlamydia trachomatis je v současné době ve vyspělých zemích patří též k  nejčastějším původcem pohlavně přenosných onemocnění. Inkubační doba u nákazy infekcí Chlamydia trachomatis je obvykle 10–20 dní. Infekce probíhá u většiny nemocných bez příznaků. Pokud se však příznaky projeví, mohou se u mužů a žen lišit. Muže může trápit neobvyklý výtok z močové trubice nebo bolest při močení, zatímco u žen se infekce chlamydiemi může projevit jako poševní výtok a bolest v podbřišku. Aktivita infekce se stanovuje na základě sérologického vyšetření ve třídách IgM a IgG. Inkubační doba je 7 - 14 dní, odběr na sérologický průkaz protilátek je vhodný po 14 dnech od nákazy přičemž IgM svědčí o primární infekci a protilátky IgG jsou typické pro reinfekce a chronicky přetrvávající infekce. 

Obecné rozšíření infekce se odhaduje na 10–20 %, závisí na stupni sexuální promiskuity obyvatelstva a na klinických projevech onemocnění. Nejvíce ohroženou skupinou jsou mladí lidé ve věku 15–30 let. Riziko nakažení ženy při pohlavním styku s infikovaným mužem se pohybuje až kolem 80 %. Žena s chlamydiovou infekcí nakazí muže při pohlavním styku v téměř 50 % případech.

 V případě pozitivity u vyšetření na prokázání nemocí HIV nebo syfilis vyplývají testované osobě oznamovací povinnost dle zákona 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví. S těmito povinnostmi budete seznámeni na odběrové místnosti před vlastním odběrem. 
 
Nepodceňujte ani včasnou edukaci dětí o zodpovědném sexuálním chování. Nejlepší ochranou proti pohlavně přenosným chorobám je prevence.  
 
 

Reklama