Každá žena by měla dbát o své zdraví, ať už se to týká čehokoliv. Důležité jsou samozřejmě preventivní prohlídky a v případě prsou také samovyšetření pohmatem. Pokud při tomto vyšetření nahmatáte bulku nebo jakýkoliv jiný útvar v prsu, který se vám nezdá, navštivte svého lékaře. Co všechno vás pak čeká?

Jaká vyšetření vás čekají a co musíte udělat? Na tyto a další otázky nám odpověděla MUDr. Lívia Večeřová, primářka Radiodiagnostické kliniky FNKV a vedoucí lékař mamografického pracoviště Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

mamograf

Když žena zjistí, že má nějakou bulku v prsu, co musí nejdřív udělat?
Pokud se jedná o ženu s pravidelným menstruačním cyklem, vyčká do nejbližší menstruace, a když bulka v prsu přetrvává, to znamená, že se nejedná o hormonálně zduřelou žlázu, je nutné vyhledat svého gynekologa nebo praktického lékaře a ten ženu klinicky vyšetří a odešle na mamografické pracoviště.

Přečtěte si také:

Když se jedná o ženu v přechodu nebo o ženu s hodně nepravidelným cyklem (před nástupem klimakteria), okamžitě navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře, který jí po klinickém vyšetření se žádankou označenou STATIM (urgentní vyšetření) odesílá na specializované mamografické pracoviště.

Jakými postupy lékaři zjišťují, o co se jedná?
K základním diagnostickým postupům patří za prvé klinické vyšetření pohmatem u zaevidovaného gynekologa nebo praktického lékaře a za druhé diagnostika v rámci mamografického pracoviště, které má platnou akreditaci Ministerstva zdravotnictví, která ho opravňuje k vyšetřování prsní žlázy. Zaměstnanci těchto pracovišť vzhledem k velkému počtu prováděných vyšetření a úzké specializaci mají největší zkušenosti s diagnostikou často i nehmatných drobných nádorů pod 10 milimetrů.

Můžete rozvést jednotlivé postupy?
V rámci diagnostického vyšetření se provádí ultrasonografické nebo mamografické vyšetření.

Ženy do 35 let by měly podstoupit jako první ultrasonografické vyšetření prsní žlázy na specializovaném mamografickém pracovišti. V případě, že nesouhlasí pohmatový nález se závěrem ultrasonografického vyšetření, doplní se ještě v ten den a na stejném pracovišti mamografické vyšetření. Jeho cílem jako rentgenového vyšetření je hledat shluky vysrážených zrníček vápníku ve žláze, které můžou být často prvním příznakem nádorového onemocnění prsu. Tyto se ultrasonografickým vyšetřením obtížně diagnostikují.

Ženy nad 45 let absolvují jako první vyšetření rentgenové - mamografické, na které mají nárok v rámci preventivního vyšetření jednou za dva roky. V případě, že si v mezidobí žena vyhmatá bulku v prsu, nečeká na interval dalšího preventivního vyšetření, ale navštíví svého gynekologa, který ji se žádankou odešle na urychlené Statimové ultrasonografické vyšetření na pracoviště, kde jí byla dělaná předcházející preventivní-screeningová mamografie.

Záleží tedy hlavně na věku, když se rozhoduje, jestli by žena měla jít nejdřív na ultrazvuk, nebo na mamografii?
Obecně platí, že ženy do 40 let by měly absolvovat jako první ultrasonografické vyšetření, po čtyřicítce ultrasonografické vyšetření doplněné prvním startovacím mamografem, k vyloučení výskytu náhodných mikrokalcifikací. Ženy ve věku 45 let a výše by měly jednoznačně jako první vyšetření absolvovat preventivní mamografii.

U žen do 35 let s významnou rodinou zátěží - výskyt rakoviny prsu v přímé linii, to znamená matka, babička - doplňujeme po ultrazvukovém vyšetření i první startovací mamografické vyšetření

Vyšetření ultrazvukem nebo mamografem

Můžete stručně popsat, jak obě výše zmíněná vyšetření probíhají?
Mamografické vyšetření je vyšetření rentgenové, jedná se o rentgenové záření, které proniká do měkkých tkání, nejde do hloubky a říká se mu měkké rentgenové záření. Nebyla prokázána významná statistická souvislost mezi indukcí karcinomu prsu rentgenovým zářením. Doporučuji ho absolvovat u žen bez obtíží maximálně jednou za 2 roky ve věku od 45 let. V případě výše uvedených podmínek jako hmatná bulka v prsu nebo významná rodinná zátěž lze absolvovat rentgenové vyšetření mamografem ojediněle i v mladším věku.

Vyšetření mamografem se provádí ve stoje s tlakem na prsní žlázu. Může se stát, že u žen, které mají ve žláze cysty, potřebný tlak vyvolává pocity bolestivosti. V žádném případě by ale žena neměla odcházet z mamografického vyšetření s modřinou. Tlak na prsní žlázu je z důvodu snížení množství dávky rentgenového záření na snímkovaný prs a zároveň proto, že čím větší je přítlak, tím kvalitnější je výsledný rentgenový snímek, na kterém pak lze odečíst i nádory velikosti pod 5 milimetrů.

Ultrasonografické vyšetření je vyšetření bez přítomnosti záření, je nebolestivé, nemá frekvenční omezení a žena ho může absolvovat opakovaně. To se dělá při časovém sledování struktury a velikosti diagnostikovaných ložiskových změn v prsní žláze, nebo při intervenčních výkonech, jako jsou punkce cyst, biopsie vazivových nenádorových nebo podezřelých změn. Ultrasonografické vyšetření se používá ke sledování úspěšnosti předoperační chemoterapie a při značení ložisek před samotným operačním zákrokem.

Je někdy potřeba dělat také magnetickou rezonanci? Kdy a komu?
Magnetická rezonance je vhodná vzhledem ke své vysoké senzitivitě, ale nízké specificitě na vyhledávání:

  1. Multifokálních nebo multicentrických ložisek, to znamená, že může najít další menší ložiska, které neviděla mamografie ani ultrasonografické vyšetření, a to zejména u jednoho typu rakovinového nádoru prsu - u lobulárního karcinomu
  2. Při podezření na postižení levého i pravého prsu
  3. Při podezření na recidivu (opakování) nemoci u žen po operaci a léčbě pro karcinom prsu
  4. Preventivní vyšetření mladých žen s genetickým rizikem vzniku karcinomu prsu - nositelky genu BRCA I, II
  5. U žen s augmentací (silikonová prsa) při podezření na rupturu implantátu

Co je biopsie?

Co znamená biopsie a kdy je potřeba ji udělat? Dělá se vždy?
Biopsie znamená odběr tkáně tenkou jehlou z prsu nebo jehlou s použitím vakua (vakuová biopsie) a děláme jí u suspektně (podezřele) vyhlížejících ložisek. Biopsie se dělá i při rychle rostoucích, zdánlivě nezhoubně vyhlížejících bulek v prsu k vyloučení atypického, rychle rostoucího karcinomu prsu.

Jakými jinými metodami se ještě vyšetřují pacientky s rakovinou prsu?
Je několik alternativních metod, které se nepovažují za standard při diagnostickém a preventivním vyšetření karcinomu prsu: elektroimpedanční mamografie, CT laserová mamografie, elastografie.

V současnosti se začíná ve světě využívat k upřesnění diagnostiky tomosyntéza při mamografickém vyšetření, kde dochází ke snímkování prsu v tenkých vrstvách a počítač pak zrekonstruuje obraz tak detailně, že do popředí vystoupí i drobné zhoubné ložisko, které se při klasickém mamografickém vyšetření sumovalo s okolní žlázou.

Lepšení diagnostiky nastalo při mamografickém vyšetření už tím, že se začaly používat digitální mamografické přístroje a při ultrazvukovém vyšetření kvalitní vysokofrekvenční lineární sondy.

Informace jsou také na www.fnkv.cz.

Důležité odkazy:

Reklama