Výkladový slovník vysvětluje obvykle, že feminismus prosazuje stejná práva pro ženy, které žijí v sociální a kulturní sféře demokratické společnosti.
Prototypem feminismu byly sufražetky, které usilovaly o volební právo žen, stejné pracovní možnosti a stejné finanční odměny jako mají muži, bez diskriminace.

Současnému feministickému hnutí nestačí potvrzení práva žen jako mají muži, stejný přístup na university a ke vzdělání, ale druhá vlna feminismu, či současný feminismus v anglosaských zemích, popisuje feminismus jako marxismus bez ekonomiky.

Tento feministický projekt obecně v anglosaských zemích usiluje o odstranění patriarchální rodiny a heterosexuální rodiny vůbec.
Kořeny radikálního feminismu tkví hluboce v Marxově ideologii o rodině a postavení ženy ve společnosti, kdy stát je nadřazen ženě a kontroluje rodinu v jejím působení.

Seznam termínů feministického hnutí je rozsáhlý, mimo jiné je to: feminismus Amazonek; křesťanský feminismus; feminismus a ženy barev; erotický feminismus.

S Radikálními feministkami a jejich ideologií a praxí se blíže seznámíme v následujících článcích, takže dnes se u nich podrobněji zastavovat nebudeme.

Virtuálně všechny typy termínů feministických hnutí vedou k destrukci tradiční morálky a tradiční nukleární rodiny. Kde je vyústění těchto destrukcí, nikdo neví. Bude to asi kultura velmi vzdálená našim představám o št´astných vztazích mezi mužem a ženou.
Jedno je jisté, že nebudou-li zastánci rodiny spolupracovat na zastavení tohoto procesu, dojde k plánované destrukci našich rodin.

Asi není bez zajímavosti, že slovo feminismus má více výkladů.
Některé z nich představují ženu lesbicky orientovanou, anebo ženu, která nenávidí muže, ničitelku dětí anebo feminacistku.
Je stejně tak zajímavé, že všechna tato slova v nás vyvolávají negativní emoce.
Málokdy se setkáme v masmédiích, včetně oficiálního tisku, s popisem feminismu jako organizované aktivity, ve kterých se právo ženy a její ochrana, prosazuje v jejím zájmu v sociálně kulturní sféře současné anglosaské civilizace.

Tvrzení, že je lepší špatný sňatek než-li žádný, zní jako otřepaná fráze.
Feminismus se nezabývá mužským světem, ale existencí patriarchální vztahů ve společnosti, které omezují emancipační snahy ženy, místo aby eliminoval útisk ženy.
Feminismus se často zaměňuje s radikálními feministkami, což je nepřesné.

Radikální feministky totiž proklamují vztah ženy k ženě a jdou tak daleko, že separují ženy do komun bez sexu.
Veřejně prohlašují, že je lepší žít na ulici než-li v rodině.
Jedna z mluvčích tohoto hnutí Betsy Stanko statisticky zpracovala, že každá čtvrtá manželka má zkušenost s domácím násilím.
Opozice tvrdí, že statistika je zfalšovaná a že z 52 % domácí násilí vyvolávají ženy.

Francouzské prominentní feministky, jako je paní Simone de Beauvoir, akademicky a ironicky poznamenávají, že ženám by se neměla platit 24 hodinová péče o děti a domácnost, jelikož si toto často zvolí za svoje povolání, místo aby hledaly jinou vývojovou seberealizaci. Mužům naopak se mzda za péči o děti a domácnost neodpírá.
Ženy se nechtějí vrátit k práci v domácnosti na plný úvazek za finanční podpory muže. Návrat současné nukleární rodiny do padesátých let je nemožný.
Žena již nechce být v postavení závislém a muž by měl tuto novou skutečnost příjmout.

           
Reklama