Když si přečtete poutavý příspěvek od čtenářky s nickem řinka, budete zase o něco moudřejší. A nejen to, budete obohaceni nejen o poznání, ale i chuť zablit batůžek a vyrazit po vlastech českých

vesnice

Obec o které chci psát se nevyznačuje nějakou zvláštní památkou ale první zmínka o této obci pochází z r.757. Obec prý za své jméno vděčí osekanému kmeni, který byl zavěšen na sloupu. Toto jednoduché zařízení sloužilo k zahrazování vesnic a říkalo se mu přívora.

Z té novodobější historie musíme zmínit výstavbu školy roku 1879, vznik hasičského sboru v roku 1886. Sokol byl založen v roce 1901 a sokolovnu dostavěli v roce 1921. 23. března 1924 se zde zakládá rybářský spolek a od roku 1939 funguje pod Sokolem oddíl ledního hokeje. Příjemným zjištěním je, že všechny zmíněné spolky zde fungují dodnes.

Do první poloviny šedesátých let dvacátého století se traduje založení dětského dechového orchestru, který vznikl z původně smyčcového, zásluhou učitele hudby a kapelníka pana Vojtěchovského. Po jeho smrti se ujal osiřelých dětí kapitán Ferdinand Škrobák, bývalý kapelník Ústřední vojenské hudby v Praze a hudební skladatel. Dětská dechovka, která záhy přijala název „Přívoranka“ šířila slávu malé vesničky v Polabí i po celé republice. Dnes Přívoranku vede její bývalý dětský člen Miloš Valenta a dále šíří její slávu, už i za hranicemi našeho státu.

O Přívorech existuje píseň, kterou kdysi složil již zmíněný kapelník pan Vojtěchovský. Ta píseň začíná slovy „Přívory, Přívory jsou krásná vesnice“

Také zde vyrostlo, nebo žilo spousta osobností.HERMANOVÁ Ljuba (* 23.4.1913 Neratovice, + 21.5.1996 Praha) - herečka. Dcera Anny, rozené Slavíčkové ze Všetat-Přívor.

PALACH Jan (* 11.8.1948 Všetaty, + 19.1.1969 Praha) - student Filozofické fakulty UK. Těžce prožíval vývoj v naší zemi po sovětské okupaci v srpnu 1968, v listopadu se zúčastnil ještě studentské stávky a v lednu 1969 na protest proti ústupkům vůči okupantům a pro vyburcování národní morálky se upálil v Praze na Václavském náměstí. Stal se tak jednou ze symbolických postav českých dějin.

ŘEHÁK Josef, MUDr., PhDr. (* 26.3.1871 Praha, + 1.3.1936) - lékař, přírodovědec. Syn ředitele pražských škol, který pocházel z Přívor u VšetatStudoval Univerzitu třetího věku a výsledkem byla kniha Dolní Přívory. Umřel v necelých 65 letech po zákeřné nemoci vysílením,hladem, který nikdy nepociťoval.

VOJTĚCHOVSKÝ Karel (* 1883, + 1962 Čečelice) - hudebník. Vedl přívorskou taneční i dechovou hudbu. Založil Dětskou dechovou kapelu, která v roce 1970 utvořila základ pro orchestr Přívoranka, působící úspěšně dodnes.

řinka

Děkujeme za příspěvek, propagaci Přívoranky a nové obohacení našich znalostí

 

Reklama