affair

Petr Šmolka ve své knize Nevěra pro podváděné i podvádějící rozděluje typy nevěr podle abecedy. Snažil se každému písmenu přiřadit jednu z nich. Upozorňuje ale, abychom toto dělení nebrali jako úplné a vyčerpávající, snaží se v této části knihy upozornit na to, že takové jednání může mít nejrůznější motivy. Vybrala jsem jen některé z nich. Berte tedy níže popsané ukázky některých typů nevěr s nadhledem. :)

adrenalinová

Motivací této nevěry je vzrušující pocit rizika a nebezpečí, který podvádějící prožívá.

bulimická

Můžeme ji označit jako nadměrnou sexuální žravost, kdy chorobou postižený jedinec „konzumuje“ vše, co mu přijde pod ruku, aniž by nějak registroval zkonzumované množství.

cestovatelsko-pionýrská

Označení slovem pionýrská je v tomto případě bráno v jeho původním významu - dobývání nepoznaného, těžko dostupného nebo přímo „čistě panenského“ území. Cílem aktérů bývají lidé, kteří nemají žádné sexuální zkušenosti. Nevědomým motivem může být vlastní nejistota a naděje, že bude aktér pro druhého opravdu někým významným.

debilní

Takto by se dalo označit více motivací nevěr. Do této kategorie spadá i nevěra pod vlivem alkoholu.

fantazijní

Základem takto pojatých nevěr jsou představy a fantazie, přičemž nemusí dojít ani k fyzickému kontaktu. Dopad fantazijní nevěry může být ale kvůli emocionální angažovanosti srovnatelný s tou reálnou. Člověk je odtržen od reality, sní, těší se představami a může odmítat svého partnera. Takovéto vybočení z reálného života může dospět až ke stavu deprese, v opačném případě může ale napomoci k překlenutí problémů se stávajícím partnerem.

gurmánsko-labužnická

Lidé uchylující se k tomuto typu nevěry jsou ve svém stávajícím vztahu spokojeni, ale nedokáží si odpustit jakési přilepšení.

charitativní

Jde o nevěru ze soucitu, lítosti, přátelství, kdy vyhovíme potřebě druhého.

kompenzační

Člověk hledá to, co u svého partnera postrádá. Nemusí to být ale primární motivací, někdy si až později uvědomíme, co nám vlastně scházelo. Z hlediska dopadů patří tento typ nevěr k těm nejrizikovějším.

narcistická

Nevěra je v tomto případě prostředkem potvrzení sebelásky.

rekreační

Podmínkou takovéto nevěry je dostatek času, absence povinností a cizí prostředí. Jak píše autor, přidáme-li do této směsi ještě kapku nudy a trochu více kapek alkoholu, zahustíme-li vše alespoň mírnou absencí nějakých pevnějších vnitřních norem manželské věrnosti, můžeme se těšit na lahodný dortík. Pravda, následky se někdy až nápadně podobají těm, které čekaly na zlého psa z Pohádky o pejskovi a kočičce!

Více v knize Nevěra pro podváděné i podvádějící, Petr Šmolka, GRADA Publishing, 2003

Reklama