Určitě jste už slyšela o přístrojích, které kombinují vizuální a sluchové impulzy a dokážou vám pomoci například při nespavosti, stresu či únavě. Umí také nabudit, zlepšit schopnost učení a kreativitu. Můžete si s nimi také jednoduše zameditovat. Co jsou tyhle přístroje (možná je znáte pod názvem psychowolkman) a jak fungují? Vyzkoušíme je za vás!

avs

Co je to AVS?

AVS přístroj se skládá z ovládací jednotky, sluchátek a speciálních brýlí. Sluchátka vysílají specifické rytmické zvuky a brýle pulsující světlo. Pulsující světlo a zvuk optimalizuje, zlepší nebo zvýší činnost mozku, všech psychických a tělesných biorytmů. Tak dochází k mnoha užitečným efektům. AVS přístroj dokáže například navodit hluboké psychofyziologické uvolnění (silnou relaxaci). Dokáže zvýšit výkonnost mozku (koncentrace, rychlejší učení) nebo účinně řešit některé psychosomatické zdravotní potíže (nespavost, deprese, bolesti a další).
Technologii AVS vyvíjelo od padesátých let minulého století několik vědeckých týmů. Na jejím vývoji se mimo jiné podíleli nositelé Nobelových cen (George Arnim von Bekessy: 1955, výzkumy v oblasti sluchu, Ragnar Arthur Granit: 1966, výzkumy v oblasti zraku) a prestižní vědecké instituce, jako například americký armádní výzkum (Pentagon, US Air Force) a NASA. Prvními uživateli byli kosmonauti a piloti americké armády. AVS přístroje jsou určeny především samouživatelům, jsou používány také v profesionální zdravotní praxi.

Funguje to?

avsÚčinky AVS technologie jsou dnes bezpečně prokázané a zdokumentované. Existuje velké množství klinických výzkumů o efektu ovlivnění činnosti mozku světlem a zvukem. Účinek AVS přístrojů není záležitostí víry nebo nějakých nadpřirozených jevů. Účinek AVS technologie je záležitostí fyziky, která jak známo funguje pro každého stejně. Praktickými důkazy účinnosti u nás i ve světě je používání AVS přístrojů lékaři a jinými profesními skupinami, zdokumentovaná vysoká spokojenost uživatelů s účinky nebo trvale rostoucí prodeje AVS přístrojů.
Žijeme ve velice uspěchaném světě, jehož nároky neustále stoupají. Člověk, biologický druh, který se na Zemi vyskytuje bez zásadnější inovace 30 až 50 tisíc let, stále častěji selhává, není totiž schopen nadprahovému stresu a zátěži vzdorovat. Je evidentní, že pouhým dodáváním byť kvalitních a účinných léků jen obvykle léčíme symptom - organismus je z toho víceméně vyňat a nemusí se příliš starat sám. Proto návrat k aktivním biologickým metodám je jednou z úspěšných cest.
Mezi metody, které posunují výše úroveň aktivní zdravotní kondice a života a které na sebe v poslední době upoutávají čím dál větší pozornost, patří i metoda audiovizuální stimulace - AVS. Jsem přesvědčen, že právě metoda AVS, kterou mohou lidé snadno využívat, posune do budoucnosti hranice aktivní psychické kondice.
Z naší praxe ve středisku Modrá laguna vyplývá, že první stimulační sezení nemusí dobře snášet starší lidé (zhruba nad 50-60 let). Vhodné je v tomto případě ztlumit světla a zvuk na minimum, než si mozek a organismus po několika sezeních na stimulaci zvykne. Mnoho našich klientů trápí poruchy spánku, ať již jsou způsobené čímkoliv. V tomto případě AVS přístroje lze úspěšně používat. Chodí k nám i poměrně dost lidí, kteří jsou o AVS přístrojích již informováni a požadují je," říká lékař Jan Cimický z centra duševní pohody Modrá laguna.

Jsou bezpečné?

AVS přístroje Galaxy jsou zcela bezpečné. Za více než padesát let výzkumů nebylo nikdy zjištěno, že by AVS technologie způsobila jakékoliv poškození organické či funkční povahy nebo újmu na zdraví či závislost.

avs

Tyto přístroje budeme mít v redakci k dispozici a chystáme se na poctivé testování. O všem vás budeme průběžně informovat.

Více na www.galaxy.cz

Reklama