O klasické šikaně na školách se dnes již přece jen více mluví a školy se jí učí řešit. Je to hlavně zásluhou vzdělávacích institucí, různých neziskových organizací a nadací (například www.minimalizacesikany.cz), které s ní dlouhodobě bojují a snaží se o problému mluvit nejen s dětmi, ale i s rodiči a pedagogy. Poslední dobou se se šikanou spojuje nový nepříjemný fenomén - takzvaná „kyberšikana“. Jde o zneužívání moderních technologií pro obtěžování nebo vyhrožování ostatním lidem.

cyber

cyberU dětí se díky většímu rozšíření moderních technologií s kyberšikanou setkáváme stále častěji. Většinou si bohužel neuvědomují, co jejich činy mohou způsobit (60 % dětí pojem kyberšikana nezná nebo neví přesně, co znamená). Z tohoto důvodu se jim o ní také hůře mluví, i když psychické následky z takového pronásledování mohou být stejné, jako ze surového bití. Typickým případem jsou třeba výhružné SMSky, volání v pozdních nočních hodinách, vulgární e-maily nebo tajné focení a natáčení oběti v ponižující situaci a umístění videa na Internet. V každém případě se jedná o velmi vážnou situaci. Podobná „legrace" může v krajním případě vyústit až v sebevraždu - a to nejenom u dětí, ale také například u pedagogů. Navíc trestné je už jenom samotné soustavné obtěžování (takzvaný stalking). Pokud se tedy s kyberšikanou v nějaké formě setkáte, rozhodně problém nepřecházejte mávnutím ruky. Zkuste si s postiženým promluvit, nabídnout mu svou pomoc a případně kontaktujte odborníka. Bezplatná anonymní poradna je například na www.nadaceo2.cz/kybersikana, kde také můžete nalézt podrobnější informace a další kontakty.

 

 

 

Reklama