Celý svět je zaplaven všemi možnými způsoby, jak se vyrovnat sám se sebou, jak najít klíč ke štěstí, jak se odpoutat od minulosti či nešťastného dětství. Jednou z těchto terapií je i regrese - návrat do minulých životů. Člověk, který se jako jeden z mnoha touto cestou zabývá, je astrolog, kartářa terapeut Vítek Kuntoš.

vit

Nechala jsem si u něj ve zlomovém 40. roce sestavit horoskop, podle hodiny a data mého narození. Měla jsem potřebu zjistit, kdo vlastně jsem podle hvězd. Vít Kuntoš mi dokonale představil moji negativní i pozitivní stránku. 

Pokud se s ním sejdete, věřte, že hodina na povídání je málo...  

Vítku, můžete pro začátek vyjmenovat všechny aktivity, z oblasti těch zvláštních, kterým se v rámci nabízených služeb věnujete?
Nerad bych vypisoval seznam všeho, o co se zajímám a čemu se věnuji - byl by totiž zajisté trochu dlouhý. :-) Za svoje životní poslání považuji pomoc druhým a užívané metody jsou nástrojem, který mi pomáhají můj cíl naplnit. Zjistil jsem, že je v oboru terapeutické práce výhoda ovládat více různých technik. Každá bytost je totiž zcela individuální a pro každého je vhodná odlišná metoda. A každý na stejnou metodu reaguje jedinečně.

Základem mojí práce je astrologie. Dále se věnuji tarotovým kartám, které jsou těmi nejlepšími rádci. A protože cílem mojí praxe je nejen léčení duše, ale i těla, zajímám se o různé alternativní léčebné metody - pracuji s kyvadlem, energií, minulými životy a zajímám se i o homeopatickou léčbu.

Ve které metodě se cítíte nejjistěji, a která Vás nejvíce zajímá?
Určitě považuji za svůj hlavní obor astrologii - přestože tarotovým kartám a kyvadlu se věnuji déle, již od mých 12 let. Neznám totiž jinou disciplínu, která by uměla tak přesně nahlédnout do nitra člověka. Navíc tento život není první, kdy se astrologii intenzivně věnuji. Moc mě baví vyučování astrologie a zkušenosti z výuky teď zužitkovávám při chystání unikátní astrologické učebnice, která by v řádu několika měsíců měla konečně spatřit světlo světa.

V čem bude chystaná učebnice unikátní?
Většina knih o astrologii se věnuje stále dokola tomu samému - popisu znamení, planet a dalších základních prvků. Vznikají tak vlastně kuchařky, které od sebe navzájem opisují a nepřináší nic nového. Navíc zapomínají na to nejdůležitější. Neprozradí totiž, jak jednotlivé prvky horoskopu pospojovat dohromady a poskládat z nich celistvý obraz zrozence.

V tomto pojetí jde chystaná učebnice opravdu svojí vlastní cestou. Naučit se vykládat horoskop lze nejlépe od praktikujících astrologů či na kurzech. Učebnice je pojatá tak, aby absenci vedení učitele maximálně nahradila a aby si každý mohl vybudovat astrologické myšlení, bez kterého nelze horoskop uspokojivě vyložit.

Máte také nějaké odvětví, které Vás vysloveně odpuzuje, či z něj máte obavy? (Já mám třeba odpor k rodinným konstelacím.)
Protože je každý jiný, je skvělé, že je mnoho různých metod. Nemám to tak, že by mi konkrétně nějaké odvětví bylo přímo proti srsti - často totiž nejde o metody samotné, ale o to, kdo s nimi jak nakládá.

Kdo někdy viděl pořad typu „Volejte věštci“, pochopí hned, jak to myslím. Výklad horoskopu či karet vnímám jako seriózní práci, nicméně na obrazovce se z těchto vážných témat dělá šaráda. Výstupy práce v podobných pořadech jsou žalostné a esoteriku v její podstatě urážejí. Přitom na vině nejsou samotná užívaná odvětví, ale ti, kdo se nechali zaprodat komerci.

Nebo obráceně - osobně neuznávám klasickou medicínu, jejíž principy odporují mému holistickému vnímání problémů. Pokud ovšem narazíme na lékaře, který svoji práci bere skutečně jako poslání a činí tak srdcem, může i tak dosahovat velkých úspěchů v léčbě.

Pokud k Vám přijde klient třeba s prosbou o nahlédnutí do minulých životů, řeknete mu také, že to není pro každého?
Dle mého přesvědčení regresní terapie neboli léčení minulými životy pro každého není.

Přestože určitě mnoho regresních terapeutů doporučí terapii každému. A mají zajisté pravdu v tom, že všichni máme schopnost vybavit si svůj minulý život. Pro mě osobně jsou v otázce, zdali je regresní terapie pro klienta vhodná, či nikoliv, určující dva faktory.

V první řadě jde o situaci, v jaké se nachází. Chce projít minulými životy ze zvědavosti, nebo je zde skutečný problém, který lze touto cestou řešit? Regresní terapie je vážná, funkční a účinná metoda, která není exkurzí do minulých životů. Regrese nedělám pro zábavu, ale pro jejich terapeutické účinky.

Druhým faktorem jsou samotné dispozice klienta k regresi. Jak jsem uvedl, vybavit si vzpomínky může úplně každý, ale někteří jsou tomu otevření více a jiní méně. U méně otevřených klientů je zapotřebí více sezení, aby se vzpomínky na minulé existence vybavili. Ze zkušenosti vím, že trpělivost klientů může poté někdy efektivitu terapie snížit. Při pohledu do horoskopu klienta poznám, jaké jsou jeho dispozice, a na základě toho určuji další vhodný postup léčby, tedy případnou vhodnost regresní terapie.

Už jste někoho i odmítl?
Ano. Vzpomínám si na klientku, která si přála podstoupit regresi pro potvrzení vnitřního pocitu, že v minulém životě byla jednou významnou historickou osobností. Její zájem o onu osobu byl opravdu velký, měla nastudováno mnoho informací o jejím životě. V průběhu konzultace jsme zjistili, že svoje vlastní já překrývala jinou identitou z důvodu potlačovaného strachu. Na potížích se sebepřijetím jsme pracovali cíleným pěstováním lásky sama k sobě. Potřeba identifikovat se s historickou osobností postupně sama odezněla a kvalita celého života šla strmě vzhůru.

A jak se regrese ve vašem podání provádějí?
Především bych rád zdůraznil, že regrese probíhají při plném vědomí bez použití hypnózy. Nejprve se určí potíž, jakou danou regresí potřebujeme řešit. Poté postupně procházíme situace, které nastaly v minulosti a mají souvislost s řešeným problémem. Nejprve se prochází vzpomínkami v tomto životě a postupně se přes porod dostáváme až k minulým inkarnacím.

V každé vzpomínce, která způsobuje v současnosti naše problémy, je ukrytý blok, který se při regresi uvolní. Vzpomínky jsou spjaté s traumatickou zkušeností. Dochází k rozpuštění napětí v minulosti, které jsou zdrojem našich současných potíží.

Podělíte se o zajímavé momenty z minulých životů?
Co si budeme povídat, minulá staletí byla často velice drsná a krutá. Proto je běžné, že se v průběhu regresí vybavují náročné vzpomínky - násilná úmrtí, války, vězení, mučení, nehody, apod. Takové vzpomínky by čtenáře asi příliš nezaujaly. Není ovšem třeba se takových vzpomínek obávat - při regresi jsme zcela při plném vědomí, od případného utrpení máme vždy odstup. Napětí ukryté v těchto „negativních“ vzpomínkách se v průběhu terapie uvolní, a tak nevnímáme z těchto na první pohled nepříjemných vzpomínek stres, ale naopak úlevu.   

Spíše bych vzpomněl na regresi, kdy si klient vybavil život ve zcela jiné realitě, která působila mimozemským dojmem. Bylo zajímavé, že bylo pro klienta nesmírně těžké vyjádřit své vzpomínky slovy a přenést dojmy z tamní reality do té naší. Vnímal dle svých slov nepopsatelně intenzivní lásku a mír. Smál se a brečel štěstím - velice nakažlivým způsobem. Byl to pro něj nejsilnější zážitek a po regresi se začal intenzivně zajímat o duchovní témata.

Co Váš  každodenní život? Jak trávíte své obyčejné dny?
Snažím se žít tak, aby žádný den nebyl obyčejný. :-) Ale mezi obvyklé aktivity běžného dne patří určitě venčení jorkšířice Sáry, cvičení, vykládání horoskopů i vaření. Vařím moc rád - nekupuji zpracované potraviny a rád strávím čas v kuchyni při přípravě dobrého, zdravého a zejména vegetariánského jídla. Mojí další velkou láskou je včelaření, což je též velice časově náročný koníček. Včely a duchovní témata k sobě mají až překvapivě nesmírně blízko.

A na závěr se zeptám, jaký je Váš oblíbený hrdina?
Nemám žádné vzory ani hrdiny. Pokud bych i tak měl někoho uvést, napadl mě „Muž, který sázel stromy“. Je to příklad toho, jak obrovská síla se v každém z nás skrývá. A že v životě lze dosáhnout všeho. Připomíná mi, že jsme páni svého života a je na nás samotných, jak s ním nejlépe naložíme.

Máte-li zájem se dozvědět více, navštivte: www.astrolog-terapeut.cz

Reklama