Neověřené, mnohdy život ohrožující informace lze nalézt na některých českých serverech zajímajících se o problematiku porodnictví, těhotenství a péčí o dítě. Žena-in se proto dohodla na  úzké spolupráci s jedničkou mezi odbornými servery zabývajícími se touto problematikou serverem PORODNICE.COM.

V každý okamžik našeho bytí je v České republice cca 100 000 těhotných žen. Jen málokterá z nich je odborně zdatnou v lékařských vědách. Server Porodnice.com je místem, kde by každá žena měla najít vyčerpávající odpověď na otázky, které ji zajímají. 

Nápad Virtuální porodnice mně ležel v hlavě dost dlouho, ale mohu říci, že po té uzrál relativně záhy,“ říká MUDr. Antonín Pařízek, CSc. vedoucí lékař porodního sálu Gynekologicko-porodnické kliniky I. LF UK a VFN v Praze 2, Apolinářská 18 (zahájení provozu serveru www.porodnice.com  dne 22. 2. 2002 ) - duchovní otec nápadu a jeho realizace - a dodává: „Od našeho internetového projektu očekávám, že zvláště  ženám nabídneme objektivní, ověřené znalosti z porodnictví. V dnešní době se objevuje v  oboru porodnictví řada směrů, jak pečovat o těhotnou a o rodičku. Bohužel, mnohdy ani ve sdělovacích prostředcích nejsou  přinášeny kompletní a zcela objektivní informace. Nechceme žádný z často vehementně  zastávaných směrů zatracovat, či matkám (a rodinám) vyvracet. Rozhodně neaspirujeme na to, abychom tzv. „vytáhli“ do boje proti různým alternativám porodů a před- či porodní péče! Názory, na tomto serveru nejsou a pevně věřím, nikdy nebudou, fundamentalistické! Přejeme si, aby si každá česká žena mohla vybrat. A k tomu jí chceme poskytnout kompletní nabídku odborných informací, které jí výběr usnadní. Důkazem tohoto tvrzení je i propojení na všechny ostatní, tuzemské  a některé nejznámější zahraniční servery.

Informace, jež zde každý návštěvník(ce) najdou, jsou informacemi, které musí zvládnout, vstřebat a umět praktikovat v naší republice každá porodní asistentka, student medicíny i lékaři. Z tohoto důvodu tvůrci webu hovoří o UNIVERZITNÍM PORODNICTVÍ. Zvláštností a přínosem těchto stránek je, že naprostá většina  článků  bude recenzována renomovanými odborníky v příslušné problematice – porodnictví, neonatologie, anesteziologie atd.. Jak zdůraznil opět MUDr. Pařízek, hloubavější zájemkyně zde mohou technicky nenáročně (2-3 kliknutí myší) a zdarma nahlédnout do hluboce odborných kapitol tohoto medicínského oboru (oddělení Lékaři).

Žijeme v době informatiky. Internet přináší neskonalé možnosti. Dovoluje  jednoduchou propojenost informací z hlediska jejich míry odbornosti.  Rady zde najde nejenom široká laická veřejnost, ale i zájemci o hlubší proniknutí do problematiky. Proto je na místě uvést, že základem lékařského oddělení je také První česká porodnická encyklopedie a Výběr aktuálních informací z odborně renomovaných zahraničních periodik. 

Na závěr bychom se měli zmínit i o tom, že tato Porodnice nové doby poskytuje vedle již zmiňovaných užitečných rad a služeb pro těhotné, rodiče i jejich děti, také internetový obchod (iShop) umožňující nákup/prodej věcí.
Prostřednictvím tohoto obchodního oddělení pak můžete velmi jednoduchým způsobem využít i inzertních služeb Annonce, nejznámějších a největších inzertních novin v České republice.

Virtuální porodnice je zatím ojedinělým projektem v naší zemi s ambicemi na řadu zcela unikátních novinek, které se budou moci v brzké budoucnosti uvést do praxe díky expanzi internetu po celém světě.

Profesní životopis MUDr. Antonína Pařízka, CSc. najdete: ZDE    
Publikační činnost: ZDE

                       
Reklama