Paranoidní stavy podle nejnovějšího výzkumu prožívá jedna třetina současné populace. Smích ve stejné místnosti nebo spolucestující, který hledí stejným směrem – to jsou zdánlivé maličkosti, ale mohou být také spouštěčem paranoidních myšlenek. Nejvíce problémů mají lidé vystrašení, nejistí a pesimističtí.

 

Psychologové z Institutu psychologie při londýnské King´s Coleege zkoumali dvě stovky dobrovolníků. Zkoumané osoby absolvovaly čtyřminutovou virtuální projížďku metrem, při níž se mohli díky speciálním brýlím rozhlížet po okolí a procházet si jednotlivé vozy soupravy. Po projížďce následovaly pohovory s psychology.

Virtuální spolucestující byli naprogramováni tak, aby se chovali naprosto normálně. Přesto měly pokusné osoby z projížďky různé pocity. Z pohovorů vyplynulo, že celá třetina dobrovolníků se zabývala paranoidními myšlenkami typu: „Ten chlápek se na mě díval určitě víckrát, než je normální.“

 

Vedoucí výzkumu Daniel Freeman doufá, že výsledky tohoto experimentu přispějí nejen k lepšímu poznání lidské psychiky, ale i k léčení paranoidních stavů.

 

A jak jste na tom vy? Sledujete lidi ve svém okolí, nebo jsou vám lhostejní?

Reklama