Pokud dítě onemocní virovou hepatitidou A, je to pro rodiče velká zátěž.  Onemocnět může i dítě mladší jednoho roku, ve zvýšeném riziku jsou děti v kolektivech – ve školkách, ve školách. Spolehlivou a dlouhodobou ochranou proti nemoci je očkování, důležitá je i zvýšená osobní hygiena.

Jak takové onemocnění vypadá? Jak se dítě nakazí a jaký je průběh nemoci? Zeptali jsme se odbornice. Na naše otázky odpovídala MUDr. Zdeňka Jágrová, vedoucí protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy

baby

Kde se děti mohou setkat se žloutenkou typu A?
Zdrojem nákazy je nakažený člověk, který vylučuje virus stolicí, nejvíce nakažlivý je přibližně 14 dní před tím než má první potíže. Bývá to tedy v době, kdy je mu dobře nemá žádné zdravotní problémy a pokud nemá správné hygienické návyky, může nakazit své okolí.

Jak u dítěte žloutenka propukne – na co bychom jako rodiče měli reagovat, jak poznáme, že je dítě nemocné?
Žloutenka A je virové onemocnění, proto také jsou první příznaky onemocnění podobné běžným virózám – zvýšená teplota, pocit na zvracení, zvracení, průjem, nechutenství, nadýmání,  slabost. Přibližně u 10% nemocných probíhá onemocnění bez jakýchkoliv projevů, jen u cca 1/3 dojde ke zežloutnutí nemocného.

Je toto onemocnění nakažlivé?
Onemocnění je nakažlivé, virus se musí dostat do zažívacího traktu, člověk ho musí polknout, nejčastěji k tomu dojde, pokud jsou kontaminovány potraviny, voda, dále při kontaktu s nemocnou osobou (která nemusí mít žádné projevy onemocnění) u které  virus ulpívá na nedostatečně umytých rukou a opět se virus musí dostat do zažívacího traktu a musí dojít k polknutí.

Pokud ano, jaká je inkubační doba, než nemoc po nákaze propukne?
Inkubační doba  je 15–50 dní, většina nemocných onemocní do 35 dne.

Jak se tato nemoc léčí a jak dlouho musí být dítě doma?
U žloutenky A je povinná hospitalizace mna infekčním oddělení, záleží na průběhu onemocnění, minimálně ale 1 týden.

Má po vyléčení dítě ještě nějaké omezení?
Vyléčené dítě drží jaterní dietu až do doby normalizace jaterních testů.

Jaké děti jsou nejvíce ohrožené? Je větší riziko například v kolektivu?  
Ohrožené jsou děti stejně jako dospělí, v loňském roce v Praze byla nejvyšší nemocnost ve věkové skupině 20–24 let, z celkového počtu nemocných bylo jen 10% dětí do 15 let. Riziko bývá u dětských letních rekreací, v kempech apod., kde je větší množství lidí a není vždy dodržována osobní hygiena.

Jaká je prevence?
Jedinou specifickou prevencí je očkování, nespecifická prevence je úzkostlivá osobní hygiena a nezávadná strava. Tam kde nelze zaručit, že potrava (zelenina, ovoce), která není tepelně opracovaná je ošetřena  před konzumací pitnou vodou je lépe ji nekonzumovat.  Za velmi rizikové lze kromě nejrizikovějších exotických oblastí (indický subkontinent, státy jižní Ameriky) považovat i přímořské státy jihu Evropy a severní Afriky.

Patří očkování proti žloutence typu A mezi povinné očkování?
Očkování proti žloutence A je dobrovolné, není hrazeno státem, ZP na toto očkováním přispívají v rámci svých preventivních programů.  Doporučuje se i všem pracovníkům v potravinářství, pro které  i jen kontakt s nemocnou osobou znamená vyřazení ze zaměstnání na dobu 50 dní, pokud nejsou očkováni.

Vy sama byste takové očkování rodičům doporučila?
Určitě je vhodné nechat děti očkovat, jednak tím zabráníte případnému onemocnění a hospitalizaci, v případě výskytu onemocnění ve školním kolektivu není očkované dítě omezeno v mimoškolních aktivitách a nevztahuje se na něho zdravotní dohled, který v kolektivech probíhá po dobu 50 dní ode dne posledního kontaktu s nemocným dítětem.

Kolik rodičů pro své dítě možnost očkování využije? Vidíte zde rezervy?
Přesný přehled nemám, ale v kolektivech, kde se onemocnění v loňském roce vyskytlo, byli očkováni pouze jedinci. I když očkovací látka není levná, očkování chrání až 25 let a z hlediska výše uvedeného je pro dítě velkým přínosem.

Děkujeme za rozhovor.

Očkování proti žloutence typu A: Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách www.zloutenky.cz. Informace vám také poskytne váš praktický dětský lékař.

Reklama