Blíží se nám advent a s ním i svátky vánoční, přes veškeré své komerční pozlátko dny prodchnuté především původní křesťanskou ideou očekávání příchodu Kristova. A nebo, pro milovníky pohanských tradic, dny oslav slunovratu, germánského Álfablotu či římských Saturnálií, případně Aureliánova Natalis solis invicti - Zrození nepřemožitelného slunce. Případně židovská Chanuka. Vánočním svátkům i jejich pohanským, židovským a křesťanským kořenům se však budeme věnovat ve vánoční příloze. Dnes si budeme povídat o víře.

Abychom se neutopily
Jeden z mých nejoblíbenějších učitelů, Erazim Kohák, kdysi prohlásil: „Když se mě někdo zeptá, jestli věřím v Boha, měl bych se ho nejdřív zeptat, co myslí slovem věřit a co slovem Bůh.“ Měl bezesporu pravdu, leckdy je těmito pojmy označováno leccos, především v dnešní době, kdy se o ten „pravý“ výklad přou nejen jednotlivé konfese křesťanské, ale i mnohá jiná náboženství a duchovní směry. Uvědomuji si tedy, že se s tímto tématem pouštím na poněkud křehký led. Hned na počátku a pro zabránění omylům a spekulacím se tedy přiznám - pokud říkám, že věřím v Boha, míním tím Boha a víru ve smyslu křesťanském. Aneb, jak říká jeden můj známý: „Jsem křesťan z dobré židovské rodiny.“

Co je to náboženství?
Mnohé z Vás se pod tímto článkem zamýšlely nad tím, jak souvisí víra s náboženstvím. Oba uvedené pojmy lze samozřejmě vyložit mnoha způsoby. Pro jednoduchost vyberu jeden z nich, rozhodně ne jediný správný, v religionistice - vědě, zabývající se studiem náboženství, však často užívaný. Náboženství se podle něj skládá ze tří složek - z věrouky - tedy v podstatě z dogmat a tezí, z kultu - tedy z rituálů a forem uctívání, a z instituce - tedy z určité organizace, v rámci níž jsou přijímána a hlásána dogmata a praktikován kult.

Není věřit jako věřit
Víra je naproti tomu osobním vztahem, povětšinou k čemusi či ke komusi nadpřirozenému - transcendentnímu. Musíme přitom rozlišovat dvojí použití slova „věřit“ v českém jazyce. V prvním významu znamená věřit - pokládat hypotézu za platnou. Věřím-li tedy v tomto kontextu v Boha, znamená to, že předpokládám, že hypotéza „Bůh existuje“ je platná. To ještě ovšem neznamená, že v něj věřím ve smyslu řeckého pistis - víra, důvěra, věrnost. Věřit v Boha v tomto, v podstatě křesťanském, kontextu znamená důvěřovat, vkládat svůj život do Božích rukou.

Uzavřená smlouva
Starozákonní víra Židů v Boha se týkala právě oné důvěry - Židé, stejně jako všechny tehdejší národy, ani v nejmenším nepochybovali, že bozi existují. Byli pro ně stejně skuteční jako kameny na cestě a písek v poušti. Otázka stála jinak - budou tomuto konkrétnímu Bohu, Bohu Abrahámovu, důvěřovat? Svěří osud svůj a svých synů do jeho rukou? Je dostatečně mocný, aby je ochránil před bohy jiných národů? Uzavřou s ním smlouvu? A Židé tak učinili a smlouvu s Bohem uzavřeli (ačkoliv teologičtí rejpalové by samozřejmě mohli namítnout, že to Bůh uzavřel smlouvu s nimi, on si je vyvolil, ne Židé si vybrali Boha, tak jako tak se to neobešlo bez aktivního souhlasu Židů - smlouva není jednostrannou záležitostí).

Vztah nejosobnější
Ve stejném duchu důvěry se nese i vztah křesťanů k Bohu, ačkoliv v křesťanství je Bůh už jednoznačně tím jediným (pro rejpaly - ano, trojjediným) existujícím božstvem. Ale i polyteistické (tedy více bohů uznávající) systémy v sobě mají silný prvek důvěry, a zdaleka nejsou prosty osobního vztahu ke konkrétním božstvům. V mnoha z nich, stejně jako v křesťanství, je to dokonce vztah nejosobnější - láska. To až moderní věda a humanismus s sebou přinesly úplné zpochybnění boží existence a postavily otázku jinak - víra nebo ateismus?

 

  

 

 

 

P.S.: Na fotkách je jedna z katedrál, které mě uchvátily - Southwark Cathedral v Londýně.


Jak jste na tom Vy, ženy-in?
Věříte, že Bůh existuje? Nebo jste ateistky?
Důvěřujete Bohu?
Nebo věříte v něco úplně jiného?
Jaké jsou vaše zkušenosti s vírou?
A jaké s náboženstvím? A s církvemi?
Patříte k nějaké církvi?
Co si myslíte o církvích v ČR?
Považujete církve za přežitek?
Nebo si myslíte, že víra mimo církev neexistuje?

Podělte se o své názory a zážitky na redakce@zena-in.cz a vyhrajte!

Reklama