Předpověď výsledku soutěže Česká Miss na základě vědecké metody, a to tři týdny před finálovým večerem. Portrét tváře, jež vyjadřuje novodobý český ideál ženské krásy. To jsou dva z výsledků nového veřejného experimentu sdružení Žádná věda, který spojuje vědu s uměním a hrou. Projekt Experiment Miss vzniklý ve spolupráci se společností ESET je založen na moderních výzkumech morfologie obličeje a poukazuje na skutečnost, že z naší tváře se dá vyčíst více, než si myslíme. Webová stránka projektu hravou formou představuje nedávné objevy českých vědců a zapojuje návštěvníky do skutečného výzkumu.

Základní koncept experimentu je založen na vědecké teorii, že tvář, kterou lidé považují za krásnou, se nachází velmi blízko dokonalému průměru. Samotný pokus spočíval ve vytvoření průměrného obrázku z tváří všech vítězek za celou devítiletou historii soutěže Česká Miss. Vznikl tak unikátní portrét „průměrné miss“. S tímto portrétem pak experimentátoři porovnali tváře letošních finalistek a přesně definovali tu, která má k ideálnímu průměru nejblíže. Webová stránka Experimentmiss.cz kromě toho nabízí atraktivní obsah popularizující vědu a možnost účastnit se výzkumu biologů z Přírodovědecké fakulty UK.

Eset

„Po úspěšném projektu Stratocaching, který jsme realizovali minulý rok, přišel na řadu zcela jiný námět, který nás dlouhodobě velmi zajímá,“ řekl člen sdružení Žádná věda a nezávislý designer Petr Bakoš. „O definici krásy se umělci pokoušejí po celou historii lidstva. Zkusili jsme tedy na to jít s použitím aktuálních vědeckých metod.“

„Na projektu Experiment Miss se nám líbí, že nejde pouze o atraktivní hru s vědeckým tématem, ale že současně umožňuje zapojení do skutečného výzkumu,“ říká Jaroslav Fabián, marketingový ředitel společnosti ESET. „Experiment jsme podpořili i doprovodnou soutěží na našem Facebooku, v níž mezi fanoušky hledáme reálnou tvář, která je ideálu krásy nejpodobnější. Produkty ESET chrání identitu uživatelů technologií na internetu, kteří se mohou plně soustředit na objevování online světa a využívání všech jeho možností - ať už jde o procházení webových stránek, pohyb na sociálních sítích nebo třeba vstup do online dotazníku. Účastníci projektu Miss Experiment se tak nemusí obávat nástrah digitálního světa.“

Jak vědci „čtou z tváře“?

„Několik nezávislých vědeckých studií potvrdilo, že ideál krásy lidské tváře se nachází vždy velmi blízko průměru,“ říká biolog Karel Kleisner z Přírodovědecké fakulty UK. „Výzkumy navíc potvrdily, že geometrie naší tváře má přímou souvislost s tím, jak se projevujeme v každodenním životě.“ Tyto jevy je možné ověřit díky metodě vytváření průměrných obrázků, při níž se do speciálního programu nahraje více portrétů označených kontrolními body a následně se vytvoří jediný kompozitní obrázek, který ukazuje charakteristické rysy zkoumané skupiny tváří. Experiment sdružení Žádná věda tuto metodu využil a pokouší se s její pomocí definovat český ideál krásy.

Ideál krásy a předpověď České Miss 2014

Autoři experimentu nejprve shromáždili 27 portrétů vítězek soutěže Česká Miss z let 2005-2013 (za každý rok vždy byla použita tvář České Miss, 1. České Vicemiss a 2. České Vicemiss). Každý z portrétů byl označen kontrolními body ve speciálním programu a z takto připravených tváří byl zhotoven jediný průměrný portrét. Jedná se o „ideál české krásy“ za posledních 9 let, který vykazuje typické rysy ženské atraktivity.

Dalším krokem byla samotná předpověď. S pomocí matematické analýzy experimentátoři porovnali tváře aktuálních deseti finalistek soutěže Česká Miss 2014 s dlouhodobým ideálem a jasně tak definovali, čí tvář má k němu nejblíže. Jméno této dívky, kterou nazvali „Miss Experiment“, drží autoři experimentu v tajnosti až do finálového večera dne 29. března 2014. Autoři předpokládají, že se dívka umístí na jednom ze tří výherních pozic soutěže. Na její absolutní vítězství si dokonce vsadili.

Experiment, který baví i pomáhá

Zda bude předpověď České Miss 2014 s pomocí analýzy obličejů úspěšná, může být předmětem diskuzí. Než se dozvíme výsledek, na interaktivní webové stránce Experiment Miss mohou zájemci najít jak obrázek ideální ženské tváře, tak zajímavé vědecké informace o výzkumu morfologie obličeje. Stránka umožňuje návštěvníkům tipnout si, která z finalistek má nejblíže k ideálu, porovnat vlastní portrét s ideálem a soutěžit na Facebooku. Navíc experiment pomáhá i serióznímu výzkumu: na stránce je vstup do online dotazníku, který připravili vědci Karel Kleisner a Jaroslav Flegr z Přírodovědecké fakulty UK a který povede k vytvoření nových studií na toto téma.

Finále soutěže Česká Miss 2014 proběhne v sobotu 29. 3. 2014 ve 20.15 v přímém přenosu TV Prima. Vyhodnocení experimentu a tipování veřejnosti bude následně oznámeno na webu projektu.

Reklama