Viktorie Melita (1876 – 1936) byla dcerou prince Alfréda, který byl druhým nejstarším synem královny Viktorie. Její matkou byla ruská velkokněžna Marie, dcera ruského cara Alexandra II.  Původ tedy měla vskutku prvotřídní.

5e70ba997632aimage.pngFoto: Wikipedia


Největší lásku svého života, svého bratrance Kyrilla, poprvé uviděla za ne zrovna romantických okolností v Petrohradě na pohřbu společného příbuzného. A byla to láska hodná červené knihovny! Jejich manželství by bylo skvělou partií pro oba, kdyby tu nebyl háček – a to dost podstatný.5e70bd8353168image.pngPřísné domácí zákony carské rodiny podle pravoslavné církve zakazovaly sňatky mezi bratranci a sestřenicemi v první linii. A tehdy se do toho vložila královna Viktorie. Rozhodla, že se musí Melita co nejdříve vdát, aby se zase nezamilovala do nějakého nevhodného kandidáta, a honem začala vnučce hledat ženicha. Zatímco ona se mohla vdát z lásky za svého bratrance Alberta Coburského, tento luxus své vnučce nedopřála. Její volba padla na hesenského velkovévodu Ernesta Ludvíka IV. I on byl bratrancem Melity, jenže v protestantské církvi to nevadilo.

V roce 1894 se tedy koná velkolepá svatba, na níž se sejde evropská aristokratická smetánka včele s královnou Viktorií či německým císařem nebo ruským carem. Manželství není od samého začátku šťastné. Ernest se zdá Melitě nudný, ona jemu připadá zase příliš dominantní. Hovoří se i o Ernestově homosexualitě. Přesto se oba snažili a vydrželi to spolu šest let. Po narození mrtvého dítěte se dohodli na rozchodu. Nicméně s rozvodem čekali, až jejich společná babička Viktorie zemře. Nechtěli ji ranit!

Když koncem roku 1901 oznamují veřejně své rozhodnutí o rozvodu, vyvolají na evropských dvorech vlnu pobouření. Ještě větším skandálem bylo nové Melitino manželství s ruským velkovévodou Kyrillem. Dlouhá léta se tajně milovali a po rozvodech začali spolu žít na hromádce. Nakonec uzavřeli v Mnichově tajný sňatek, aniž získali carův povinný souhlas.
5e70bec5061d0image.png
Foto: Wikipedia

Teprve pak odjel Kyrill do Petrohradu postavit cara před hotovou věc. Se zlou se potázal! Car se totiž díky svým špehům o tajném sňatku dozvěděl už dříve, odmítl Kyrilla přijmout a vzkázal mu, že musí do 24 hodin opustit Rusko. Zároveň mu dál odmítl platit apanáž a odňal mu všechny vojenské tituly – to byl carův svatební dar! Na milost vzal car manžele až po několika letech. Tehdy totiž série tragédií v rodě Romanovců posouvá Kyrilla v nástupnictví na trůn na třetí místo, a tak mu car umožňuje návrat do Petrohradu a uznává jeho manželství. Melitě, která si život na carském dvoře patřičně užívá, uděluje titul ruské velkokněžny. Viktorie Melita se tak stala první princeznou, která se rozvedla a znovu provdala.Jenže tato idylka moc dlouho netrvala. Brzy začala válka, během níž Melita pracovala jako zdravotní sestra. Když pak byl car donucen v březnu 1917 abdikovat, snažil se Kyrill zachránit monarchii dohodou s Dumou, to ale carská rodina považovala za vlastizradu.

Po vypuknutí VŘSR Melita s Kyrillem a jejich třemi společnými dětmi uprchli v hodině dvanácté v přestrojení do Finska. Jinak by je potkal stejný osud jako carskou rodinu. Poté žili střídavě v Coburgu a ve Francii ve St. Briac-sur-mer, kde je často navštěvovali příslušníci ruské emigrace.
Šťastné, téměř třicetileté manželství začalo dostávat trhliny na počátku třicátých let, kdy si Kyrill, který se stal hlavou romanovské dynastie v emigraci, našel milenku. Melita to nesla velice těžce a následkem toho měla oslabenou imunitu.
5e70bf29173f2image.png
Foto: Wikipedia

Zemřela po prodělané chřipce v 59 letech u své nejstarší dcery v Německu. Kyrill ji přežil jen o dva roky. Pochováni byli původně v rodinné hrobce v Coburgu. V roce 1995 byly jejich ostatky slavnostně vyzvednuty a převezeny do Petrohradu, kde byly uloženy do velkoknížecí rodinné hrobky v Petropavlovském chrámu.

5e70bf7c7088cimage.pngFoto: Wikipedia

 
Na našem webu jste si mohli také přečíst:

Reklama