Patřím k těm jedincům, kteří milují mýty, pohádky, pověsti, báje a všelijaké podobné záležitosti. Od doby, kdy jsem se naučila číst, jsem obdivovala hrdiny, nadpřirozené bytosti, fantastické tvory a tajuplné světy plné kouzel a dobrodružství.

viking

Mé první setkání s bohy, tedy jinými, než je ten křesťanský, bylo přes staré řecké báje a pověsti. Toto dílo jsem četla stále dokola a v mysli se mi odehrával paralelní život, ve kterém jsem byla součástí tohoto snového světa. Nevím ani proč, ale s postupujícím věkem mě začal přitahovat a oslovovat další dnes již zmizelý svět - ten vikingský. Magie dávného vikingského světa mi vždy přišla zemitější, opravdovější a uchopitelnější.

Kdo vlastně byli Vikingové? Podle dějepisných informací se má obecně za to, že to byli válečníci, kteří v letech 793 - 1066 odešli ze Skandinávie a potom obchodovali a loupili po celé Evropě. Přesný význam a původ slova Viking je bohužel neznámý, staroseverské slovo vík označovalo zátoku nebo záliv, kde nájezdníci číhali, víkja znamenalo uhnout. Z těchto výrazů pak zřejmě vzniklo označení dochované dodnes - víking (pirátská výprava) a víkingr (pirátský nájezdník). 

Je zajímavé, že Vikingové nebyli samostatný národ, nepocházeli z jedné konkrétní země a ani neměli společnou vlast. Výraz Viking je tedy označením způsobu života. 

viking

Vikingský lid byl velmi svérázný, ovšem měl jasná a přísná pravidla, kterými se jeho členové řídili. Těm přikládali nesmírnou váhu, což tvrdí J. M. Clements ve své zprávě o vikingském světě. I chválu brali velmi vážně a urážky opláceli nejhoršími výrazy, jaké si dokážete vymyslet. Stejně jako mnoho ostatních pohanů přisuzovali Vikingové písmu kouzelnou moc a žili s přesvědčením, že písmena (runy), které vyrývají do kamenů, je přibližují mocným bohům. 

Křesťané měli Vikingy za nespoutané barbary, za neznabohy, kteří ničemu nevěří a nic jim není svaté. V tom se však neskutečně mýlili. Vikingský svobodný lid uctíval pradávné bohy, kteří jim z jejich pohledu pomáhali k vítězství v mnoha bitvách a o kterých si vyprávěli mnoho legend, některé jsou dochované do dnešní doby. 

viking

Náboženství dávných Vikingů vycházelo z uctívání předků a z pověr. Udatní seveřané věřili v dobré i zlé duchy, v kletby, požehnání a též v nadpřirozené bytosti, od kterých mohou za oběti a hrdinské činy získat magické schopnosti.

yggdrasilVikingská mytologie zůstává pro lid našeho věku tak trochu hádankou, jelikož žili především bojem. 

Jedním ze zásadních symbolů vikingské mytologie - tedy alespoň pro mě - je yggdrasil - strom života. Mohutný jasan, který držel oblohu nad pozemským světem. Kořeny jasanu prorůstaly do Ásgardu, Jotunheimu a Niebelheimu, ledového světa mrtvých. U studny osudu, která se nachází při úpatí stromu života, se každé ráno scházejí bohové, aby se radili. 

U kořenů yggdrasilu v Ásgardu, kde se nachází ona studna, žijí podle vikingských mýtů tři norny Urd, Skuld a Verdandi. Jsou to tajemné obrovské bytosti, kterým se říká vládkyně osudu, bytí a nezbytnosti. Tyto pak soukaly nit, jež tvoří předivo života. Kromě toho, že předurčovaly norny život každému malému Vikingčeti, bylo jejich svatou povinností pečovat také o strom života. Norny strom zalévají, potírají kůru hojivým blátem a odhánějí zvířata, která by jej chtěla okusovat.

Dnes je již pro mnohé z vás bájný vikingský svět plný tajuplných příběhů, bytostí, přírodní pohanské magie, ale zároveň i svobody, řádu a bitev na život a na smrt. Z mého pohledu je v něm ode všeho díl a záleží na každém z nás, ze kterého úhlu se na něj budeme dívat.

Uložit

Uložit

Reklama