Čtěte pozorně, ať si dobře zahrajete. V podstatě jde o takovou křížovku bez křížů. Je to spíš svislovka, nebo rovněnka…

  • Křížovkové otázky najdete postupně v článcích z dnešního dne, včetně novinek, tedy ve vydání z 19.3.
  • Číslo u otázky, značí počet písmen hledaného slova.
  • Z každého vámi identifikovaného slova potřebujete začáteční písmeno, abyste dávali dohromady tajenku.

Například : Nádoba na vodu  5 – odpověď -  VĚDRO – potřebujete tedy „V“

  • Dnes najdete v článcích první část tajenky – nikam nezmizí.
  • Zítra se objeví druhá – rovněž nikam nezmizí
  • A během nedělního dne se objeví dokončení.

Celá řada otázek ze všech článků, ale zmizí s nedělní půlnocí.

V pondělí během dopoledne se objeví odpovědní box, který tentokrát veřejný logicky nebude. Do něho vysypete pouze tajenku, která vám vyjde.

Vítěz bude jen jeden.

Tajenkou je dokončení poměrně známé anekdoty, ale i pro toho kdo ji zná, není povědomost vodítkem, neb neví, jak jsou v dokončení slova seřazena.


Sedí malý hošík u žumpy a velmi usedavě naříká. Kolemjdoucí pán středního věku se u něho zastaví astarostlivě se ptá:

„Copak pláčeš broučku, něco ti tam snad spadlo?“

„Matka! Moje matka!“, vyráží ze sebe dítě.

„Pro Krista pána!“, zvolá muž a okamžitě se vrhá do obsahu.

Několik minut se snaží, potápí se, nadechuje a znovu se noří do smrduté kaše.

Nakonec velmi zdrcen vylézá.

„Chlapče, buď silný, opravdu jsem dělal, co jsem mohl, ale nikde jsem tvou matku neobjevil. Je mi to velice líto“.

Chlapec se na něho zklamaně podívá a praví:

„To mě taky, protože….(tajenka)


A vzhůru pro blýskavé ceny!

Přeji krásný víkend!

Reklama