Pohled nás i našich dítek na minulost národa českého nesmazatelně poznamenal velký vlastenec a národopisec Alois Jirásek. Nebyl to však on, kdo vytvořil soubor mýtů, legend a pohádek, s historií často valně nesouvisejících, známých jako Staré pověsti české. I když i Jirásek bezesporu přispěl se svou troškou do mlýna, jedním z prvních tvůrců - či spíše shromažďovatelů a upravovatelů lidových vyprávěnek, byl další významný Čech (o jehož češství se ovšem vedou rozsáhlé diskuse) - kronikář Kosmas.

Poněvadž ty, otče, sloveš Čech...
,,Poněvadž ty, otče, sloveš Čech," praví se v Kosmově kronice o vzniku národa českého, ovšem praví se tak v českém překladu, v latině, jazyce, jímž kanovník svatovítské kapituly své dílo psal, stojí Boemus. Jméno oné dávné země, do které praotec Boemus přichází, pak zní Bohemia, Boiohaemum či Buiaimon. Historici tvrdí, že za to může keltský kmen Bójů. Praotec Čech byl tedy spíše praotcem Bójem a legenda o jeho příchodu, v níž ostatně sám Kosmas hojně užívá slůvek jako "prý"a "tuším" je zřejmě vyprávěním o příchodu těchto kmenů na území středočeské kotliny. Zdali k tomu došlo už v neolitu (pro což by svědčila Kosmova teze o "zemi rádlem nedotčené") či později, v době bronzové či ranné železné, to se z pověstí nedočteme. Jisté však je, že kontinuita osídlení byla na území Bohemie zachována už od pravěku.

Jak Krok ke jménu přišel
Problematickým hrdinou Starých pověstích českých je Crocco, Dalimilem psaný jako Krok. Crocco se vyskytuje už v kronice Kosmově a podle jistých teorií se měl původně jmenovat Gracchus a být římského původu - což je ovšem teze, převzatá z polských kronik - Gracchus byl podle nich zakladatelem Krakova. Podle jiných badatelů je Krok vlastně vůdcem Alamanů či Vandalů, o němž se zmiňují kroniky francouzské pod jmény Crocus, Croco, Crosco nebo Chracus. Stejně jako Krok skončil prý tento vůdce smrtí násilnou, je tedy možné, že byl předobrazem legendárního Kroka. Mohl jím ovšem také být mýtický keltský král Cormac Mac Art (tedy "syn Oráče"), moudrý a bohy vyvolený panovník, který také nezemřel v míru a na loži.

Vidím město veliké
,,Vidím město veliké, jehož sláva se bude hvězd dotýkat," pravila prý kněžna Libuše a předpověděla tak postavení Prahy. Sama Libuše je ovšem postavou značně rozporuplnou. Podle badatele Karbusického vznikla až po vzoru Matyldy Toskánské (o níž jsme vám psali zde) a do té doby byla jen bezejmennou hadačkou. Na druhou stranu už v kronice Kristiánově je uváděna, byť beze jména, jako žena Přemyslova a pramáti všech Přemyslovců a její jméno je poprvé zmiňováno v legendě Diffundente sole, která je patrně starší než Kosmova kronika. Libušino jméno pak bývá odvozováno buď ze staroslovanského ljub, tedy milá, milující nebo láskyplná, nebo z latinského libare (stejně jako Libor) - přinášet oběti božstvu (Liborius znamenalo obětník). Libuše zjevně byla pohanskou kněžkou, ostatně stejně jako obě její sestry, Kazi a Teta, přičemž celá trojice bývá spojována s trojjedinou keltskou bohyní - Pannou, Matkou a Stařenou.

Tolik vyprávění k alespoň prvním ze Starých pověstí českých. A proč že vám to všechnu píšu? Protože tento víkend budeme soutěžit o nádhernou hru Staré pověsti české od firmy Efko!

Co musíte udělat pro to, abyste ji vyhráli? V průběhu pátku se ve článcích (nikoliv v novinkách) tohoto týdne objeví obrázky hrdinů ze Starých pověstí českých.

Vaším úkolem je sem (klikni) napsat vždy název článku a jméno hrdiny. Pozor, všechny nalezené hrdiny a články musíte napsat najednou, okýnko se vám pak už znovu neotevře!

Soutěžit můžete od pátku od 8:00 do pondělí do 8:00, pak se dozvíte jméno vítězky. Obrázků bude kolem deseti, a když se objeví, už ve článcích zůstanou. Obrázky v tomto článku se nepočítají :).
Tak hodně štěstí...

Reklama