Díváte se na předpověď počasí? A také máte občas pocit, že je ještě méně spolehlivá než česká vláda? A přece je meteorologie exaktní věda s dlouhou minulostí.

Věštírny
Zjistit, jaké bude počasí, se stalo pro člověka důležitým v podstatě ve chvíli, kdy začal pěstovat plodiny – tedy někdy v roce 5000 př. Kr. První meteorologové se ovšem ještě za vědce zdaleka neprohlašovali – příhodně sídlili v nejrůznějších věštírnách a vydávali takzvaná parapegmata – předpovědi, které obsahovaly mimo jiné i informace meteorologického rázu. Mezi nejznámější věštírny tohoto typu patřila Věž větrů v Athénách.

Počátek vědy
Kolem 4. století př. Kr. označil Platón věci nadzemské slůvkem meteora a o něco později již Aristoteles položil první základ vědy zvané meteorologica. Byla považována za příbuznou astronomie a astrologie a od svých věšteckých kořenů se příliš nevzdálila. Až v 15. a 16. století se pomalu začaly objevovat první náznaky meteorologie více méně vědecké. Byly popsány pasáty a Leonardo da Vinci sestavil hygrometr. O něco později vytvořil Galileo Galilei se svými žáky kapalinové teploměry. Roku 1644 pak Jan Evangelista Torricelli sestrojil rtuťový tlakoměr.

Meteorologie na universitě
První školou, zabývající se meteorologií systematicky, byla Accademia del Cimento založená v letech 1657-1667 ve Florencii. V roce 1667 vyrobil Robert Hooke anemometr pro měření rychlosti větru. Také Pascalovy objevy týkající se atmosférického tlaku byly potvrzeny řadou pozorování. Roku 1780 sestrojuje Horace de Saussure vlasový vlhkoměr k měření vzdušné vlhkosti.

Další rozvoj meteorologie přinesly objevy v termodynamice a hydrodynamice. Obrovský skok pak přineslo použití radarů za druhé světové války. Přesto je dosud meteorologie spíše vědou o pravděpodobnostech než o jistotě – především v lokálním měřítku. A jak říkávala jedna moje známá: „To už můžeme věřit i rosničkám.“

A teď už je tu soutěž!!!
Jako cenu jsem pro Vás dnes připravila hydratační krém L'Oréal Pure Zone! Chcete vědět, jak ho můžete vyhrát? Inu, vcelku jednoduše :).

Ve článcích (ne v novinkách) tohoto týdne se postupně objeví a zase zmizí pět meteorologických pojmů. Budou označeny „soutěž- krém". Vaším úkolem je podat jejich stručnou definici. Nepište mi prosím romány ;). A nemusíte psát, v jakých článcích jste slova našly :).

Slova se budou objevovat ode dneška od 11:00 do nedělní půlnoci. Mizet budou nejdříve po deseti hodinách od svého objevení.

Soutěžit můžete od pátku 11:00 do 9:00 v pondělí. Své odpovědi pište do tohoto odkazu (ne pod tuto novinku nebo pod články!)

Tak hodně štěstí, rosničky-in :).