Pojďte si opět zasoutěžit se Ženou-in! Tentokrát o zajímavou knihu novináře Petra Seewalda - Joseph kardinál Ratzinger Benedikt XVI. od nakladatelství Portál (recenze bude v pátečním vydání Ženy-in). Jak ji můžete získat? To se hned dozvíte. Ale nejdříve si povíme něco o...

Tajemství katedrál
Když se řekne katedrála, představí si většina z nás úchvatnou gotickou stavbu, oblouky, připomínající sepjaté ruce, vertikálu vztaženou k nebi, desítky soch a zachmuřené tváře chrličů. Katedrála (neboli katedrální kostel) je ovšem termín označující nikoliv druh stavby, ale její účel - jde o hlavní diecézní kostel diecéze, tedy o sídelní kostel biskupa. Pojem katedrála se používá v katolických církvích, v církvi anglikánské a v některých protestantských církvích.

Není bazilika jako bazilika
Ona úchvatná gotická stavba, kterou jsme si zvykli nazývat katedrálou, je povětšinou bazilika. Sám pojem bazilika pochází z řeckého basiliké stoá, tedy královské sloupořadí. Původně šlo o starořeckou stavbu, v níž úřadovali archonti. V Římě tak bývala označována tržnice či soudní síň na hlavním náměstí, později pak audienční sál paláců. V počátcích křesťanství se pojem bazilika vžil pro významné kostely, které později získaly charakteristické rysy - mimo jiné prodloužený půdorys se zřetelně osovým řešením.

Bazilika středověká
Naší představě odpovídá až bazilika středověká. I v tomto případě šlo původně o titul, přiznávaný některým kostelům, zpravidla těm, které byly sídlem vyššího církevního hodnostáře, například biskupa nebo papežského legáta. Titul velká bazilika (basilica maior) označoval vlastní kostely papeže s papežským trůnem, malá bazilika (basilica minor) pak ostatní.

Velké baziliky
Mezi basilicae maiores se řadí především čtyři velké římské kostely - bazilika sv. Petra, bazilika sv. Jana v Lateránu, bazilika Panny Marie Větší a bazilika sv. Pavla za hradbami, vyznačující se především takzvanou svatou branou, která se otvírá pouze během svatých roků. Mezi velké baziliky se počítá i bazilika sv. Vavřince za hradbami. Nazývají se také patriarchálními bazilikami, neboť symbolicky představují jednotlivé starověké patriarcháty - bazilika sv. Jana v Lateránu je papežovým katedrálním kostelem coby patriarchy Západu, bazilika sv. Petra symbolizuje konstantinopolského patriarchu, bazilika Panny Marie Větší antiošského patriarchu, bazilika sv. Vavřince za hradbami jeruzalémského patriarchu a Bazilika sv. Pavla za hradbami alexandrijského patriarchu.

Jak to vidí architekti
Z architektonického hlediska přísluší označení bazilika vícelodnímu kostelu, kde hlavní loď je vyšší než boční a má vlastní okna nad střechami bočních lodí. Pokud hlavní loď nemá okna, nazývá se stavba pseudobazilika. Baziliky jsou charakteristické především pro gotiku v její vrcholné formě.

Soutěž o knihu
Jak vidno, není nic snadného vyznat se v církevní a architektonické terminologii. A o bazilikách a katedrálách bude i naše víkendová soutěž. V průběhu víkendu se v jednotlivých článcích (ne v novinkách) budou pod označením „víkendová soutěž“ (takže neoznačených fotek si nevšímejte) objevovat fotografie různých bazilik a katedrál. Bude jich kolem deseti (přesné číslo vám neprozradím, nezkoušejte to :)), objevovat se budou od pátku od 12:00 do soboty 20:00 a po svém objevení už ve článcích zůstanou.

Váš úkol je jednoduchý - sem (klikni) - nikoliv pod článek - napíšete názvy všech bazilik a katedrál, které na obrázcích najdete (všechny názvy napíšete najednou).

Soutěžit můžete do pondělí do 8:00.

Ze správných odpovědí vylosujeme vítězku, jejíž jméno se dozvíte v pondělí.

Tak hodně štěstí!

Reklama