„Až 85 % pacientů s nádory močového měchýře má jako první příznak krev v moči – tzv. hematurii. Ta nebolí, a proto ji řada lidí zprvu ignoruje a doufá, že zmizí sama. Příčiny výskytu krve v moči mohou být různé, karcinom močového měchýře se řadí na druhé místo, hned za akutní zánět měchýře, vysvětluje as. MUDr. Antonín Brisuda, FEBU, Ph.D. z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Krev v moči může být viditelná (makrohematurie) nebo okem neviditelná (mikrohematurie). U té, co je vidět pouhým okem, je nejčastější příčinou (z 25 %) akutní zánět močového měchýře, kterým trpí především ženy. Druhým nejčastějším důvodem je karcinom močového měchýře (až 17 %), na třetím místě je na vině zvětšená prostata (asi 12 %) a na čtvrtém (z asi 10 %) jsou příčinou močové kameny. „Dalšími, méně častými důvody jsou karcinom prostaty, ledvin, ale i mechanické poranění močových cest atp. Důležité však je, abychom my, urologové, viděli pacienta včas a mohli příčinu krvácení určit a poté správně léčit,“ pokračuje as. MUDr. Brisuda. Jak doplňuje prezident konference KNOU prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., krev se v moči může objevit jen občas a pak spontánně zmizet. „Onemocnění však neustále postupuje a rozvíjí se, takže by lidé neměli s návštěvou odborníka otálet. Neměli by zkrátka spoléhat na to, že když už krev v moči nevidí, je vše v pořádku,“ říká prof. Babjuk.

obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Nádory močového měchýře jsou dle odborníků nejagresivnějšími urologickými nádory vůbec – rychle postupují, mají nejvyšší smrtnost. Ročně jimi v Česku onemocní přes 2 000 lidí, necelá tisícovka na ně zemře. Nejrizikovějším pacientem u tohoto onemocnění je podle as. MUDr. Brisudy muž nad 65 let, který kouří nebo je vystaven karcinogenům například v práci. Ve dvojnásobném riziku jsou také ti, kde se nemoc vyskytuje v rodině. „Prevence karcinomu močového měchýře prakticky neexistuje, ale pomáhá přestat kouřit. Pro ilustraci – pokud člověk přestane s kouřením, snižuje se u něj už po roce riziko vzniku tohoto nádoru o 30 % a po dalších pěti letech dokonce o 60 %,“ uvádí as. MUDr. Brisuda.
Kuřák je dle prof. Babjuka ve čtyřikrát vyšším riziku, že rakovinou močového měchýře onemocní než nekuřák a kouření je tak, hned po rakovině plic, nejčastěji příčinou tohoto typu zhoubného onemocnění. „Čím více cigaret člověk spotřeboval, tím je riziko vzniku nádoru vyšší, a i když s kouřením přestane neznamená to, že se této nemoci zcela vyhne. Bohužel se počítá vše, co už vykouřil v minulosti,“ říká prof. Babjuk.

Tendence ignorovat krev v moči mají podle odborníků a studií spíše muži s nižším stupněm vzdělání, více ti svobodní. „Usuzujeme, že muži, kteří jsou ženatí nebo žijí s partnerkou, jsou pod větším tlakem své polovičky, aby s hematurií někam zašli,“ komentuje as. MUDr. Brisuda.

Ženy však také nejsou vyjmuty ze skupiny těch, kteří krev v moči podcení nebo špatně vyhodnotí. Občas si ji například mylně spojí s menstruací nebo právě se zánětem močového měchýře. „Karcinom močového měchýře se u žen vyskytuje méně, ale na druhou stranu k nám přicházejí už v pokročilejších stadiích nemoci,“ doplňuje expert.
Urologové mají k dispozici pro každé stadium tohoto typu rakoviny účinné léky. U pokročilých forem, s metastázami, už však nebojují o úplné uzdravení, ale o prodloužení života v co nejlepší kvalitě. Proto apelují na včasný příchod, pokud začnou potíže. Na své konferenci budou také mluvit o vysoké návratnosti nádorů močového měchýře u těch, kteří nemoc už jednou prodělali. „U povrchových nádorů močového měchýře se recidiva vyskytuje mezi 40 až 70 %. Pacienti, kteří touto nemocí prošli, by tak měli pravidelně chodit na kontrolu a cystoskopii, což je drahé, a ne úplně příjemné vyšetření. Proto jej také občas oddalují. Vedeme nyní diskuzi, zda by tyto kontroly bylo možné provést neinvazivně. Pacient by poslal svoji moč do laboratoře, kde by změřili určité markery a potvrdili, nebo vyloučili recidivu nemoci,“ dodává as. MUDr. Brisuda.

I v recidivě nemoci hraje roli kouření. Podle prof. Babjuka se u těch, co nemoc prodělali, a pak přestali kouřit, riziko opakování nádoru po asi dvou letech začíná snižovat.

Zdroj informací: Tiskové zpráy, as. MUDr. Antonín Brisuda, FEBU, Ph.D. z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc