zena

Společnosti, které mají více žen ve vedení, mají vyšší zisky. Potvrzuje to hned několik studií, které proběhly v Americe i v Evropě. Informuje o tom zpravodaj Gender Studies, který vychází v rámci projektu „Zaměstnavatelé pro slaďování osobního a pracovního života".

Na základě srovnání mezi společnostmi, které podporují rovnost žen a mužů a ostatními firmami v Evropě, se potvrdilo, že společnosti s větším podílem žen ve vyšším managementu více prosperují.

První průzkum sledoval organizační schopnosti (např. vedení, rozvržení odpovědností, pracovní prostředí) ve 231 soukromých, veřejných, ale i neziskových organizacích v Evropě, Americe a Asii v souvislosti s počtem žen ve vedení. Všechny společnosti, které měly tři nebo více žen v seniorských manažerských pozicích, prokazovaly lepší organizační schopnosti než společnosti, které neměly žádnou ženu ve vedení.

V Evropě pak další tým porovnával produktivitu 89 společností, které mají nejvyrovnanější počet žen v nejvyšších vedoucích a které se podpoře rovných příležitostí pro muže i ženy věnují, s průměrnou produktivitou společností dle sektorů. Sledované společnosti vynikaly ve svých oborech v oblastech návratnosti kapitálu, provozních výsledků hospodaření a růstu ceny akcií. Což potvrzuje, že společnosti, které mají více žen ve vedení, patří mezi společnosti s nejlepším výkonem. Stručně řečeno čím vyrovnanější je poměr v počtu mužů a žen ve vedoucích pozicích, tím vyšší zisk firma má.   

Bohužel ale ze závěrů studie vyplývá, že žen je stále v managementu evropských společností málo.

Toužíte po vedoucí pozici? Myslíte, že jsou ženy na pracovním trhu v Česku diskriminovány? Jaké máte zkušenosti? A jak to chodí u vašeho zaměstnavatele?