Nadace We are water přichází na Světový den vody s varováním:

„Více vody projíme, než vypijeme!“

voda

Věděli jste, že člověk v průměru vypije 3 000 litrů vody za den? Spolu s vodou z kohoutku protečou našim hrdlem tisíce litrů „virtuální vody“ použité při pěstování, výrobě a dovozu potravin. Problematikou „vodní stopy“ v jídle se v rámci Mezinárodního dne vody 2012 zabývá i nadace We are water společnosti ROCA, jejímž cílem je zvýšit obecné povědomí o nutnosti hospodárného zacházení s vodními zdroji.

Textové pole: Problematika vody v potravinách v číslech 3 000 litrů vody připadne na člověka za den 40% populace žije v oblastech ohrožených nedostatkem pitné vody 1 miliarda lidí dnes nemá přístup ke zdrojům pitné vodě 1,5 miliónů dětí ročně umírá na nemoci způsobené kontaminovanou nebo nevhodnou vodou 55% světové produkce potravin se pěstuje a vyrábí v oblastech s nedostatkem pitné vody. O 70% více potravin bude třeba vyprodukovat v roce 2050 30% vyprodukovaných potravin se nikdy nespotřebuje

Z výzkumu Světové zdravotnické organizace vyplývá, že každý ze 7 miliard obyvatel planety spotřebuje běžnými činnostmi minimálně 100 litrů pitné vody denně. Výzkum však zapomíná na množství pitné vody, které konzumujeme v podobě potravin.

Xavier Torras, ředitel nadace We are Water, k tomu uvádí: „Jeden člověk vypije za den přibližně 2 litry vody, ale k vyprodukování pouhého kilogramu rýže je zapotřebí 2 450 litrů vody, přičemž na kilo vepřového masa je to dokonce 6 000 litrů. To jsou jen dva příklady ilustrující skutečnost, kolik vody se k produkci potravin spotřebuje.“

Výzkum ukazuje, že v denní porci jídla vypijeme více než 3 000 litrů vody. Začíná se tak mluvit o tzv. vodní stopě potravin (obsahu tzv. virtuální vody), představující celkové množství vody použité k výrobě produktu v místě jeho vzniku. Konečný spotřebitel nemusí pocítit dopad produkce potravin na vodní zdroje, zvláště když k odčerpání vody dochází z řek vzdálených tisíce kilometrů. Celých 55 % dovážených potravin přitom pochází ze zemí trpících nedostatkem pitné vody potřebné k zajištění přísunu jídla. Ani hrozba hladovění neodrazuje rozvojové země vyvážet hektolitry virtuální vody do úst obyvatel celého světa.  Zatímco vyspělé země nestačí konzumovat kvanta dovážených potravin, zdroje nezbytné pro jejich výrobu se velmi rychle tenčí.

Textové pole: Vodní stopa potravin Kolik vody je třeba k jejich produkci? Šálek kávy: 120l Sklenice mléka: 200l Sklenice vína: 120l Sklenice čaje: 35l Pomeranč: 50l Banán: 70l Jablko: 70l Ořechy (100g): 494l Tabulka čokolády: 2 400l Hamburger: 2 400l Pizza: 1 216l Cukr (1 kg): 1 500l Vejce (1 ks): 135l Chléb (1 kg): 1 300l Brambory (1 kg): 250l Rýže (1 kg): 3 400l Ječmen (1g): 1900l Hovězí maso (1kg): 15 500l Kuřecí maso (1kg): 5 200l

Přispějte k řešení globálního nedostatku pitné vody

*        volbou potravin nenáročných na spotřebu vody

*        omezením plýtvání potravinami

*        střídmou a zdravou stravou 

 

Zapojte se

Nadace We are Water ve snaze zvýšit celkové povědomí propagované organizací OSN proto spustila kampaň postavenou na sloganu „We eat more water than we drink,“ (“Více vody projíme, než vypijeme“) a rovněž vytvořila aplikaci „We Eat Water“ (“Projídáme vodu“) pro chytré mobilní telefony. Tato aplikace je sbírkou kuchařských receptů z různých národních kuchyní, přičemž u každého receptu je uvedena příslušná „vodní stopa“ představující celkovou spotřebu vody nejen k samotnému vaření, ale zejména k vyprodukování použitých surovin. Aplikaci „We Eat Water“ si lze stáhnout za symbolický poplatek 0,79 eur. Finanční prostředky získané Nadací prostřednictvím této aplikace budou využity na podporu čtyř projektů pomoci v různých částech světa, kterým se nadace bude věnovat v průběhu roku 2012 společně s organizacemi Unicef, Vicente Ferrer Foundation (Ferrerova nadace), Oxfam a Education Without Borders (Vzdělávání bez hranic).

   O nadaci We are water

Nadace We Are Water si vytýčila dva hlavní cíle: Prvním je zlepšit celkové povědomí veřejnosti i organizací o problematice vody a propagovat novou kulturu týkající se využití vody, která umožní spravedlivé a trvale udržitelné hospodaření se světovými zásobami vody. Druhým cílem je realizovat nejrůznější akce ke zmírňování negativních dopadů nedostatku vhodných zdrojů vody. Sféry vlivu nadace zahrnují oblasti budování infrastruktury, vzdělávání, zdravotnictví a výzkum, především v nejzanedbanějších částech této planety.

Reklama