Poslední rok klade na všechny z nás vysoké nároky. Zatížení a stres se soustavně zvyšují a to i v souvislosti s délkou trvání pandemie. Většina lidí musela významně změnit životní styl, omezilo se setkávání s rodinou i přáteli, cestování, sport i další možnosti relaxace. Naopak dlouhodobý pobyt doma často vede k pocitu izolace anebo vytváření dusného prostředí. Další tlak vytvořila online výuka, která rodičům k práci z domova a starosti o domácnost přinesla ještě další zodpovědnost v podobě péče o děti a pomoci s výukou. Psychická zátěž tak často vede k pocitu vyhoření a často i psychickým potížím nebo ke zhroucení. V extrémním případě může vést až dlouhodobé nemoci s přiznáním vysokého stupně invalidity a v takovém případě přichází pro rodinu další stres v podobě zásadního propadu příjmů.
dus1.jpg
Podle průzkumu pojišťovny Kooperativa realizovaného ve spolupráci s agenturou IPSOS  více než třetina příčin invalidity 3. stupně souvisí s duševními poruchami. „Plných 36 % případů invalidity 3. stupně způsobených nemocí je způsobeno duševními chorobami a poruchami chování. V této době se jedná o obzvláště aktuální téma. A vzhledem k tomu, že 96 % případů způsobí vážná onemocnění a jen 4 % úraz, hovoříme zde o vůbec nejčastějších příčinách invalidity,“ vysvětluje ředitel Úseku pojištění osob Kooperativy Petr Procházka.

Podle průzkumu také každý druhý dotázaný ví ve svém okolí o někom, komu byla invalidita 3. stupně přiznána. Lidé se sice více obávají rakoviny nebo nemocí nervové soustavy než duševních poruch, nicméně dobrou zprávou je, že 87 % Čechů je ochotno o svých psychických problémech mluvit alespoň se svými blízkými. Pouze 13 % lidí by se konverzaci o tomto tématu raději vyhnulo. „To je určitě pozitivní zjištění, protože nastanou-li takovéto problémy, samy se nevyřeší. „Duševní onemocnění“ je prostě zdravotní problém stejně jako zlomená noha a je třeba jej léčit. A je i úkolem pojišťovny pomoci tyto skutečnosti vysvětlovat a tím, doufejme, i problémům ve větší míře předcházet. A samozřejmě v konkrétních případech i finančně podpořit případné následky plněním z životního pojištění,“ zdůrazňuje Petr Procházka.
dus2.jpg
Při řešení propadu příjmu spojeného s invaliditou 3. stupně by se téměř dvě třetiny Čechů spolehly na invalidní důchod, dalších 38 % by použilo svoje úspory. Téměř 40 % lidí se spoléhá na životní pojištění. Potřebná finanční injekce může pomoci snížit stres spojený s propadem z příjmu a zmírnit akutní ekonomické dopady. O možnostech připojištění invalidity 3. stupně ví každý druhý dotazovaný, více než 42 % o jeho zřízení uvažuje. 

Od 1. dubna do 30. června 2021 navíc klienti, kteří si sjednají pojištění rizika invalidity v rámci životního pojištění od Kooperativy (FLEXI, NA PŘÁNÍ), získají po celou dobu trvání smlouvy dvojnásobné plnění u pojištění invalidity 3. stupně sjednaného na částku min. 250 000 Kč. Když je třeba, mohou tak získat zvýhodnění až 1 000 000 Kč, a to už je významná pomoc.
www.flexi.cz
nfo.jpg
Poznámka: Průzkum byl realizován mezi obecnou populací ČR ve věku 18-65 let na vzorku 1050 respondentů.

Reklama