Celorepublikový průzkum iniciovaný v rámci celosvětového průzkumu religiozity agenturami Proximity (členem celosvětové sítě BBDO) a výzkumnou agenturou Ipsos ukázal, že situace v České republice na poli náboženství a spirituality není jen černobílá. Tento reprezentativní výzkum, který je ve svém rozsahu zcela ojedinělý a byl realizován poprvé, vyvrátil mýtus o jednoznačně ateistické české společnosti, tak jak bývá často prezentována.

Mimo jiné vyšlo najevo, že více než 52 % obyvatel se někdy modlilo vlastními slovy a 2/3 populace shledává některá z Desatera Božích přikázání relevantními i pro současnost. Rovněž vyšlo najevo, že velká část obyvatelstva nemá jasnou znalost, jak funguje financování církví, což se odráží i v nejednotném názoru na církevní restituce.

„Realizovaný průzkum o náboženství a víře v naší společnosti považuji za významný příspěvek k odhalení skrytých postojů obyvatel České republiky k víře,“ říká Petr Šec, zakladatel agentury Proximity Prague.

cccc

Hlavní zjištění průzkumu

  • Bible

Bible je nejprodávanější a nejznámější knihou světa. Celkově se jí prodalo 3,9 miliardy kusů. V České republice se Bible stala nejprodávanější knihou v roce 2009, prodalo se jí celkem
73 700 kusů. Zajímavým faktem je, že 76 % obyvatel ČR Bibli nikdy nečetlo.

  • Modlitby

52 % populace se někdy modlilo vlastními slovy. Modlitbu Otče náš znají dvě pětiny populace, i když se ji nemodlí běžně. Deklarovaná nepříslušnosti k církvi či nevíra lidem nebrání v tom, aby se v důležitých životních situacích obraceli s prosbami k Bohu.

  • Katolická církev

Je považována za nejvýznamnější církev v ČR. Přes 60 % obyvatel populace je přesvědčeno, že jsou její aktivity pro společnost přínosné. Nejvíce oceňují péči o staré a nemocné (78 %), hospicovou péči (77 %), charitativní sbírky (72 %), provoz nemocnic a azylových domů (72 %) a rovněž duchovní oporu lidem (70 %).

  • Návštěvnost kostela

Necelá polovina populace navštíví kostel alespoň jednou za rok. 52 % z návštěvníků se účastní vánočních nebo velikonočních mší a 31 % zajímají církevní památky a architektura. Pro 29 % dotázaných jsou důvodem návštěv kostela bohoslužby a svátosti.

  • Vědecký ateizmus

Ateizmus jako vědecký názor má čtvrtina obyvatel České republiky. V názoru na vznik života na zemi se pohled věřících a nevěřících rozchází. Polovina věřících se domnívá, že svět vznikl díky Božímu zásahu, zhruba stejný počet nevěřících myslí, že život vznikl na Zemi na základě přírodního procesu.

  • Posmrtný život

30 % obyvatel si myslí, že posmrtný život neexistuje. Zajímavý je údaj u nevěřících, z nichž
11 % věří v posmrtný život, a 7 % v reinkarnaci, ale nikoli v nebe či peklo.

  • Desatero

Nejznámější přikázání z desatero je „Nepokradeš“. Vybavilo si ho 93 % lidí, kteří desatero znají. Nepokradeš je následováno přikázáním „nesesmilníš“ se 66 % a „nezabiješ „ v 63 %. Pro dvě třetiny obyvatel, kteří nějaké přikázání znají, jsou jeho zásady stále aktuální, nejvíce přikázání „nezabiješ“. Populární „nezesmilníš“ se, co do relevance, dostává až na 5. místo. Je zřejmé, že etické zásady v Desateru jsou známé a aktuální. Většina společnosti si nemyslí, že by mravní výchova mohla být založena jen na víře v Boha a desateru, ale víc než polovina populace křesťanství chápe jako pevnou součást evropské kultury.

  • Papež František

Téměř čtvrtina populace slyšela nějaké zprávy o papeži Františkovi. Je vnímán velmi dobře pro svoji lidskost, skromnost a snahu o modernizaci církve. Stejnou měrou pozitivně hodnotí jeho oficiální i neoficiální aktivity.

  • Církevní restituce

Otázka církevních restitucí se nesetkává s pochopením veřejnosti. Kuriózní je, že
55 % obyvatel počítá s tím, že v budoucnu se církve budou financovat samy svou hospodářskou činností a k tomu 19 % je přesvědčeno, že by se stát měl na jejich financování podílet.

  • Srovnání se světem

Češi oproti celosvětovému průměru méně často věří v nebe nebo peklo, častěji si myslí, že člověk přestane existovat.

Průzkum pro agenturu Proximity provedla agentura Ipsos ve dnech 23.dubna - 7. května 2014 na 1020 respondentech.

Reklama