Více než polovina (59 %) studentů se ve svém okolí setkala s nějakou formou násilí. Téměř polovina z nich zažívá násilí ve škole, 32 % doma a stejný počet v partnerském vztahu. Mezi formami násilí, se kterým se studenti setkali, vedou facky a pohlavky (45 %), pomlouvání a shazování (43 %) a citové vydírání (38 %). Vyplývá to z výzkumu neziskové organizace proFem o.p.s., který vznikl za podpory projektu „AVON proti domácímu násilí“.

„Míra násilí, se kterou se mládež setkává, je zarážející. Výsledky průzkumu nás nutí konstatovat, že v oblasti prevence násilí ve vztazích, ve škole a v rodině má česká společnost hodně práce před sebou,“ uvedla ředitelka organizace proFem o.p.s. Jitka Poláková.

násilí

Jak vyplývá z výzkumu, mladí lidé projevy násilí vyhodnocují odlišně: zatímco hrubé násilí odsuzují, při intimním styku nebo pohybu na sociálních sítích už tak opatrní nejsou. Pro naprostou většinu (90 %) studentů by totiž důvodem k ukončení partnerského vztahu bylo hrubé fyzické násilí (kopání, škrcení, údery pěstí), dále pomlouvání a shazování před druhými (pro 87 %) a citové vydírání (80 %). Na druhou stranu, pro dvě třetiny z nich (41 %) by nebylo důvodem k ukončení vztahu vyvěšení fotografií na internet bez vědomí toho, kdo je na fotce, a pro necelou třetinu (30 %) není důvodem k rozchodu nucení k sexu. Dokonce 67 % dotázaných uvedlo, že by pro ně důvodem k rozchodu nebylo pronásledování v podobě častého volání a psaní SMS.

násilí

Tři čtvrtiny respondentů (přesně 77 %) uvedly, že se setkaly s násilím, které se dělo jim nebo někomu blízkému, ale neupozornily na něj. Ve většině případů se jednalo o šikanu ve škole, zmiňováno ale bylo i násilí v partnerském vztahu či v rodině.

násilí

Výzkum „Násilí ve vztazích očima teenagerů“ vznikl během druhé řady diskuzních workshopů na středních školách, která probíhala ve školním roce 2013/2014. Zúčastnilo se jí 393 studentů. Jak také odborníci ze šetření zjistili, díky informacím, které absolventi workshopu získali, dokáží lépe projevy násilí ve vztahu odhalit a jsou tedy k různým projevům násilí v partnerských vztazích méně tolerantní.

Stejně jako v předešlém roce byla partnerem tohoto projektu i výzkumu společnost AVON Cosmetics ČR, a to v rámci svých charitativních aktivit pod označením „AVON proti domácímu násilí“.

násilí

„Výzkumem to pro nás nekončí. Vzhledem k výsledkům výzkumu je naší povinností v projektu pokračovat, a proto organizaci proFem o.p.s. věnujeme 150 000 Kč na třetí řadu workshopů po českých středních školách, které proběhnou ve školním roce 2015/2016,“ dodala generální ředitelka společnosti AVON Andreea Moldovan.

Reklama