Auditovaný účetní výsledek hospodaření Nadace Charty 77 včetně jejího stěžejního projektu Konta BARIÉRY za rok 2009 je skutečně mimořádný - nadace rozdělila více než 60 milionu korun. Jedinečným projektem loňského roku byl nákup speciálních inkubátorů pro 12 českých nemocnic, který se především díky získanému grantu z Norských fondů vyšplhal na celkových 24 milionů korun.

„Veškeré peníze od našich dárců a sponzorů jsou přerozdělovány na základě zaslaných žádostí od lidí, kteří potřebují naši pomoc. Rady každého z našich projektů, které o přidělení příspěvků rozhodují, všechny žádosti detailně projednávají a posuzují jejich potřebnost,“ popisuje pracovní postup Božena Jirků, ředitelka Konta BARIÉRY a výkonná ředitelka Nadace Charty 77.

Největším nadačním projektem je Konto BARIÉRY, které  v roce 2009 podpořilo 735 žádostí částkou 12 686 000 Kč. Pomohlo tak lidem s handicapem odstraňovat bariéry z jejich života, usnadnilo jim návrat do života, který žili před úrazem. Není to lehké a ta cesta je krkolomná. Nejvíce tito lidé potřebují moderní kompenzační pomůcky. V roce 2009 dostalo Konto BARIÉRY cca 300 žádostí z této kategorie a částka schválená na jejich podporu přesáhla 4 milióny korun. „Pomohli jsme s pořízením opravdu základních potřeb - mechanických vozíků (celkem ve 176 případech), elektrických vozíků, skůtříků a tříkolek, speciálních kočárků či cyklovozíků atd.,“ říká Jirků.

Konto BARIÉRY zůstává věrno svému názvu, a proto po celá léta podporuje žadatele, kteří potřebují odstranit architektonické bariéry, a to jak soukromých bytů či garáží, tak veřejných budov a škol (celkem za 2,7 milionu Kč). Na vzdělání a stipendia pro studenty přispěla Nadace částkou převyšující 1,5 milionu korun.

Celkem Nadace Charty 77 v roce 2009 rozdělila rekordních 60, 6 milionů korun. V letošním roce je však v souvislosti s krizí očekáván značný nárůst počtu žadatelů a to v řádu desítek procent. Jen za první tři měsíce nadace obdržela 224 žádostí o přispění, z toho 204 bylo podpořeno.

Zdroj: Tisková zpráva

Reklama