I přes stále sofistikovanější diagnostické přístupy a novinky v léčbě, každých dvacet minut podlehne rakovině jeden Čech. Většinu z nich tvoří pacienti, kteří s rakovinou už jednou úspěšně bojovali. Největší procento onkologických pacientů umírá na opakované recidivy do dvou let po ukončení onkologické léčby. Jedním z důvodů relapsu onemocnění je narušení imunitního systému, a to i kvůli absolvovaným chemoterapiím a radioterapiím.

Ženám se až v 60 % případů vrací karcinom vaječníků, 50 % mužů znovu onemocní rakovinou prostaty
V průměru u více jak každého druhého pacienta (až u 55 %) dochází i po úspěšném ukončení onkologické léčby k její recidivě. Riziko návratu nemoci záleží na konkrétním typu rakoviny, ale i dalších faktorech – na stádiu rakoviny ve kterém byla nemoc podchycena, na genetických faktorech nebo typu použité léčby.[i] U devíti z deseti případů se vrací rakovina plic, a to i z důvodu její špatné diagnostiky. Většina pacientů přichází k lékaři až v pozdější fázi nemoci, takže i po vyléčení je velká pravděpodobnost recidivy.[ii] Až 60% pravděpodobnost návratu nemoci je také u pacientek s vyléčeným karcinomem vaječníků.[iii] Muži, kteří prodělali rakovinu prostaty, mají asi 50% pravděpodobnost recidivy nemoci.[iv] Naproti tomu u karcinomu prsu je úspěšnost léčby vysoká a pravděpodobnost návratu nemoci pouze kolem 5 %.[v]
5bcf0b1307b85obrazek.png
Klíčový faktor zabránění recidivy je posílení imunity. Pomoci mohou aktivní fosfolipidy 
Intenzivní léčba rakoviny pomocí chemoterapie a radioterapie sice přináší léčebný efekt, ale na druhou stranu má negativní dopad na přirozenou odolnost organismu. Imunitní systém je následkem léčby poškozen a je tak méně odolný vůči růstu dosud nezničených nebo nově vzniklých nádorových buněk. Proto je potřeba zvláště v tomto období aktivně posilovat imunitní systém. K posílení imunity mohou kromě dodržování zdravého životního stylu dopomoci také doplňky stravy. „U svých pacientů mám výborné a dlouholeté zkušenosti s doplňkem stravy obsahujícím bioaktivní fosfolipidy,“ říká MUDr. Peter Bednarčík, CSc., který se dlouhodobě věnuje možnostem prevence recidivy u onkologických pacientů. Původem český doplněk stravy Ovosan a Ovosan Immun obsahují unikátní biologicky aktivní fosfolipidy a ve variantě Immun navíc vitamín E a selen, které se podílí na dobré funkci imunitního systému. Přípravek posiluje imunitní systém a působí regeneračně na poškozené zdravé buňky. Tím pomáhá onkologické pacienty lépe chránit před recidivou, snižuje vedlejší účinky standardní onkologické léčby (např. únavu, nevolnosti, nechutenství, poškození krvetvorby), čímž posiluje i chuť pacienta se léčit, resp. někdy i umožnit pacientovi v léčbě pokračovat.

„Díky atypickému éter-fosfolipidu PNAE a dalším bioaktivním fosfolipidům je Ovosan schopen cíleně poškozovat nádorové buňky – jejich membrány a za určitých podmínek, dle provedených laboratorních experimentů, vést až k  smrti těchto buněk. Rakovina se tedy díky zásahu účinných látek doplňku stravy Ovosan vůbec nemusí vrátit. Proto je vhodný nejen k podpůrnému podávání během probíhající onkologické léčby, ale také jako následná prevence recidivy onemocnění. Snižuje riziko recidivy onemocnění a riziko metastáz se rovněž výrazně snižuje,“ vysvětluje mechanismus fungování Ovosanu MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Více informací o možnostech prevence recidivy rakoviny: www.jaknarakovinu.cz .

Ovosan a Ovosan Immun, přírodní preparáty, doplňky stravy v kapslích, orientační cena v lékárně za 90 kapslí Ovosan je 2 090 Kč, za 90 kapslí Ovosan Immun je 2 399 Kč.

Zdroje:
[i] https://www.cancervic.org.au/living-with-cancer/life-after-treatment/fear-of-the-cancer-coming-back
[ii] https://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/2009/05/05.pdf
[iii] https://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/2015/03/11.pdf
[iv] https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/kongresy/po-kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/psa-relaps-po-radioterapii-karcinomu-prostaty/
[v] https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/kongresy/po-kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/neobvykly-prubeh-regionalni-recidivy-karcinomu-prsu/
 

Reklama