Je to skutečně tak, přestože se každá oční vada může objevit z jakýchkoli důvodů kdykoli v průběhu života, velký vliv má u dioptrických očních vad zejména genetika.

K nejčastějším očním vadám patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus; přičemž krátkozrakost je dokonce celosvětově nejběžnější oční vadou – je diagnostikována víc jak u třiceti procent lidí a jejich počet stále narůstá. I když se jako jedna z příčin vzniku krátkozrakosti uvádí vliv enviromentálních faktorů, tedy vliv vnějšího prostředí (časté čtení, sledování televizoru, práce na počítači apod.), souvisí její vznik zejména s genetickými dispozicemi. Ale dědičnost se značně podílí na vzniku všech dioptrických očních vad, a to včetně šilhání a tupozrakosti.

eye

„Největší pravděpodobnost vzniku refrakční oční vady je vždy v rodinách, kde se oční vada již vyskytuje,“ říká MUDr. Eva Jerhotová Dětského očního centra Kukátkoa upřesňuje: „Uvádí se například, že v rodinách, kde je krátkozraký jeden z rodičů, postihuje myopie 20–40 % dětí, v případě, že jsou krátkozrací oba rodiče, postihuje vada 40 až 60 % dětí.“ Některé studie dokonce naznačují, že určité riziko vzniku oční vady nesou nejen děti, ale mnohdy až třetí generace (vnoučata), a to i když jejich rodiče nejsou krátkozrací.

Vzhledem k tomu, že v úspěšné léčbě řady očních vad hraje velkou roli čas, je sledování zraku u dětí nezbytné. Samozřejmostí je dnes vyšetření očí u dětí hned v porodnici, další oční vyšetření je součástí preventivních prohlídek u pediatra, a to ve 4, 8, 12, 18 a 36 měsících, později pak každé dva roky. Kontroly jsou důležité právě pro včasné zachycení jakékoli poruchy zraku a pro co nejrychlejší zahájení léčby. „Nejkritičtějším obdobím ve vývoji zraku jsou u dětí první roky života, zrak se totiž po narození u dětí teprve vyvíjí a jakákoli komplikace může zrak při zanedbání léčby natrvalo poškodit,“ říká MUDr. Jerhotová. „Důležité proto je, aby rodiče, v případě výskytu jakýchkoli očních vad v rodině nebo pokud mají jakékoli pochybnosti, co nejdříve vyhledali odborného lékaře a nechali zrak dítěte vyšetřit. Pravidelné oční prohlídky jsou často jedinou možností, jak oční vadu zjistit, proto doporučujeme absolvovat oční prohlídku i v případě, že žádné příznaky oční vady u dítěte nepozorujete. Výhodou dnes je, že špičková pracoviště umí vyšetřit i docela malé, nespolupracující a nekomunikativní děti, takže lze většinu očních vad odhalit prakticky od 6 měsíce věku,“ dodává.

Projevy a léčba očních vad

  • Šilhání (strabismus) není jen estetickým problémem provázeným asymetrickým postavením očí, ale v důsledku této vady může dojít k trvalé ztrátě zrakové ostrosti a dalším zrakovým problémům. Při šilhání musí mozek zpracovávat z každého oka jiný obraz a aby předešel vzniku dvojitého vidění, obraz z šilhající oka potlačí a oko postupně přestane používat. Zrakové funkce tohoto oka se pak dále nerozvíjejí a může vzniknout tupozrakost. Bez včasné léčby je pak postižení zraku trvalé a nejde nijak napravit. Strabismus se objevuje nejčastěji mezi 2. a 3. rokem věku dítěte. Vzhledem k dědičnosti této vady má dítě šilhajících rodičů či prarodičů předpoklad vzniku strabismu větší a na toto riziko je třeba co nejdříve upozornit lékaře. U dětí se šilhání léčí většinou konzervativně, dětem se předepisují speciální dioptrické brýle a ortoptická cvičení, která pomáhají posílit zrakové funkce slabšího oka a správně rozvinout spolupráci obou očí. Pokud však léčba nepostačuje, ještě před nástupem do školy se přistupuje k operaci.
  • Astigmatismus je způsobený nepravidelným zakřivením oční rohovky. Způsobuje rozostřené vidění, zhoršené vnímání detailů, pokřivený obraz atd. Velmi často se vyskytuje společně s dalekozrakostí či krátkozrakostí. Velký vliv na vznik a rozvoj onemocnění má zpravidla dědičnost.  Díky moderním vyšetřovacím metodám bývá tato vada odhalena už u docela malých dětí, ale někdy se projeví až mnohem později. U dětí se koriguje brýlemi, které vyrovnávají nepravidelnost rohovky oka a zlepšují vidění. V některých případech lékař dětem předepisuje speciální kontaktní čočky. Astigmatismus může být příčinou vzniku tupozrakosti, proto je včasná léčba nezbytná.
  • Krátkozrakost představuje špatné vidění na dálku, dítě mnohdy nijak neomezuje, a tak se často  zjistí až po nástupu dítěte do školy, kdy se objeví problémy s viděním na tabuli. U dítěte s touto vadou si můžete všimnout přivírání očí při pohledu do dálky, nebo že u TV sedí nepřirozeně blízko, a přestože nemá potíže s viděním na blízko, čte s knihou těsně u obličeje. Krátkozrakost neovlivňují jen dědičné faktory, ale také současný způsob života, kdy děti tráví většinu volného času u počítače, často sledují TV nebo si hrají s tabletem či mobilem. Vada se koriguje brýlemi.
  • Dalekozrakost se projevuje špatným viděním na blízko. Postihuje každého novorozence, časem, jak se oko vyvíjí, vada zpravidla vymizí. U některých dětí však přetrvává. Díky tomu, že je dětské oko schopné velmi dobře akomodovat, nemusí být vada zpočátku patrná. Příznakem může být chování dítěte – dalekozraké dítě přibližuje hračky a knížky velmi blízko k obličeji, má problémy se čtením a kreslením, sedá si blízko k TV apod. Velice často bývá dalekozrakost spojena se šilháním. Napravuje se brýlemi.
  • Tupozrakost – jedná se o funkční postižení jednoho oka, kdy jsou vjemy z oka aktivně potlačeny, a tak spojení mezi mozkem a okem postupně zakrní. Dítě tak jedno oko postupně přestane  používat a ztratí schopnost ostrého vidění, při silné tupozrakosti může být dokonce téměř slepé. Je-li tato oční vada diagnostikována včas – ideálně do 5 let věku dítěte, lze ji úspěšně léčit nebo alespoň výrazně zlepšit. V léčbě se používají brýle, okluzor pro zakrývání zdravého oka a ortoptická cvičení. Tupozrakost se projevuje v dětství, často v souvislosti s vyšší dioptrickou oční vadou, šilháním, astigmatismem a právě dědičností.
Reklama