Podle výsledků výzkumu agentury STEM/MARK považuje 95 % budoucích rodičů za důležité připravit svému novorozenci dostatečné pohodlí. Prevenci možných zdravotních rizik, např. svému přeočkování proti černému kašli (odborně nazývanému pertuse), ale věnuje pozornost pouze necelá polovina (43 %) z nich. Přestože z tohoto onemocnění mají respekt a až 86 % budoucích rodičů považuje černý kašel u dětí za vážnou či smrtelnou nemoc, dvě třetiny neví o nutnosti pravidelného přeočkování pro udržení ochrany proti této nemoci i v dospělém věku. Snadno se tak mohou stát přenašeči a nakazit své okolí. Nejvíce ohroženou skupinou jsou právě vlastním očkováním zatím nechráněná miminka, která se černým kašlem nejčastěji nakazí od rodičů či nejbližší rodiny.

kašel

Miminka jsou proti černému kašli očkována, v rámci očkování tzv. hexavakcínou, ve čtyřech dávkách, první z nich se podává od 9. týdne života. Proti nemoci začínají být chráněna zhruba za 2-3 týdny po podání druhé dávky vakcíny, tj. obvykle až kolem 5. - 6. měsíce věku. Hladiny ochranných protilátek získaných od matky ale po porodu rychle klesají, podle statistik tak zhruba 95 % novorozenců ve věku dvou měsíců nemá dostatek protilátek. Je zde tedy poměrně dlouhé období, kdy jsou miminka vůči černému kašli velmi náchylná. Jednou z možností, jak je v tomto období chránit, je přeočkovat proti nemoci osoby v jejich nejbližším okolí (rodiče, prarodiče, dospívající sourozence, pokud nebyli nedávno očkováni) a zamezit tak styku novorozence s potenciálním přenašečem. Černý kašel patří mezi vysoce infekční nemoci - pokud se nechráněný jedinec potká s nemocným, s 80 - 90% pravděpodobností černým kašlem onemocní.

Výskyt černého kašle v posledních letech celosvětově opět narůstá, a to i v České republice, kde se pohybuje až na úrovni výskytu v 60. letech minulého století. Dokonce u nás po letech opět nemoci podlehly tři malé děti. Ve všech třech případech se jednalo o jinak zdravé kojence s ještě nedokončeným základním očkováním, kteří se nakazili v kruhu nejbližší rodiny. Očkování proti černému kašli by si proto měli zkontrolovat zejména dospělí, kteří čekají přírůstek do rodiny, nebo se pohybují v prostředí, kde jsou malé děti (lékaři, porodníci, chůvy apod.).

Dospělé osoby mohou být zdrojem onemocnění, protože očkování proti černému kašli z dětství nevystačí na celý život a je vhodné se přeočkovat. Dospělí mohou chránit sebe i své okolí moderní kombinovanou vakcínou, která prodlouží ochranu proti černému kašli, tetanu a záškrtu zároveň.

V Národní strategii očkování proti pertusi, vydané českou Národní imunizační komisí (NIKO) v červenci 2011, se uvádí: „Vzhledem k současné epidemiologické situaci NIKO doporučuje v podmínkách ČR minimálně jednou v dospělosti aplikaci posilující dávky proti pertusi“.

Přeočkování proti černému kašli lze pohodlně spojit s přeočkováním proti tetanu jednou za 10 až 15 let u praktického lékaře. Vakcína proti tetanu se v tomto případě nahradí kombinovanou vakcínou proti černému kašli, tetanu a záškrtu (např. vakcínou Boostrix), kterou si sice pacient hradí sám, ale na kterou většina zdravotních pojišťoven přispívá ze svých preventivních programů. Informace lze získat přímo v konkrétní zdravotní pojišťovně.

Většina Čechů před narozením miminka připravuje kočárek, postýlku a pohodlné oblečení. Otázku vlastní zdravotní prevence v podobě svého přeočkování proti černému kašli často vůbec neřeší.

kašel

Přes dvě třetiny budoucích rodičů neví, zda má aktivní ochranu očkováním proti černému kašli, další čtvrtina se domnívá, že přeočkování potřebuje. Nechránění dospělí se mohou stát přenašeči nemoci a ohrozit zdraví novorozence.

kašel

Vakcína Boostrix inj. stříkačka, adsorbovaná vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů je vázána na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před aplikací si prosím přečtěte příbalovou informaci. Minimální doporučený odstup od posledního přeočkování proti tetanu a/nebo záškrtu je 1 rok.

Reklama