Češi by chtěli o tom rozhodnout ve všelidovém referendu. Pokud by si domácí veřejnost měla vybrat mezi změnou, ponecháním ve stávajícím stavu či zrušením zákona o majetkovém vyrovnání ČR s církvemi, rozhodla by se v 56,7% pro zrušení tzv. zákona o církevních restitucích.

Ukázal to průzkum společnosti SANEP, který se zaměřil na názor domácí populace na církevní restituce. Jak dále ukázal průzkum, ve vztahu k majetkovému vyrovnání státu s církvemi, by vláda měla dle názoru 41,65% otázaných,kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, prosadit veškeré změny, které by vedly ke snížení celkových finančních a majetkových náhrad církvím.

Prosazení zdanění veškerých finančních a majetkových náhradv rámci restitucí pak preferuje 15,3% dotázaných a prosazení zrušení inflační doložky 14,7% dotázaných.

Nechat vše tak, jak bylo původně schváleno zákonem o církevních restitucích, preferuje jen 12,8% dotázaných a prosazení snížení finanční náhrady za nevydaný majetek konkrétně o 13 miliard korun 8,9% respondentů.

Názor, že by o případných změnách zákona o církevních restitucích měli rozhodnout občané ve všelidovém referendu, pak v souhrnu sdílí 75,4% dotázaných.

Církve uvedly, že souhlasí se zveřejňováním svého hospodaření a jsou ochotny se podřídit finančnímu auditu. Názor, že církve skutečně a pravdivě dostojí tomuto svému příslibu, ovšem věří v souhrnu pouze 16,3% dotázaných.

Z výsledků šetření jednoznačně vyplývá, že většinová populace jednoznačně nesouhlasí s církevními restitucemi a podporuje případně takové změny zákona o církevních restitucích, které by vedly ke snížení finančních a majetkových náhrad církvím.

Co si o církevních restitucích myslíte vy, milé ženy-in?

Reklama