NOVÝ SENZOR ENLITE OD KVĚTNA POUŽÍVAJÍ I ČEŠTÍ LÉKAŘI  

Cukrovka prvního typu se u nás týká přibližně 100 tisíc lidí. Onemocnění, které je vrozené a trpí jím proto nejen dospělí, ale i děti a mládež, vyžaduje přísnou disciplínu a pravidelné podávání inzulinu. Pro účinné předcházení život ohrožujícím stavům je třeba spolehlivě monitorovat hladinu cukru v krvi. K tomu slouží diabetikům glukózový senzor, který si zavádí do podkoží. Na evropský trh byla právě uvedena nová generace senzoru Enlite, který je o 80 % menší, výrazně pohodlnější a především přesnější než předchozí modely. Od května mají možnost jeho výhod využívat i pacienti v České republice.

Glukózový senzor Enlite představuje společně s inzulinovou pumpou a softwarem pro ukládání dat komplexní systém léčby diabetu MiniMed Veo. Ten díky zabudovanému kontinuálnímu monitoringu glukózy (CGM) umožňuje diabetikům prvního typu přesnější dávkování inzulínu a pohodlnější životní styl.  

MiniMed Veo je vybaven unikátní funkcí, která přestane při nízké hladině glukózy podávat pacientovi inzulin a tím předejde závažným zdravotním komplikacím. Právě díky této funkci je MiniMed Veo  jediným systémem, u kterého se klinicky prokázalo snížení počtu případů hypoglykémie — nebezpečné akutní komplikace diabetu, která může způsobit zmatenost, dezorientaci, ztrátu vědomí a v závažných případech dokonce i smrt pacienta. „Senzor funguje tak, že pacienta až 30 minut před dosažením spodní hranice glykémie upozorní zvukovými výstrahami. Pokud na varování pacient nezareaguje, pumpa sama zastaví podávání inzulínu až na dvě hodiny. Tím pomáhá pacientům a jejich blízkým zbavit se strachu z těžkých hypoglykemických příhod,“ říká Adriana Stará, ředitelka společnosti Medtronic.

enlite

Nový senzor Enlite je nyní daleko menší – část, kterou si pacient aplikuje do podkoží, je zmenšená o 80 %. Další výhodou je výrazně přesnější měření. Pevnější spojení s vysílačem pomocí přidaných drážek navíc snižuje pravděpodobnost ztráty dat.

Senzor Enlite společnosti Medtronic začali nyní nově využívat specialisté ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze: „V Diabetologickém centru evidujeme přibližně 500 pacientů s diabetem prvního typu. Senzory, které dobře fungují a pohodlně se nosí, jsou pro úspěšnost léčby cukrovky naprosto nezbytné. Proto vnímám jejich inovace jako důležité pro nás i pro pacienty a zároveň jako další krok na cestě k umělé slinivce,” říká doc. MUDr. Martin Prázný, PhD., CsC.  

Terapii inzulinovou pumpou u nás používá přibližně 6000 cukrovkářů - kontinuální monitoring senzorem Enlite by pomohl až 80 % z nich.

 

Reklama