V loňském roce proběhl experiment, během kterého bylo na psech veterinárních lékařů testováno krmivo Pedigree s formulí Vital Protection od firmy Mars. Do projektu byl zařazen vždy jeden pes z 50 veterinárních domácností v České republice a na Slovensku. Šlo o psy různých plemen a kříženců, obojího pohlaví, ve stáří od 6 Pedigreeměsíců do 15 let a o hmotnosti od 2,8 kg do 76 kg. Výběr testovaného krmiva se řídil věkem (Junior pro štěňata, Adult pro dospělé psy) a hmotností testovaných zvířat (Small pro dospělé psy malých plemen, Large pro dospělé psy velkých plemen) a také preferencemi veterinárních lékařů.

Krmný pokus probíhal po dobu 12 týdnů a na závěr bylo majitelem zvířete vypracováno hodnocení. Závěrečný dotazník obsahoval 30 metodicky správně volených otázek dávajících majitelům zvířat možnost výběru z široké škály možností. Hodnocení bylo zaměřeno na spokojenost s testovaným krmivem, ale také na výživu psů v širších souvislostech. Dotazník vycházel ze zahraničních zkušeností a jeho základní metodika byla vypracována odborníky z Německa. Od 50 oslovených veterinárních lékařů bylo získáno 48 vyplněných dotazníků, byla provedena jejich sumarizace a statistické vyhodnocení.  

Odbornými garanty experimentu byli prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., profesor vnitřních chorob malých zvířat z Kliniky chorob psů a koček Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a MVDr. Leoš Železný, specialista na výživu psů a koček, spolupracovník anglického výzkumného veterinárního centra Waltham.

Suché vs. mokré krmivo

Před zahájením experimentu krmila své psy 83 % veterinárních lékařů převážně suchým krmivem, 17 % respondentů dávalo přednost kombinaci suchého a mokrého krmiva a žádný z oslovených veterinárních lékařů nekrmil převážně mokrým krmivem.

Podle 71 % veterinárních lékařů samotné suché krmivo psům naprosto vyhovuje, prospěšnost kombinace suchého a mokrého krmiva odůvodňují 62 % respondentů tím, že kombinované krmivo znamená pro psa větší pestrost stravy. V názoru, že by kombinované krmivo obohacovalo krmení, jsou veterinární lékaři neutrální stejně jako v tom, že by byl tento způsob krmení nepraktický. Většina veterinárních lékařů nesouhlasí s tím, že by kombinované krmivo významně zlepšovalo hydrataci organizmu, umožňovalo lepší kontrolu tělesné hmotnosti nebo podporovalo zvyšování hmotnosti (54 %), mělo pozitivní vliv na kvalitu výkalů (56 %), vedlo k ohrožení zdraví zubů (48 %). V neprospěch kombinovaného krmiva nehovoří podle 56 % veterinárních lékařů cena, ale hmotnost mokrého krmiva a potřeba větších skladovacích prostor.

Výsledky experimentu

Testované krmivo podávala celých 12 týdnů 94 % veterinárních lékařů, svému psovi ho přestali předkládat pouze 3 respondenti – v jednom případě z důvodu omezeného příjmu krmiva, v druhém kvůli tomu, že testované krmivo nenabízelo příchuť, kterou si pes dříve oblíbil, a ve třetím případě bez udání důvodu. Lze proto konstatovat, že přístup veterinárních lékařů k experimentu byl velmi zodpovědný a že psi přijímali krmivo s chutí. Na tom, že je krmivo Pedigree Vital Protection mimořádně chutné, se shodlo 81 % veterinárních lékařů, 25 % respondentů se dokonce obávalo rizika nadváhy v důsledku vysoké palatability testovaného krmiva (s vysokou chutností nesouhlasil pouze jeden respondent).

Pedigree

Přechod na testované krmivo nevyvolal žádné potíže u 69 % psů, menší potíže jako například přechodný průjem zaznamenalo u svých zvířat 27 % respondentů. Většina veterinárních lékařů (73 %) zjistila, že výkalů bylo stejně jako před testem, 12 % respondentů hlásilo jejich menší objem. Konzistence výkalů byla ve srovnání s předchozím krmivem beze změny u 52 % psů, pevnější u 21 % psů. Protože veterinární lékaři krmí své psy kvalitními, obvykle super prémiovými krmivy, výsledek experimentu svědčí o vysoké stravitelnosti krmiva Pedigree s formulí Vital Protection.

Více než polovina psů (56 %) měla srst zhruba na stejné úrovni jako před testem, 25 % veterinárních lékařů konstatovalo mírné zlepšení kvality srsti. To je velmi dobrý výsledek vzhledem k tomu, že většina psů veterinárních lékařů je krmena kvalitním krmivem, díky kterému by kvalita jejich srsti měla být velmi vysoká.

Mezi veterinárními lékaři má společnost Mars a její renomované výzkumné centrum Waltham vysoký kredit – 73 % respondentů jsou přesvědčena, že Waltham významnou měrou podporuje rozvoj v oblasti výživy domácích zvířat, neboť využívá nejnovější vědecké poznatky. Vůči tomuto názoru je neutrálních 27 % respondentů a nikdo ho nezpochybnil. 

Závěr

Velmi optimisticky vyznívá závěr, že 73 % veterinárních lékařů hodlají krmivem Pedigree s formulí Vital Protection krmit i nadále. Proti dalšímu podávání tohoto krmiva se vyjádřili pouze jednotliví veterinární lékaři, a to z důvodu dlouhodobé loajality s krmivem jiného výrobce, které doporučují svým klientům, respektive mimořádně výhodných podmínek nabízených jinými značkami. Krmivo Pedigree Vital Protection tedy obstojí i ve srovnání se super prémiovými krmivy.

Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.
Klinika chorob psů a koček, Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno