Jak české restaurace a jídelny zacházejí s potravinami živočišného původu, to od začátku roku prověřovala Státní veterinární správa (SVS). Na 5 500 kontrol ukázalo, že ne všude víme, co jíme. Alespoň jednu závadu zjistili kontroloři u zhruba 15 procent stravovacích zařízení.  

„Novou kompetenci kontrolovat zacházení s potravinami živočišného původu v zařízeních stravovacích služeb má SVS od ledna letošního roku. Celkem úřední veterinární lékaři při kontrolách v období od 1. ledna do 3. září zjistili 2 686 závad, což odpovídá v průměru zhruba čtyřem zjištěným závadám při každé nevyhovující kontrole,“ sdělil tiskový mluvčí SVS Petr Pejchal.

Praha vede

Nejvyšší podíl kontrol se závadou průběžně hlásí Městská veterinární správa v Praze. Zjištěním závady zde skončila třetina kontrol. Pomyslná druhá příčka z tohoto pohledu patří kraji Vysočina s 21 procenty kontrol se závadou. Na třetím místě je Pardubický kraj, kde byla alespoň jedna závada zjištěna v 19 procentech případů.

kuchari

Nejčastěji závadou bylo nedodržení požadavku na sledovatelnost (19 procent případů). „Zejména nebyli provozovatelé schopni předložit nabývací doklady k potravinám, v lednicích a mrazících boxech uskladňovali potraviny bez jakéhokoliv označení, ke zvěřině nepředložili lístek o původu zvěře a sejmutou plombu,“ vyjmenoval Pejchal s tím, že zabezpečení sledovatelnosti je důležité v případě dohledání nebezpečných potravin a jejich následného odstranění z trhu a tím k ochraně konečného spotřebitele.

Maximální trvanlivost? Těžko říct...

Druhým nejčastějším problémem bylo označování potravin (15 procent). Ve většině případů se jednalo o zamražené maso, které nebylo nijak označeno. V desetině případů závad nebylo dodrženo datum použitelnosti či minimální trvanlivosti.

V některých případech bylo v provozovnách dokonce zjištěno hrubé porušení hygienických předpisů či jiné závady, jejichž řešení nespadá do kompetence veterinární správy. Ve 128 případech proto SVS předala na základě zjištění při kontrole podnět k prošetření příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nebo inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Tyto instituce v některých případech využily své pravomoci a provozovny uzavřely.

Myši a špína

Například Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj zjistila minulý týden při kontrole provozovny Restaurace U Kostela v Čechticích hrubé porušení hygienických předpisů. „Na několika místech restaurace byl například nalezen myší trus, na kuchyňském zařízení se nacházela dlouhodobě neodstraňovaná nečistota, zaměstnanci neměli čistý pracovní oděv a nedodržovali zásady osobní hygieny. Případ byl proto předán příslušnému dozorovému orgánu k došetření,“ dodal tiskový mluvčí.

Reklama