Galerie hlavního města Prahy zve na novou výstavu Petry Římalové s názvcem Vesnice. Najdete ji v Domě U zlatého prstenu a vstup je zdarma!

V rámci cyklu Start up představuje čerstvá absolventka AVU v Praze Petra Římalová novou videoinstalaci Vesnice. Projekce se tematicky vztahuje k vesnici, kterou ukazuje jako místo znepokojující a uklidňující zároveň. Autorka se prostřednictvím „projekční mozaiky“ sestávající z fragmentů reality a fikce zaměřuje na jemné nuance mezi pozitivním a negativním vnímáním jevů ve venkovském prostředí.

Petra Římalová - Vesnice

  • 9. 2. - 11. 3. 2012, út-ne 10.00-18.00
  • Dům U Zlatého prstenu, přízemí (vstup zdarma)
  • kurátorka: Olga Malá
  • koncepce: Karel Srp
  • www.startup-ghmp.cz
  • Autorská prohlídka s Petrou Římalovou: st 22. 2. v 18.00

Slovo kurátorky...

Na rozdíl od předcházejících prací Petry Římalové Dům A (2009) a Divadlo lidských stop (video, 2011) zachycujících vylidněné scény opuštěných zanedbaných objektů evokujících dojem nějaké civilizační katastrofy s pouhými náznaky bývalého života je Vesnice ještě živým organismem - ač tísnivě poznamenaným neodvratitelnými silami pokračujícího zániku.

Pro Římalovou charakteristický prvek „odečítání „ stop minulosti určitého místa zůstává přítomen v animovaných scénách rekonstruujících bývalý obchod řeznictví nebo obydlí „kočičího muže“, je však vyvažován reálně točenými záběry ze současné vesnice (kupříkladu muž pálící odpadky). Autorka odděluje a konfrontačně střídá scény vytvářené 3D animací se záběry reálnými, k jedinému prolnutí skutečné a „vymodelované“ vesnice dochází v obraze nevábného prostředí autobusové zastávky, která funguje jako nouzové místo setkávání vesnické mládeže.

Novým, v dosavadních pracích neznámým momentem je idylická tónina, která je patrná v reálných snímcích přírodního prostředí lesů, luk a polí v okolí vesnice. Jako protipól harmonie a krásy přírody působí scény metaforicky odkazující ke konci a zániku civilizace: hroutící se věže z palet na dvoře vesnického statku nebo po silnicích pobíhající bezprizorní psi ohrožovaní koly projíždějících aut. Petra Římalová pracuje s kontrastem statických a narativních momentů, konkrétní náznaky rozpracovává v imaginární neexistující příběh se subjektivními i širšími asociacemi (kupříkladu pasáž se studnou odkazuje ke kriminálnímu případu z Vonoklas zfilmovanému v jedné z epizod televizního seriálu 30 případů majora Zemana). Celkové vyznění videoprojekce podtrhuje zvuk. Zvukový záznam vznikal většinou dokumentárním způsobem a jeho výraznou složkou jsou autentické rozhovory lidí o nejrůznějších tématech. Důsledkem užití původních zvukových nahrávek ve scénách s animovaným prostředím je jejich celkový významový posun.

Olga Malá

obrazek

Petra Římalová, Vesnice, 2012, videoinstalace, snímek z videa

Reklama