Kavárna Vesmírna nabízí pracovně-tréninkový program pro lidi s mentálním postižením.

Lidé s mentálním postižením pracují v kavárně ve čtyřhodinových směnách po dobu dvou let. Získávají zde pracovní i sociální dovednosti, které potřebují k rozvoji kariéry a k plnohodnotnému životu ve společnosti.

Zkušenosti z kavárny Vesmírna využívají dále v Tranzitním programu, který podporuje přechod lidí s mentálním postižením na běžný pracovní trh, učí je orientovat se v běžném pracovním prostředí a poskytuje jim podporu při hledání a udržení si pracovního místa.

Podmínky pro přijetí do pracovně-tréninkového programu:

Mentální postižení - lehký až střední stupeň
Zájem pracovat a učit se
Věk nad 18 let
Zdravotní stav umožňující využívání služeb tohoto programu.

Tréninková kavárna Vesmírna je přirozeným integračním prostředím, ve kterém se denně setkávají lidé s postižením a bez. Službu v podobě pracovně-tréninkového programu poskytuje lidem s mentálním postižením již pátým rokem. Tréninkový program kavárny a na něj navazující Tranzitní program se zaměřují na pracovní integraci a podporují tak nezávislý způsob života lidí s mentálním postižením. Cílem pracovně-tréninkového programu je během dvou let poskytnout lidem s mentálním postižením co nejreálnější placenou pracovní zkušenost a připravit je na přechod do zaměstnání nejlépe na otevřeném trhu práce.

Pracovní integrace představuje jednu z nejpřirozenějších a nejočekávanějších forem pro začleňování dospělých lidí s postižením do společnosti. Dává člověku s postižením možnost stát se finančně méně či vůbec závislým na svém okolí a po stránce sociální být platným a respektovaným členem komunity.

Znáte někoho, kdo by měl zájem o zařazení do pracovně-tréninkového programu?

Více informací Vám rády poskytnou:
Michaela Vysoudilová, e-mail: michaela.vysoudilova@mameotevreno.cz a Petra Kaňková, e-mail: petra.kankova@mameotevreno.cz, tel.: 222 212 363.
Nebo nás navštivte přímo v kavárně Vesmírna, Ve Smečkách 5, Praha 1.
Otevřeno po-pá 9:00-22:00.

Nebo na stránkách http://www.mameotevreno.cz nebo www.vesmirna.cz

Reklama