Odhaduje se, že až 70 % pacientů s chronickou bolestí není v České republice léčeno odpovídajícím způsobem. Přitom až 95 % případů je dnes velmi dobře zvládnutelných dostupnou farmakologickou léčbou. Co je příčinou?

Hlavně nízké povědomí pacientů a jejich rodinných příslušníků o možnostech léčby bolesti a jejich smíření se se současným stavem. Velké nedostatky jsou též ve vzájemné komunikaci lékaře a pacienta. Důsledkem je neplnohodnotný život, narušení rodinných a přátelských vazeb a ztráta lidské důstojnosti.

Mnozí pacienti se domnívají, že jejich bolest je neléčitelná. Tento stav je ale možné změnit!

Je zde pro vás Linka proti bolesti. Každý pracovní den od 14h do 19h se můžete obrátit na odborné pracovníky z Centra pro léčbu a výzkum bolestivých stavů ve FN Motole v Praze. Ti vám pomohou nalézt cestu ke správné léčbě bolesti. Pracoviště, pod vedením MUDr. Jiřího Kozáka, se zabývá léčbou chronické bolesti onkologického i neonkologického původu. Na péči se podílí profesionální tým, který v léčbě chronické bolesti používá vedle farmakoterapie i psychoterapii, psychologické techniky, fyzikální terapie, některé postupy alternativní medicíny či anesteziologické techniky.

Pokud si netroufáte zavolat ihned na číslo 224 435 587, podívejte se nejdříve na internetové stránky www.linkaprotibolesti.cz, které jsou v provozu od začátku května t.r.

A co říká pan Suchý? „Život je bolestí protkaný, je nutné však nerezignovat a hledat nějaké východisko. Upnout se k naději, že bolest musí přestat, a zmobilizovat pro takovou vizi všechny své síly. Absolutní východisko asi není, ale jsou věci, které pomáhají. Linka proti bolesti patří mezi ně.“

Třeba vás potěší jedna z jeho básní z knihy Kolik očí má den (1987)

Dneska začnu

A dneska začnu
psáti básně

O tom jak je mi
sedmikrásně

A zítra je snad
vydám

Je večer Slunce
pohasíná

Mám náhle duši
čeledína

Beru vidle
a kydám

A v tom je celá
poezie

Postačí že se
život žije

Už to je základ
básně

Nebe a Země
- Voda Pole

Pak usnout třeba
ve stodole

A je mi
sedmikrásně  

      
Reklama