Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si vás tímto pozvat na vernisáž výstavy plakátů, které vznikly v rámci studentské soutěže o nejlepší návrh plakátu pro kampaň proti domácímu násilí.
 
Vernisáž proběhne tento pátek 3.11. od 17:00 v nákupním Centru Chodov na podlaží 0, kde bude tato výstava k vidění po celý týden - až do 9.11. 2006.
 
V pizzerii Detailo v 1.podlaží bude pro zúčastněné po skončení úvodní části vernisáže přichystáno malé občerstvení.
 
Těšíme se na Vaši účast, s pozdravem
 
Magdaléna Skřivánková a Klára Koudelová  - koordinátorky projektu
 
Tento projekt realizuje proFem o.p.s. v rámci kampaně Praha proti domácímu násilí ve spolupráci s Magistrátem hl.m.Prahy (odborem prevence kriminality) a MČ Praha 2.
 
proFem o.p.s. se zaměřuje na společenské oblasti, v nichž dochází k porušování lidských práv žen, především na násilí na ženách, ale i na nerovnost a diskriminaci žen v ekonomické oblasti a jinde. Pořádá k tomuto tématu veřejné akce, konference a semináře, lobbuje, podporuje vznik společných sítí, publikuje vlastní informační materiály i zahraniční tituly. Navazuje také kontakty se zahraničními organizacemi, účastní se mezinárodních projektů, konferencí a seminářů a spolupracuje v rámci mezinárodních sítí. Cílem proFem je přispět k osobnímu, sociálnímu a politickému posílení postavení žen ve společnosti.

proFem o.p.s.
Plzeňská 66
150 00 Praha 5
Tel./fax: 224 917 224
info@profem.cz
www.profem.cz

Linka právní pomoci ženám – obětem násilí - v provozu každou středu od 18.30 do 20.30 hod: tel.č.: 224 910 744

Fond právní pomoci ženám – obětem domácího násilí - číslo sbírkového účtu: 8889 8889/0300


Znáte organizaci proFem? Nebo jinou organizaci, která pomáhá ohroženým ženám? Věděla byste, kam se obrátit pro pomoc nebo kam odkázat svou známou či přítelkyni? Nebo máte dojem, že tahle problematika se Vás a Vašeho okolí netýká?

redakce@zena-in.cz

Reklama