gra.jpg
Foto: Shutterstock

Astrologie pracuje se čtyřmi živly a každý přísluší konkrétnímu znamení zvěrokruhu. Oheň vládne Beranům, Lvům a Střelcům, země Býkům, Pannám a Kozorohům, vzduch Blížencům, Váhám a Vodnářům a voda Rakům, Štírům a Rybám. Vědět, který prvek vládne vašemu znamení, může pomoci pochopit vlastní povahu (a přiblížit se druhým), stejně jako poskytnout přehled o tom, s kým si pravděpodobně budete nejlépe rozumět.

Čtyři astrologické živly – oheň, voda, vzduch a země – současně odpovídají čtyřem základním psychickým funkcím, které Carl Gustav Jung definoval jako základní stavební prvky lidské duše a osobnosti. Podle tohoto učení jde o intuici (odpovídá živlu ohně), cítění (odpovídá živlu vody), myšlení (odpovídá živlu vzduchu) a smyslové vnímání (odpovídá živlu země). Podle psychologické astrologie, která s těmito aspekty pracuje, lze na podrobném astropsychologickém rozboru ukázat celkový vývoj jedince včetně slabých a silných osobnostních stránek.

Ti, kterým vládne země

Zemská znamení (Býk, Panna a Kozoroh) stojí nohama pevně na zemi, přesto mívají vysoké cíle. Obecně platí za stabilní, pragmatické a neochvějné jedince. Jsou mimořádně spolehliví a obvykle dodrží, co slíbí. Rádi pomohou, bývají věrnými a upřímnými přáteli i milujícími, stabilními partnery. Věci říkají popravdě a neuhnou ani před nepříjemným sdělením. Jsou trpěliví a většinou trvá déle, než se opravdu naštvou. Pokud k tomu ale dojde, stojí to za to. O zemských znameních panuje obecná představa, že jde o poněkud nudné patrony. Zdání však klame; když na to přijde, dokážou být až překvapivě smyslní a vést zábavné konverzace. Často mezi nimi najdete vášnivé sběratele a lidi s vytříbeným vkusem. Preferují kvalitu nad kvantitou, vybírají si raději dražší a osvědčené. Zázemí a jistota jsou pro ně velmi důležitými životními aspekty.

Lidé narození v Býku

Tvrdošíjný Býk se jen málokdy opravdu vzdává. Nespěchá a trpělivě kráčí za svým cílem, a to i v době, kdy ostatní odpadnou. Je laskavý, v očích mnohých lehkomyslný, což skvěle odráží jeho potřebu vést bezproblémový život. Jen sotva uvidíte Býka zběsile se do něčeho vrhat, všechno nejprve pečlivě uváží a zanalyzuje bezpečí i finanční jistoty, a až následně – případně – jedná. Vládne mu Venuše, planeta lásky; pro druhé pohlaví je tedy Býk obvykle značně atraktivní. Vyniká smyslností, uměním doteku, má citlivou povahu a slabost pro umění a luxusní věci. Zázemí je pro něj alfou a omegou spokojeného žití, potřebuje dobře jíst a bydlet. Inklinuje k pohodlnosti a přibírání na váze – svou zálibu v dobrém jídle by občas měl držet na uzdě. Má přehled o svých příjmech a výdajích, pečlivě si vede záznamy, aby neztratil přehled. Dokáže dobře odhadnout hodnotu věcí, a v přeneseném slova smyslu také lidí. Býk je obvykle štědrý a pozorný k těm, které má rád, stinnou stránkou jeho povahy je ale sklon k panovačnosti a umíněnosti. Někdy může být těžké najít s Býkem společnou řeč. Pokud se zatvrdí, jde často o nepřekonatelný problém. Nesnáší rychlé změny, na vše potřebuje dostatek času, aby se přizpůsobil. Uklidňuje ho příroda, hudba a umění obecně.

  • Ideální milostný partner: Beran, Rak, Štír, Kozoroh, Střelec, Vodnář
  • Ideální obchodní/pracovní partner: Beran, Býk, Blíženci, Lev, Panna, Váhy, Štír

Lidé narození v Panně

Analytická a precizní Panna je známá svým vysokým pracovním nasazením a mimořádnou důkladností. Jak v práci tak v životě postupuje metodicky a je velkou milovnicí pořádku. Věci okolo ní bývají jasně uspořádané a přehledné. Panna touží po dokonalosti a platí za největší puntičkářku horoskopu; její náročnost se občas svrhne v kritiku druhých. Nutno však dodat, že tím největším kritikem je sama sobě. Bývá výřečná, praktická a vybíravá, disponuje výjimečným organizačním talentem a smyslem pro detail. Věnuje pozornost každé maličkosti, má neobyčejně vysoké požadavky a může se stát, že díky ladění detailů zapomene vnímat samotný celek. Je šetrná a opatrná na peníze. Svým blízkým nicméně ráda vypomůže, to ale až v okamžiku, kdy vidí, že jejich snaha dostat se z potíží vlastními silami, selhala. Panna se ráda věnuje otázkám výživy a životního stylu; dbá na to, aby jedla vyváženě a pravidelně se hýbala. Díky svému pohledu na svět příležitostně trpí vnitřním napětím, bývá úzkostná a neurotická. Při tak vyvinutém smyslu pro povinnost si často nabírá na svá bedra víc, než dokáže pohodlně unést. Bývá nepostradatelným členem týmu, dobrým a upřímným rádcem i moudrou a praktickou oporou. Často nabídne druhému pomoc dříve, než ji stihne požádat. 

  • Ideální milostný partner: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Štír, Střelec, Ryby
  • Ideální obchodní/pracovní partner: Beran, Býk, Blíženci, Lev, Panna, Střelec, Vodnář, Ryby

Lidé narození v Kozorohu

Kozoroh platí za velkého realistu tělem i duší, který dobře ví, že nic není zadarmo. Má silně vyvinutý smysl pro povinnost, je velmi pracovitý a na svou příležitost dokáže trpělivě čekat. Kozoroh potřebuje mít jasně definovaný cíl, protože bez přísně vymezené mety bývá ztracený. Věci v jeho životě musejí mít řád, jedině tak se Kozoroh cítí ve své kůži. Pocit bezpečí je pro něj zásadní, inklinuje proto k osvědčeným způsobům, nerad riskuje a lpí na tradičních postupech. Mnohé odradí jejich konzervativnost a opatrnický přístup, Kozoroh ale vychází ze svého základního nastavení, jemuž vládne Saturn. Velmi si váží autorit a uznává moudrost nabytou věkem a zkušenostmi. Svědomitě plní své pracovní povinnosti a činí tak maximálně svědomitě. Jeho sebekázeň bývá pověstná; na druhé straně se může projevit i stinná stránka kozoroží povahy. Pak se z obětavé bytosti pracující na maximum stane vypočítavý a zatvrzelý jedinec, což se však děje pouze výjimečně. Kozoroh prahne po uznání, má vysoké ambice a často dosahuje vysokých postů. Není přelétavý, své povinnosti bere vážně, a to jak v pracovním tak soukromém životě. Inklinuje k pesimismu a pocitu, že není dost dobrý. Dostane-li se do takového stavu, potřebuje cítit pevné zázemí a partnerovu náruč, která ho zklidní a nasměruje optimističtějším směrem.

  • Ideální milostný partner: Býk, Rak, Lev, Váhy, Ryby, Vodnář
  • Ideální obchodní/pracovní partner: Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec

Čtěte také:

Zdroje: kniha Magická hra čísel a hvězd autorů Saffi Crawfordová a Geraldine Sullivanová, cosmopolitan.comallure.com