Máte vy nebo váš potomek zálusk na vysokoškolské studium? Tak to máte nejvyšší čas - na drtivé většině škol je poslední termín podání přihlášek 28. únor. Některé přijímají přihlášky až do konce března či ještě během dubna. Pokud se ovšem chystáte na školu soukromou, nemusíte se příliš vzrušovat – možná máte čas až do září. Soukromé školy studenty zpravidla neodmítají.

Čím se soukromé školy vlastně liší od veřejných – tedy kromě toho, že se na nich platí školné? Tak především jde o školy neuniverzitního typu. Takových je ve veřejném sektoru velmi málo. V neuniverzitních vysokých školách se nedělá věda a výzkum, a když, tak jen okrajově. Nelze na nich získat doktorský, ale pouze bakalářský nebo magisterský titul. To ovšem neznamená, že by byla kvalita výuky automaticky horší - všechny programy soukromých vysokých škol musely, stejně jako programy škol veřejných, získat akreditaci ministerstva školství. Akreditační komise ostatně sleduje školy i nadále, a pokud by něco nebylo v pořádku, může například zakázat přijímání nových studentů či pořádání státních zkoušek.

Jaké výhody mají soukromé školy oproti veřejným? Na většině z nich jsou přijímací zkoušky mnohem snadnější, na některých je dokonce nepožadují vůbec a studenty přijímají několikrát do roka. Příjemná bývá větší vstřícnost vedení školy i učitelů, individuálnější přístup a menší anonymita. Hlavní nevýhodou je samozřejmě školné, které se může pohybovat v rozpětí od 30 až do 100 tisíc ročně. Většina škol ale nabízí půjčky na studium.

Pokud o studiu na soukromé vysoké škole vážně uvažujete, měli byste si dát dobrý pozor na to, jaký status vybraná škola doopravdy má. Některé vzdělávací instituce totiž o sobě prohlašují, že mají státní souhlas, ve skutečnosti ale nejde o souhlas českých úřadů. Uvádějí, že mají akreditaci například na obor „právo", ale ve skutečnosti nejde o českou akreditaci, ale třeba o ruskou. Pracovníci české akreditační komise nemají o takových institucích přehled, protože neexistuje ohlašovací povinnost. Většinou se o nich dozvídají z inzerátů nebo z dotazů občanů. Nemusí přitom jít hned o podvody. Pro české ministerstvo školství jsou takové školy prostě obchodní společnosti, které mají jako předmět podnikání vzdělávací činnost. Jejich studenti ovšem nemohou počítat s diplomy platnými v ČR.

Jestliže studium na soukromé škole udělá opravdu hlubokou díru do rodinného rozpočtu, veřejná škola vám pustí žilou podstatně méně – i když i tohle vzdělání je „bezplatné“ jen čistě teoreticky. Jak by se vám ale líbilo, kdyby vám za vaše školní úsilí ještě platili?
To je možné na státních školách, Univerzitě obrany a Policejní akademii. Od začátku studia na těchto školách se studenti ocitají ve služebním poměru, a jako takoví dostávají plat. Samozřejmostí je bezplatné stravování a ubytování na koleji. Za tyto výhody mají povinnost zůstat „ve službě“ určitý počet let po dokončení studia. Když ptáčka lapají...

Kde najdete další informace:
www.vysokeskoly.cz (adresář všech vysokých škol)
www.msmt.cz (přehled všech soukromých vysokých škol, hodnocení Akreditační komise)
www.academica.cz (zajímavosti ze studentského života, hodnocení studentů, přehledy škol)
www.kampomaturite.cz  (přehledy škol, zkušenosti, zajímavosti)
www.studentin.cz (specializovaný studentský časopis, názory a postřehy studentů)

Reklama