Nastal leden - měsíc, zasvěcený hubnutí, porušování novoročních předsevzetí a vůbec měsíc bez velkých svátků a slavností, spíše pracovního charakteru. Přesto však je co slavit: každoročně probíhá svátek Obracení medvědů na druhý bok.

Na jaké datum vlastně tento svátek připadá?

Svátek je dán přesnou polovinou zimy na severní polokouli.

Co vlastně medvědi dělají - to se v tento den hromadně vzbudí a otočí se? Neobracejí se průběžně?

Medvědi spí v přírodě asi 120 dnů, usínají na pravém boku, k západu. Pokud se vzbudí, napijí se, nají a opět usnou. Zadní nohy mají křížem, hlavu k severu, levá přední tlapa zakrývá čumák jako ochrana proti hmyzu, pravá je napřažená. Po otočení dokončí spánek v přesné zrcadlově převrácené poloze na levém boku zaměřeni k východu. Budí se slunečními paprsky, dosáhne-li teplota +5 °C. Dospělý samec ztratí z hmotnosti 390 kg až jednu třetinu a snaží se ihned po probuzení doplnit úbytek hmoty lovem

Takže pokud tomu správně rozumím, tak všichni spící medvědi severní polokoule se naráz otočí z levého boku na pravý.

Ne, to rozhodně ne - nemohou se otáčet všichni zaráz. Samozřejmě v tom hrají roli i časová pásma. Obracení začíná na východním přítoku Amuru, řece Anjuj s východem slunce 23. ledna 2004, končí na Aljašce v jeskyních severně od obchodního střediska Tanana.

A jakým způsobem máme tedy slavit?

Samozřejmě vzpomínkou na medvědy - doporučeným nápojem pro tento večer je Medvědí krev z podhůří Rodop.

Tak, teď už o tomto zajímavém svátku víte všechno, a tak již zbývá jenom prosba: šiřte tento svátek s námi dál - kupte si láhev vína Medvědí krev a při svíčkách a nějaké té jednohubce (nebo naopak u dobré večeře, jestliže netrváte na nepřetržité dietě) vzpomeňte na to, jak úžasné věci se dějí v přírodě, zatímco my se domníváme, že spí.

A ještě varování: každý živý tvor do okruhu 5 km je první jarní snídaní medvěda!!!

Přírodě zdar a medvědům zvlášť!

Materiál poskytl pan Alois Bradáč, pedagog a tulák starověkem i současností  

        
Reklama