Období smogu a inverze je tu! Nastala zima a jako každý rok se začaly hojně projevovat negativní vlivy znečištěného vzduchu. Průmyslové oblasti země hlásí vysoké hodnoty polétavého prachu a neustále se diskutuje o změnách v množství vypouštěných emisí. Na špatné vnější prostředí jsme si už do jisté míry zvykli. Chráníme se šálami, vyhýbáme se pobytu venku a nevětráme. Mezi hlavní látky, které vzduch zamořují, patří oxidy dusíku, oxid siřičitý, tuhé znečišťující látky, oxid uhelnatý, těkavé organické látky a amoniak. Nejvíce jsou jimi zasaženy města, zvláště ta průmyslová.

kancl

Kde je hůře, venku nebo vevnitř?
Znečištění vzduchu v domácnostech a kancelářích je jedním z hlavních potencionálních nebezpečí pro naše zdraví. Řada výzkumů věnovaných složení ovzduší a hlavně škodlivinám, které z něj přijímáme, proběhla v několika posledních letech jako reakce na stoupající znečištění. Podepsány jsou pod nimi různé organizace a výzkumné ústavy jako například agentury pro ochranu životního prostředí v USA nebo například Greenpeace.

Hlavním a značně zneklidňujícím zjištěním je, že vnitřní prostředí lidem nabízí doslova „koktejl“ chemikálií. Znečišťující látky jsou zkrátka všudypřítomné a díky vzduchotechnice a klimatizaci se dostávají v podstatě všude.  Venku s nimi do jisté míry počítáme, ale uvnitř budov se jedná o skryté nebezpečí. Chemikálie se uvolňují doslova ze všeho vybavení místností, z čalounění, koberců, elektroniky, plastů i z oblečení.

Škodliviny, kam se podíváme
„Nejhorší vliv na naše zdraví mohou mít látky, které za nebezpečné vůbec nepovažujeme,“ varuje chemička Jiřina Janková. Osvěžovače vzduchu, vonné tyčinky, svíčky, tonerový prach, tabákový kouř a řada podobných, na první pohled zcela neškodných věcí, zamořuje vzduch v našich domovech a kancelářích. Situace je nejhorší právě v zimních měsících, kdy z důvodu smogu a zimy nevětráme tak často, před svátky probíhají radikální úklidy domácností a příjemnou atmosféru si navozujeme řadou vonných látek.“

kancl

Lepidla, pesticidy, změkčovače a rozpouštědla nebo čistící prostředky používané v běžné domácnosti jsou nemalým rizikem zvláště pro děti. Látky, které se z nich uvolňují, zatěžují organismus a podobně jako například ftaláty obsažené v nekvalitních plastech se usazují v těle.

Raději nedýchat
Nejhorší jsou pro organismus ty škodliviny, které vdechujeme. Běžný domácí prach škodí hlavně alergikům, tonerový prach z tiskových náplní už ale působí negativně na všechny. Většina elektronických zařízení uvolňuje do svého okolí škodliviny. U tiskáren, faxů a kopírek je jednoznačně prokázáno, že se z jejich náplní skutečně uvolňují karcinogenní látky. To samé riziko hrozí u plastů, z kterých jsou tiskárny a samotné tonery vyráběny.

„Negativní vliv tonerového prachu je plošný, riziko ovšem stoupá zvláště u laciných tonerů a tiskových náplní,“ potvrdil tvrzení odborníků Petr Kempa, zástupce společnosti Teko Technology. „Ve většině případů jde o podezřele levné nabídky tonerů a tiskových náplní, jejichž výrobci se nemohou prokázat certifikáty o původu zboží, certifikátem norem kvality ISO 9001 nebo norem environmentálního managementu ISO 14001,“ dodal.

Na rozdíl od nich je Teko Technology jedním z předních výrobců a distributorů ekologických tonerů. Vyrábí značku tiskových náplní TEKO a přísně kontroluje, aby tyto produkty nezatěžovaly životní prostředí. Výrobní proces splňuje všechny potřebné normy a jednotlivé komponenty pocházejí ze zemí EU.

Zamyslet by se měl ale každý, ne jen obyvatelé kancelářských prostor a nákupčí firem. Tiskárna sice není běžným vybavením domácnosti, ale i bez tonerového prachu zbývá velké množství látek, kterými si domácí prostředí zamořujeme zcela dobrovolně.  Přitom stačí používat ekologické čistící a prací prostředky, vynechat moderní vymoženosti jako jsou změkčovače vody a hnojiva, chemické osvěžovače a vonné esence a více si všímat složení produktů, které nakupujeme.

kancl

Vyplatí se ekologie?

Každý výrobce má na výběr. Buď se bude řídit ekologickými standardy a poskytovat zákazníkům co možná nejbezpečnější produkty i za vyšší cenu a náklady, anebo se vydá tou nejsnazší cestou a přivře obě oči nad kvalitou finálního výrobku a důsledky pro koncové zákazníky.

Pro výrobce je samozřejmě cenově výhodnější se ekologii nevěnovat, nemusí dokládat certifikáty kvality ani dokazovat původ zboží. Cenový rozdíl finálních výrobků může být 10 %, v některých případech i 25 %.

Úspora životního prostředí není bez odměny. Například použité tonery se dají efektivně recyklovat.  Dodavatelé, jež je prodávají a dbají environmentálních postupů, je zpětně odeberou a zdarma ekologicky zlikvidují. „U nás například získávají slevy na další nákupy nebo získají dopravu nových tonerů i zpětný odběr použitých cartridgí zdarma,“ dodal Petr Kempa z Teko Technology..  

To je jen jeden z příkladů recyklace. Zpětný odběr elektroniky je dnes už téměř samozřejmý, recyklace běžného domácího i kancelářského odpadu je na vzestupu a na řadu firem je vyvíjen pozitivní tlak, aby se tomuto trendu podvolily. Když se ještě přidají jednotlivé domácnosti, vzroste naděje na čistší vzduch v našich domovech i na pracovištích.

Reklama