Obtížně bychom dnes hledali ženu, která alespoň ve skrytu duše netouží mít dokonalé křivky poprsí. Ženy si od krásných prsou slibují řadu pozitiv – vyšší sebevědomí, zájem mužů, úspěch v osobním i pracovním životě. Podle výzkumů téměř polovina českých žen se svým dekoltem spokojena není. Ba co víc, čtvrtina jich věří, že i jejich partneři k němu mají výtky. Mnoho žen se po různě dlouhém období nakonec odhodlá napravit, co příroda zanedbala, ať geneticky, či vlivem těhotenství a kojení, a navštíví ordinaci plastického chirurga. Jaké dnes ženy mají možnosti, pokud chtějí mít krásnější ňadra a které metody zvětšení poprsí (augmentace) jsou nejpopulárnější?

LIPOGRAFTING – VLASTNÍM TUKEM KE KRÁSE

VOLÍ 5 % KLIENTEK*
* Zdroj BODY klinika

METODA JE VHODNÁ PRO ŽENY, KTERÉ:

-      mají dostatek tukových zásob,

-      mají averzi k cizímu materiálu v těle,

-      nepožadují zvětšení prsou o více než jednu velikost,

-      mají mírnou asymetrii prsou,

-      vyžadují malé úpravy tvaru prsu
po augmentaci (LipoRetouche),

-      netrpí velkými výkyvy tělesné hmotnosti.

ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE JSOU:

-      prokázané probíhající onkologické onemocnění prsou,

-      přítomnost onkologického onemocnění v rodinné anamnéze.

RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE JSOU:

-      špatný zdravotní stav,

-      chronická onemocnění (cukrovka),

-      progresivní autoimunitní onemocnění,

-      další onkologická onemocnění,

-      závažné poruchy srážení krve,

-      dlouhodobé kouření kvůli účinkům nikotinu na tukové buňky.

ORIENTAČNÍ CENA:

-      cena zákroku se obvykle pohybuje kolem 40 tisíc korun. V případě metody LipoRetouche se jedná
o 20tisícový náklad.

Ačkoli samotná metoda přenosu vlastního tuku není zcela nová, její širší uplatnění zažívá rozmach teprve v posledních letech. Augmentace poprsí vlastním tukem se stává díky své šetrnosti pro řadu žen zajímavou alternativou a postupně získává stále více příznivkyň, které si ve svém těle nepřejí mít cizorodý syntetický materiál.

Metoda vyplňování tkáňových defektů vlastním tukem je v plastické chirurgii známá již desítky let, naprostého boomu však dosahuje až dnes, kdy je důkladně prostudován mechanismus hojení a techniky odběru i aplikace tuku jsou propracovány tak, aby výsledky byly co nejvíce předvídatelné.“ vysvětluje MUDr. Ivo Menšík z  brněnské Body kliniky plastické chirurgie a dodává: „Nejnovější studie prováděné nezávisle na sobě v USA, Itálii a Francii sledovaly mimo jiné také stabilitu efektu lipograftingu a dospěly k podobnému závěru – po prvním roce od operace přežívá průměrně 45 % přeneseného tuku. Tato metoda si tedy pro dosažení optimálních výsledků poměrně často vyžaduje opakování.“

Princip zvětšení poprsí vlastním tukem spočívá v odsátí tukové tkáně z těch částí těla, kde je jí dostatek, a v následné aplikaci upraveného tuku do prsní tkáně.  Metoda je účinná a pro tělo velmi šetrná, avšak má své limity – mohou ji podstoupit jen zájemkyně, které mají dostatek tukových zásob a stačí jim zvětšení košíčku maximálně o jedno číslo.

Podmínkou pro dosažení očekávaného efektu je, aby žena měla dostatek odběrových míst, ze kterých lze tuk získat i opakovaně a současně je důležitá i velikost a tvar prsou. Zvětšovat objem prsou tukem je vhodné pro ženy s menším poprsím, u nich bude efekt velmi pěkný. Naopak pro doplnění objemů u velkých či výrazně povislých prsou tato metoda vhodná není.“ podotýká MUDr. Menšík. „Tuk také nedělá tzv. projekci prsu, prs je sice celkově objemnější, ale do určité míry kopíruje původní tvar, takže není možné dosáhnout stejného estetického efektu jako s pomocí implantátu.

PRSNÍ IMPLANTÁTY BEZ VIDITELNÉ JIZVY?

VOLÍ 95 % KLIENTEK*
* Zdroj BODY klinika
75 % TVOŘÍ ZVĚTŠENÍ PRSOU
20 % TVOŘÍ MODELACE PRSOU

-      požadují zvětšení poprsí
o jedno nebo více čísel,

-      nemají dostatek tukových zásob,

-      si přejí okamžitě viditelný efekt zvětšení poprsí.

ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE:

-      prokázané probíhající onkologické onemocnění prsou.

RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE:

-      špatný zdravotní stav,

-      chronická onemocnění (cukrovka),

-      progresivní autoimunitní onemocnění,

-      další onkologická onemocnění,

-      závažné poruchy srážení krve.

ORIENTAČNÍ CENA:

-      Cena zákroku závisí na konkrétním typu a velikosti implantátu i pracovišti. Průměrná cena za zákrok je zhruba 60 až 85 tisíc korun.

Dlouhodobě ověřenou metodou, kterou většina žen již dobře zná, je zvětšování poprsí pomocí silikonových implantátů. Tato metoda augmentace je vhodná pro každý tělesný typ.  Díky široké škále velikostí, profilů i typů prsních implantátů poskytuje téměř nepřeberné množství variant tvarů ňader. V porovnání s lipograftingem navíc nehrozí  zmenšení objemu prsou při případném váhovém úbytku. Ženy, které o augmentaci silikonovými implantáty uvažují, se často zajímají o viditelnost jizev po augmentaci silikony. „Existuje několik operačních technik vložení implantátů: z podpažní jamky, z podprsní rýhy či kolem dvorce. Řezy jsou u všech technik vedeny tak, aby jizvy nebyly na první pohled zřejmé. Vzhled jizev lze z části ovlivnit v rámci pooperační péče aplikací silikonových plátků nebo gelů či ošetřením frakčním laserem,“ vysvětluje MUDr. Menšík. Další velkou výhodou metody je okamžitě viditelný efekt, na rozdíl od  lipograftingu, kde výsledný efekt lze hodnotit až za několik měsíců. Někdy je vhodné augmentaci pomocí implantátů kombinovat s modelací.

MUDr. Menšík

„Kombinovaný výkon augmentace s modelací je vhodný u prsou výrazně povislých, kde by pouhé zvětšení přinášelo sice velká, ale velice nízko uložená prsa, jejichž tvar by byl naprosto nepřirozený. Druhou indikační skupinou je výrazná tvarová asymetrie mezi levým a pravým prsem, kdy by opět pouhé zvětšení nemohlo vést k optimální symetrizaci,“ upřesňuje MUDr. Menšík.

Dobrou zprávou je, že ženy kladou čím dál větší důraz na výběr ověřeného plastického chirurga i kvalitního implantátu. Za větší obezřetností stojí zveřejněné případy nepovedených plastik, které realizovali lékaři bez příslušných atestací nebo kauza vadných implantátů značky PIP. Ženy tak již nesledují jen cenu, ale dbají na bezpečnost a kvalitu provedení i výsledku zákroku. „Je nezbytné, aby klientka dostala o výkonu ucelenou informaci nejen s tím, co chce slyšet, ale rovněž s možnými negativy, která mohou s výkonem souviset. Zde bych zmínil nenahraditelný význam osobní konzultace, protože informace z internetu a diskusních fór nemusí být a často nejsou ověřené ani objektivní,“ upozorňuje na možná úskalí MUDr. Menšík a doplňuje: „Pozornost je třeba věnovat i výběru implantátu a nepodceňovat jeho kvalitu, která se u různých implantátů liší. Vodítkem pro rozpoznání kvality implantátů je americká certifikace FDA, jejíž normy jsou v porovnání s evropskými přísnější.“

ZVĚTŠENÍ PRSU BEZ OPERACE – POMŮŽE KYSELINA HYALURONOVÁ?

poprsí

Diskutovanou metodou je i zvětšování prsou pomocí dermální výplně na bázi kyseliny hyaluronové, která je vpichována do prsou injekční stříkačkou s kanylou. Metoda umožňuje prsa různě tvarovat, což lze využít například k úpravě asymetrie (jedno ňadro menší než to druhé), zvětšení objemu prsu je však možné maximálně o necelou jednu velikost. Zákrok probíhá v lokální anestezii a zájemkyně se může již po pár hodinách vrátit k běžným denním činnostem. Jedná se o šetrný zákrok, který však naráží na finanční náročnost a krátkou dobu požadovaného efektu. Kyselina hyaluronová je tělem postupně odbourávána a tak se velikost postupně dostává k původní – efekt vydrží zhruba rok. Proto se od této metody augmentace pomalu ale jistě upouští.

METODA JE VHODNÁ PRO ŽENY, KTERÉ:

-      vyžadují pouze mírné zvětšení poprsí (přibližně o půl čísla),

-      nemohou či si nepřejí absolvovat standardně dlouhou rekonvalescenci (4-6 týdnů),

-      se chtějí vyhnout chirurgickému zákroku v celkové anestezii.

ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE:

-      nesnášenlivost některé složky přípravku,

-      prokázané probíhající onkologické onemocnění prsou.

RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE:

-      výrazné poruchy srážlivosti krve,

-      nereálná očekávání pacientky.

ORIENTAČNÍ CENA:

-      jedná se o nejdražší typ zákroku, jehož cena se pohybuje kolem 100 tisíc korun.

Textové pole: METODA JE VHODNÁ PRO ŽENY, KTERÉ: - vyžadují pouze mírné zvětšení poprsí (přibližně o půl čísla), - nemohou či si nepřejí absolvovat standardně dlouhou rekonvalescenci (4-6 týdnů), - se chtějí vyhnout chirurgickému zákroku v celkové anestezii. ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE: - nesnášenlivost některé složky přípravku, - prokázané probíhající onkologické onemocnění prsou. RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE: - výrazné poruchy srážlivosti krve, - nereálná očekávání pacientky. ORIENTAČNÍ CENA: - jedná se o nejdražší typ zákroku, jehož cena se pohybuje kolem 100 tisíc korun.KOMBINACE TUKU A SILIKONU – ODPADÁ NUTNOST REOPERACE IMPLANTÁTŮ

Jedná se o metodu s výmluvným názvem LipoRetouche, která umožňuje odstranit drobné estetické nedostatky v okolí prsních implantátů pomocí tuku. V některých případech může po augmentaci působením různých vlivů (např. při výrazném váhovém úbytku) dojít ke zviditelnění hran implantátu či jeho vlnění, odstranění těchto nedostatků bylo dříve nutné řešit reoperací. Dnes však renomovaní lékaři dokáží drobné nerovnosti v okolí implantátu zahladit tukem. Z vhodného odběrového místa na těle je odsáto malé množství tuku, které je následně kanylou vpraveno do okolí implantátu. Zákrok si žádá pouze velmi krátkou rekonvalescenci, některé pacientky tak mohou bez problémů hned druhý den běžným způsobem fungovat. U klasické reoperace s výměnou implantátů je nutné počítat s až 14denním klidovým režimem. LipoRetouche je vhodným řešením i pro štíhlé ženy, protože množství tuku potřebné k aplikaci v okolí implantátů je velmi malé.

JAKÁ JE AKTUÁLNÍ PŘEDSTAVA KRÁSNÝCH PRSOU A CO ŽENY CHTĚJÍ?

poprsí

Představa o tom co je krásné, je do určité míry otázkou individuálního vkusu. Jednoznačným trendem dneška ale je přirozenost a harmonie proporcí. Uplatnění tak nachází jak metoda přenosu tuku, tak klasická augmentace implantáty. Anatomické implantáty, které věrně kopírují přirozený tvar ženského prsu, tak zaznamenávají rostoucí zájem ze strany žen. Zaujímají přibližně 20% podíl mezi implantáty, majoritní podíl si stále drží klasické kulaté implantáty. V porovnání s minulými roky jsou ženy odvážnější a požadují větší velikosti implantátů – nejčastěji kolem 350ml, což odpovídá u většiny z nich zvětšení o 2 čísla. Na vzhledu poprsí se přitom podílí nejen velikost implantátu, ale i jeho typ, výška profilu a také jeho umístění.

poprsí

Také lze pozorovat, že vzrůstá i společenská tolerance k řešení estetických nedostatků chirurgickou cestou. Mění se ale i struktura zájemkyň o operační výkon. „Nově mezi nimi významně figurují ženy, které řeší vzhled prsou po mateřství a které žádají přirozený vzhled. Někdy se však lze setkat s extrémními požadavky zcela syntetického vzhledu neúměrně velkých kulatých prsou, u kterých je provedená procedura viditelná na první pohled. V takovém případě tyto klientky většina chirurgů od záměru zrazuje z důvodů estetických
i zdravotních,“ přibližuje požadavky českých žen MUDr. Ivo Menšík a dodává: „Pokud jde o jednotlivá přání našich klientek, 75 % si jich přeje zvětšení poprsí pomocí silikonových implantátů. 20 % pak činí modelace prsou s použitím silikonových implantátů a asi 5 % procent augmentace vlastním tukem. Je to dáno tím, že poslední metoda není vhodná pro všechny ženy a také je v České republice stále relativně nová.“

Reklama