diabetes

Co to je diabetes

Diabetes mellitus neboli cukrovku dělíme tradičně na dva nejčastější typy. Zatímco první zpravidla postihuje mladší pacienty, cukrovka 2. typu bývá diagnostikována u těch starších. Oba jsou přitom na celý život. I při dodržování doporučení odborníka je přitom nutné léčbu postupem času intenzifikovat, tedy zvyšovat dávky nebo počet léků. Diabetes má totiž většinou tendenci se zhoršovat.

Co pacienty po zjištění diagnózy čeká?

V České republice je přes 800 000 diabetiků 2. typu. Diabetes dnes není možné zcela vyléčit, ale je možné s ním dlouhodobě bez větších problémů žít – za podmínky, že krevní cukr zůstává co nejblíže normě. Přesto platí, že cukrovka má tendenci se časem zhoršovat i při dodržování doporučení lékařů. Cílem léčby je proto tzv. dobrá kompenzace nemoci, tedy udržení zvýšené hladiny cukru na přijatelné hodnotě. Tak je možné významně prodloužit dobu, než se projeví první komplikace diabetu (pro pacienty jsou největšími „strašáky“ např. syndrom diabetické nohy, infarkt či postižení očí), nebo jim zcela předejít.

diabetes

Jak nemoc postupuje?

V lehčích případech je možné zvládnout diabetes 2. typu pouze perorálními tabletami, úpravou jídelníčku a zvýšenou fyzickou aktivitou. Poté ale přichází na řadu inzulin, který je považovaný za nejefektivnější léčbu diabetu, pokud jde o snížení vysokých glykémií. Ten si pacienti píchají nejprve v jedné nebo dvou dávkách, při dalších zhoršení se počet dávek za den dále zvyšuje, nebo jsou přidány další léky. Injekční léčba je dnes ve srovnání s minulostí na vysoké úrovni, pacienti používají tzv. předplněná injekční pera s různými typy inzulínu, nebo i jinými látkami založenými na tzv. inkretinovém principu. K měření hladiny cukru v krvi pak slouží kapesní přístroje – glukometry.

Pokud přestane stačit inzulin 1x nebo 2x denně, může lékař doporučit zvýšit počet injekcí přidáním dalšího typu inzulinu, nebo předepíše jiné léky. Pro některé pacienty může být dobrou volbou k intenzifikaci i moderní inovativní léčba spočívající v kombinaci inzulinu s agonistou GLP-1 v jedné injekci. Velkou výhodou této léčby je, že nejen dodává potřebný inzulin, ale díky přidanému agonistovi GLP-1 snižuje krevní tlak a omezuje chuť k jídlu. Diabetici po ní tedy často začínají hubnout. Navíc tato kombinace účinně snižuje krevní cukr často při použití menší dávky inzulinu, než jakou by bylo nutné použít při navýšení počtu injekcí nebo celkové denní dávky inzulinu. Tím snižuje riziko vzniku hypoglykémií, které se při potřebě aplikovat inzulin více než 2x denně zvyšuje.

K intenzifikaci léčby by se mělo přistoupit vždy, pokud není pacient s diabetem dostatečně kompenzován. To se projevuje například tím, že hladina cukru v krvi dlouhodobě překračuje cílové hodnoty. Důvodem ke změně léčby může být i velké kolísání krevního cukru a její přílišné poklesy (hypoglykemie).

Jak diabetici zvládají léčbu?

Podle loňského říjnového průzkumu provedeného na podnět Diabetické asociace ČR (DAČR) a ve spolupráci s Českou diabetologickou společností (ČDS) se sami diabetici většinou přiznávají, že dodržování léčebného režimu je pro ně náročné. Doporučením lékaře se řídí 33,9 procenta diabetiků jen nedostatečně a 5,4 procenta vůbec. Jakékoliv zjednodušení užívání léčby je proto přínosné a přispívá k tomu, že prostředky vynaložené na léčbu budou využity opravdu efektivně.

Potýkáte se vy nebo někdo z vašich blízkých také s cukrovkou 2. typu? Jak léčbu zvládáte? A co Vám dělá největší problémy? Zapojte se do naší ankety nebo se s námi podělte o váš příběh.

Reklama