Velikonoce jsou pro mnohé věřící a poutníky z celého světa časem, kdy navštěvují Jeruzalém. Kolébku všech světových náboženství. Místo, kde byl Ježíš ukřižován na Golgotě, sňat z kříže a pohřben na místě dnešního chrámu Božího hrobu.

grave

Tisíce návštěvníků města si o Velikonocích procházejí Staré město, chtějí jít po stopách Ježíše, který nesl kříž na Golgotu. Této cestě se říká Křížová cesta nebo cesta Růže - Via Dolorosa. Trasa cesty má celkem čtrnáct zastavení. U každého z nich je ve zdi vytesán motiv, co se právě v tomto místě stalo, u některých stojí jako památka kostel. Ten vůbec nejvýznamnější má název chrám Božího hrobu a je zřejmě tím nejsvatějším místem křesťanů na světě. Pět zastavení z celé Via Dolorosy je právě v jeho útrobách. Tady byl údajně pochován Josefem z Arimatie sám Ježíš. U vchodu k jeho hrobu se prakticky nepřetržitě tlačí desítky poutníků.

grave

Byla jsem v chrámu Božího hrobu dvakrát. Chrám leží na místě, které většina křesťanů uctívá jako Golgotu neboli horu Kalvárii, kde byl podle Nového zákona ukřižován Ježíš. Tento kostel je důležitým poutním místem již od 4. století. Dnes představuje pro řadu křesťanských církví hlavní cíl poutníků v Jeruzalémě.

grave

Projít tuto nádhernou památku mi zabralo několik hodin. Chrám je krásný! Je velmi rozlehlý, jeho součástí jsou další kaple, významné výklenky, otevřená skála Golgoty. Uprostřed chrámu je Boží hrob, pokud ho chcete na chvíli navštívit, musíte vyčkat několikahodinovou frontu. Chrám má i podzemí – na východní straně se po schodech sestupuje do arménského kostela sv. Heleny, kde měl být nalezen Ježíšův kříž. Když vejdete do chrámu, hned v průčelí narazíte na nádherné starověké lampy, které visí nad balzamovacím kamenem – zde bylo tělo Ježíše svlečeno a balzamováno. Věřící tento kámen líbají, dotýkají se ho, pokládají na něj různé předměty a růžence. Jedná se již o třetí kámen, předchozí byly pro opotřebování vyměněny.

grave

Navštívit tuto nejslavnější jeruzalémskou památku je zážitek. Pokud sem pojedete, nechte si dostatek času na poznání tohoto historického skvostu.

Velký pátek a starý obřad liturgie Svatého ohně

grave

Velikonoce jsou spjaty s tímto posvátným místem již navždy. Zde to všechno začalo. Davy pravoslavných křesťanů si užívají speciální církevní obřad. Na Velký pátek se koná v chrámu Božího hrobu tajemný, více než 1600 let starý obřad: liturgie Svatého ohně. Je to obřad staré tradice, při kterém vychází z Kristova hrobu tajemný oheň, a tvoří tak vrchol pravoslavných Velikonoc v Jeruzalémě.

grave

Údajně patří tato liturgie k nejstarším, beze změn praktikovaným křesťanským obřadům.
Některé zdroje říkají, že pochází ze 4. století. Kolem roku 1000 vznikly první zprávy o původu zázračného Svatého ohně. Svatý oheň se převáží letecky do mnoha měst pravoslavného světa, svátek má velkou oblibu mezi věřícími a poutníky, má také velkou publicitu.

grave

Zdroj http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2011100058

Reklama